Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Vienna Insurance Group umacnia swoją pozycję w Polsce. Przejęcie towarzystwa ubezpieczeń Skandia Życie

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubezpieczeń na życie Skandia Życie TU S.A. (Skandia Życie) z należącą do Old Mutual Group spółką Skandia Retail Europe Holding GmbH. Uzgodniono, że cena nabycia akcji nie zostanie podana do wiadomości publicznej. Przejęcie akcji nastąpi pod warunkiem zatwierdzenia transakcji przez właściwe organy nadzoru oraz ochrony konkurencji.

- Ta transakcja stanowi bardzo pozytywny i ważny etap rozwoju naszej grupy na kluczowym rynku o wysokim potencjale wzrostu, jakim jest dla nas Polska. Dzięki produktom oferowanym przez Skandię Życie poszerzymy znacznie nasz portfel w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ponadto spółka ta posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć sprzedaży, a to wzmacnia nasz potencjał dystrybucyjny i otwiera przed nami doskonałe możliwości dotarcia do nowych grup klientów oraz długofalowego umocnienia naszej pozycji w gronie wiodących towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku - mówi Peter Hagen, prezes Vienna Insurance Group.

- Zawarcie porozumienia z Vienna Insurance Group bardzo nas cieszy. Decyzja o sprzedaży Skandii Życie wynika z realizowanej strategii restrukturyzacji naszej działalności w Europie i skoncentrowania się na wybranych kluczowych rynkach. Skandia Życie jest rentowną spółką, która w przyszłości będzie kontynuowała swoje sukcesy w ramach koncernu VIG. Będziemy blisko współpracować, aby przekazanie biznesu odbyło się w sposób sprawny z punktu widzenia naszych klientów, partnerów dystrybucyjnych oraz pracowników - oświadczył Paul Feeney, prezes Old Mutual Wealth.

Skandia Życie wypracowała w pierwszym półroczu 2013 r. składkę przypisaną na sumę około 45 mln euro, zajmując 14. miejsce na polskim rynku ubezpieczeń na życie. W ubiegłym roku bilansowym 2012 spółka pozyskała składki na łączną kwotę 91 mln euro. Skandia Życie działa od 14 lat na polskim rynku i sprzedaje swoje produkty – głównie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – przede wszystkim poprzez pośredników finansowych takich jak banki, pośrednicy ubezpieczeniowi i portale ubezpieczeniowe. Spółka zatrudnia obecnie 150 pracowników.
 

***

Vienna Insurance Group (VIG) is the leading insurance specialist in Austria as well as in Central and Eastern Europe. About 50 companies in 24 countries form a Group with a long-standing tradition, strong brands and close customer relations. VIG looks back on almost 190 years of experience in the insurance business. With about 24,000 employees, Vienna Insurance Group is the clear market leader in its core markets. It is therefore excellently positioned to take advantage of the long-term growth opportunities in a region with 180 million people. The listed Vienna Insurance Group is the best-rated company of ATX, the leading index of Vienna Stock Exchange; its share is also listed on the Prague Stock Exchange.

If you have any questions, please contact:

 

VIENNA INSURANCE GROUP

Public Relations

Schottenring 30

1010 Vienna

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com

Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com

Julia Rychetsky +43 50 390-26814, julia.rychetsky@vig.com

Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com            All press releases are available for download: www.vig.com

Infolinia 801 120 000