Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Zakończono przejęcie towarzystwa ubezpieczeń na życie Polisa

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe jest nowym właścicielem polskiego  Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE S.A. (w skrócie Polisa). W ramach tej transakcji Vienna Insurance Group przejęła około 92 % udziałów towarzystwa.

„Wraz z przejęciem Polisy rozbudowujemy nasz potencjał dystrybucyjny i umacniamy obecność na szybko rozwijającym się polskim rynku ubezpieczeń na życie – w segmencie poza ubezpieczeniami na życie jesteśmy już w czołowej trójce“, wyjaśnia strategiczne motywy przejęcia dr Peter Hagen, CEO w Vienna Insurance Group. „Polska jest i pozostanie dla naszego koncernu bardzo atrakcyjnym rynkiem. Niezwykły rozwój naszych spółek w poprzednich kwartałach, a także pomyślny rozwój gospodarczy tego kraju dobitnie to potwierdzają".

Towarzystwo ubezpieczeń na życie Polisa z siedzibą w Warszawie zostało założone w roku 1995. Portfel produktów koncentruje się na ubezpieczeniach grupowych, co stanowi uzupełnienie oferty Vienna Insurance Group. W 2011 roku zatrudniająca ponad 120 pracowników Polisa zainkasowała premie wysokości ok. 27 mln euro. Różnorodny system dystrybucji tej spółki obejmuje ogólnokrajową sieć maklerów, 16 biur regionalnych i 30 przedstawicielstw.

Z ok. 38 mln ludności Polska jest jednym z największych rynków Europy Środkowo-Wschodniej i podstawowym rynkiem Vienna Insurance Group. Na łącznym rynku Vienna Insurance Group w Polsce zajęła w roku 2011 wyśmienite 4. miejsce, natomiast w segmencie ubezpieczeń innych niż na życie polskie spółki grupy VIG plasują się na 3. pozycji.

W 1. kwartale 2012 r. spółki Vienna Insurance Group w Polsce zainkasowały składki o wartości 319,6 mln euro, co stanowi wzrost o 23,6 %. Poważny wzrost składek na polisy na życie (64,9 %) uwidacznia znaczny potencjał w tym segmencie. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ponad dwie trzecie do 16,3 mln euro.

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest najwyżej notowanym przedsiębiorstwem w indeksie ATX giełdy wiedeńskiej. Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych Europy Środkowo-Wschodniej. Poza swoim rynkiem macierzystym – Austrią - Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe, w których posiada udziały w Albanii, Bośni-Hercegowinie, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Ponadto Wiener Städtische Versicherung posiada swoje oddziały we Włoszech i w Słowenii, a Donau Versicherung - we Włoszech.

Na rynku austriackim Vienna Insurance Group reprezentują Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

Pytania prosimy kierować do:

 

VIENNA INSURANCE GROUP
Mag.
Alexander Jedlicka
Prowadzenie Public Relations
Schottenring 30, 1010 Wiedeń

Austria
Tel.:
+43 (0)50 390-21029
Fax: +43 (0)50 390 99-21029
E-Mail:
alexander.jedlicka@vig.com

 

Komunikaty dla prasy dostępne są także na http://www.vig.com

Infolinia 801 120 000