Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

VIG Ekspert rozszerza zakres działalności o obsługę roszczeń życiowych

W dniu 01.11.2015 r. do grona członków Spółdzielni VIG Ekspert dołączyły spółki: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.

W rezultacie powyższych zmian oraz ze względu na wygaśnięcie członkowstwa Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group w VIG Ekspert w wyniku fuzji z Compensą majątkową, w strukturze członków Spółdzielni obecne są następujące polskie spółki grupy VIG: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group  oraz Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.
 

W wyniku poszerzenia grona członków Spółdzielni, od dnia 01.11.2015 r. VIG Ekspert prowadzi dla Compensy Życie obsługę roszczeń z ubezpieczeń grupowych oraz dla Polisy Życie obsługę roszczeń z ubezpieczeń na życie. Skupienie tej funkcji w ramach wspólnej jednostki organizacyjnej VIG Ekspert pozwoli na wprowadzenie szeregu usprawnień w procesie obsługi roszczeń życiowych powyższych spółek, a także na wprowadzenie nowych rozwiązań polegających na standaryzacji procesów na poziomie grupy VIG.
 

- Poszerzenie udziałowców VIG Ekspert o dwa nowe podmioty ma na celu jeszcze lepsze wykorzystanie wysokich umiejętności pracowników poszczególnych spółek VIG w obszarze likwidacji szkód oraz obsługi roszczeń i jest kolejnym krokiem mającym na celu kompleksową optymalizację procesu likwidacji szkód i obsługi roszczeń w grupie VIG Polska, z sukcesem realizowaną dotychczas w zakresie szkód majątkowychkomentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

 

***

   

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000