Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu i poprawia wyniki finansowe w Polsce o 36%

Wyniki finansowe majątkowych spółek VIG w Polsce po 4 kwartałach 2015r.

W 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 007 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 1192 mln zł. InterRisk zebrał składkę w wysokości 816 mln zł. Ze względu na selektywny underwriting w ubezpieczeniach OC i AC, spółki majątkowe VIG Polska w 2015 roku zanotowały 13% spadek składki z polis komunikacyjnych w porównaniu 2014r. Jednocześnie spółki VIG Polska skoncentrowały się na rozwoju innych rentownych ubezpieczeń majątkowych takich jak: gwarancje ubezpieczeniowe  w InterRisk (+12%), czy ubezpieczenia MŚP w Compensie (+9%).

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 170,2 mln zł i był zaledwie o 13% niższy niż przed rokiem, w porównaniu do wysokiego, 60%* spadku zysku rynku majątkowego. Compensa wypracowała doskonały zysk w wysokości 89,0 mln zł, podczas gdy wynik InterRisk był na wysokim poziomie 81,2 mln zł.

Wyniki finansowe życiowych spółek VIG w Polsce po 4 kwartałach 2015r.

Po 4 kwartałach 2015r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1 525 mln zł. Najwyższą składkę w wysokości 678 mln zł zanotowała Skandia. Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie 590 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 257 mln zł. VIG Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną i po 4 kwartałach 2015r. powiększyła ten portfel o 8%, notując wzrost we wszystkich spółkach, tj. w Compensie Życie (+12,5%), w Polisie Życie (+7,7%) i w Skandii (+3,3%).

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 4 kwartałach 2015r. wyniósł 21,6 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 10,4 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 8,1 mln zł i 3,2 mln zł zysku.

- W 2015 roku położyliśmy nacisk na wzrost w rentownych ubezpieczeniach majątkowych i wykorzystaliśmy okres spowolnienia na rynku do budowy przewagi konkurencyjnej w zakresie jakości obsługi oraz nowych technologii. Przykładem naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych standardów jest niezależna atestacja procesu likwidacji szkód VIG Ekspert. W Benefii Ubezpieczenia zainwestowaliśmy w rozwój sprzedaży mobilnej i znacznie poszerzyliśmy zakres współpracy z sieciami affinity – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska. 

Infolinia 801 120 000