Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

VIG kontynuuje strategię selektywnego wzrostu w Polsce po 2 kwartałach 2015 roku

1,9 mld zł składki przypisanej brutto; Wynik finansowy brutto wg. MSSF na poziomie 105 mln zł; 5% wzrost w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną;

Wyniki finansowe majątkowych spółek VIG w Polsce po 2 kwartałach 2015r.

Po 2 kwartałach 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1032 mln zł, tj. o 16% mniej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 506 mln zł, InterRisk zebrał 434 mln zł, a Benefia 93 mln zł. Na te wyniki wpływ miała utrzymująca się tendencja obniżek cen na rynku. W tym samym czasie spółkom majątkowym VIG Polska udało się pozyskać satysfakcjonującą dynamikę w wybranych kluczowych obszarach biznesowych takich jak ubezpieczenia Casco w InterRisku (+4%) czy ubezpieczenia MŚP w Compensie (+6%).
 

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 85,0 mln. InterRisk wypracował zysk w wysokości 42,9 mln PLN. Poziom 40 mln zł został także przekroczony przez Compensę, która odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 40,4 mln zł. Benefia Majątek zamknęła drugi kwartał 2015r. zyskiem w wysokości 1,7 mln PLN. 


Wyniki finansowe życiowych spółek VIG w Polsce po 2 kwartałach 2015r.


Po 2 kwartałach 2015r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 849 mln zł.
Największą składkę w wysokości 384 mln zł zanotowała Skandia Życie, osiągając imponujący wzrost 74% r/r. Compensa Życie uzyskała składkę na poziomie 329 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 137 mln zł. 36,9% spadek składki przypisanej brutto spółek życiowych VIG w Polsce wynika ze stopniowego wygasania portfela polisolokat, w szczególności byłej Benefii Życie. Polskie spółki życiowe VIG konsekwentnie umacniają swoją pozycję w ubezpieczeniach ze składką regularną i po 2 kwartałach 2015r. zwiększyły ten portfel o 5%, notując doskonały wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych ze składką regularną w Compensie Życie o 17% oraz wzrost biznesu grupowego w Polisie-Życie o 8%.
 

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 2 kwartałach 2015r. wyniósł 20,0 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 10,9 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 5,1 mln zł i 4,0 mln zł zysku.
 

Pomimo ciągłego zmniejszania się rozmiarów rynku ubezpieczeń majątkowych spółki VIG w Polsce nie oferują stawek poniżej technicznego progu opłacalności, co z jednej strony oznacza stratę nierentownego portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC, ale z drugiej strony wzrost w  tak atrakcyjnych obszarach biznesowych jak ubezpieczenia MŚP czy mieszkaniowe. W życiu wzrost na składce regularnej wynika ze zdywersyfikowanego portfela detalicznego w Compensie oraz Skandii, jak również z biznesu grupowego w Polisie-Życie  – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Vienna Insurance Group Polska po 2 kwartałach 2015r. (mln PLN):

*Wynik finansowy Skandii za 2kw. 2015r. wg. NGAAP  

***

 

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

Kontakt dla mediów:
Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38
e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000