Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

VIG w Polsce na ścieżce wzrostu po 3 kwartałach 2016r.

2,7 mld zł składki przypisanej brutto. Wynik finansowy brutto na poziomie 76 mln zł. 8% wzrostu w ubezpieczeniach majątkowych

Majątkowe spółki VIG w Polsce po 3 kwartałach 2016r.

Po 3 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1545 mln zł, tj. o 8,3% więcej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 865 mln zł (+9,6%), podczas gdy InterRisk pozyskał składkę na poziomie 680 mln zł (+6,7%). Wzrost składki przypisanej brutto jest efektem pozytywnej dynamiki zarówno w InterRisk, jak i Compensa    w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których spółki te odnotowały odpowiednio +11% i +9%. Ponadto Compensa rozwija sprzedaż przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, gdzie liczba sprzedanych polis w pierwszych 3 kwartałach br. wyniosła ponad 33 tysiące. Obydwie spółki kontynuują także realizację celów sprzedażowych w pozostałych obszarach biznesu, takich jak ubezpieczenia majątkowe w Compensa (+11%) czy osobowe w InterRisk (+35%).

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg MSSF) wyniósł 61 mln. InterRisk wypracował wysoki zysk w wysokości 50,6 mln PLN. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 10,2 mln zł. Niższy niż przed rokiem wynik finansowy to rezultat utrzymujących się niskich stóp procentowych, spadku wyniku technicznego w biznesie komunikacyjnym oraz podatku od aktywów.

Życiowe spółki VIG w Polsce po 3 kwartałach 2016r.

Po 3 kwartałach 2016r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1164 mln zł. Największą składkę w wysokości 593 mln zł zanotowała Vienna Life, Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie blisko 353 mln zł,    a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła 218 mln zł. Vienna Life i Polisa-Życie powiększyły swoje portfele odpowiednio o 20,2% i 7,4%. Dynamiczny rozwój Vienna Life wynika z wdrożenia innowacyjnych produktów ze składką jednorazową. Spadek składki przypisanej brutto w Compensa Życie wynika głównie ze zmniejszającej się sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową. Natomiast wzrost w Polisa-Życie to systematyczny rozwój portfela ubezpieczeń grupowych. W przypadku składki regularnej spółki życiowe zanotowały wzrost w wysokości 2%.

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 3 kwartałach 2016r. wyniósł 15 mln zł. Udało to się osiągnąć dzięki zyskom wypracowanym przez Compensa Życie i Polisa-Życie, które wypracowały odpowiednio 16,2 mln zł i 8,0 mln zł. Obniżenie wyniku finansowego w biznesie życiowym w porównaniu do zeszłego roku wynika z niższych przychodów z lokat, kosztów porozumienia z UOKiK i podatku od aktywów.

W strategicznych liniach biznesowych zarówno w spółkach majątkowych, jak i życiowych powróciliśmy na ścieżkę wzrostu. Ograniczenie wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych skutkuje stopniowym podnoszeniem cen. W przypadku biznesu życiowego, pomimo dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, udało nam się utrzymać dodatnią dynamikę składki. Liczymy, że w najbliższym czasie dobiegną końca rozmowy  z UOKiK, co pozwoli naszym spółkom w pełni skoncentrować się na rozwoju biznesu. – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Vienna Insurance Group Polska po 3 kwartałach 2016r. (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto

Wynik finansowy brutto (MSSF)

3kw. 2015

3kw. 2016

Zmiana

3kw. 2015

3kw. 2016

Zmiana

(%)

(mln PLN)

Compensa Majątek

788,5

864,6

9,7%

52,4

10,2

-42,2

InterRisk

637,7

680,3

6,7%

60,8

50,6

-10,2

Compensa Życie

457,2

352,9

-22,8%

16,7

16,2

-0,5

Polisa-Życie

203,4

218,4

7,4%

7,0

8,0

1,0

Vienna Life

493,3

593,1

20,2%

3,5

-9,4

-12,9

VIG Polska Majątek

1426,2

1544,9

8,3%

113,2

60,8

-52,4

VIG Polska Życie

1153,9

1164,4

0,9%

27,2

14,8

-12,4

VIG POLSKA

2580,1

2709,3

5,0%

140,4

75,6

-64,8

 

Infolinia 801 120 000