Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po I kw. 2013:

1,1 mld zł składki przypisanej brutto; 56,4 mln zł zysku brutto; 30% wzrost rentowności;

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po I kw. 2013

Po pierwszym kwartale 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 656,8 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 320,6 mln zł. Compensa zebrała 270,8 mln zł, a Benefia 65,4 mln zł. Jednocześnie spółki majątkowe VIG Polska, zgodnie z tendencją rynkową, odnotowały lekkie spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w którym zebrały 685,2 mln zł.

- Pomimo ogólnego spowolnienia na rynku w pierwszym kwartale 2013 roku, spółki majątkowe VIG Polska poprawiły swoją rentowność. Udało nam się to osiągnąć dzięki konsekwentnemu wzrostowi udziału ubezpieczeń osobowych i majątkowych w portfelu oraz poprzez utrzymanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych adekwatnych do ponoszonego ryzyka mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po I kw. 2013

Zgodnie z oczekiwaniami, z powodu docelowej redukcji portfela krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową, spółki życiowe VIG Polska odnotowały w pierwszym kwartale 2013 roku spadek przychodów, uzyskując składkę przypisaną brutto na poziomie 486,6 mln zł. Najmłodsza spółka życiowa w Grupie, Polisa-Życie, podwoiła zebraną składkę, osiągając 58,4 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł w 2012 roku, a Compensa Życie zebrała 147 mln zł (+12,8%). Benefia Życie, która osiągnęła wśród spółek życiowych największy przypis składki: 281,2 mln zł, odnotowała jednocześnie znaczący spadek składki jednorazowej.

- Spółki życiowe VIG Polska dalej umacniają swoją pozycję w biznesie grupowym i bancassurance. Równolegle kładziemy coraz większy nacisk na sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji portfela polisolokat w związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi oraz m.in. ze względu na spadek stóp procentowych. Jak tyko poznamy szczegóły proponowanych regulacji, we współpracy z naszymi partnerami bankowymi zaoferujemy naszym klientom atrakcyjną alternatywę dodaje Fuchs.

Wyniki finansowe VIG Polska po I kw. 2013 roku

W ubezpieczeniach na życie zysk spółek VIG Polska po pierwszym kwartale wyniósł 11,9 mln zł (11,4 mln zł w 2012 roku). Wynik finansowy brutto spółek majątkowych grupy wzrósł rok do roku o 12,4 mln zł do poziomu 44,5 mln zł (+39%), co przekłada się na łączny zysk brutto VIG w Polsce w wysokości 56,4 mln zł.

Vienna Insurance Group Polska po I kw. 2013 (mln PLN):

Składka przypisana brutto, mln zł

I kw. 2012

I kw. 2013

Zmiana (%)

InterRisk

345,2

320,6

-7,1%

Compensa

273,1

270,8

-0,8%

Benefia

66,9

65,4

-2,2%

VIG Majątek

685,2

656,8

-4,1%

Compensa Życie

130,3

147,0

12,8%

Benefia Życie

544,6

281,2

-48,4%

Polisa-Życie

29,7

58,4

96,6%

VIG Życie

704,6

486,6

-30,9%

VIG POLSKA

1389,8

1143,4

-17,7%

Wynik finansowy brutto, mln zł (IFRS)

I kw. 2012

I kw. 2013

Zmiana (w mln)

VIG Majątek

32,1

44,5

12,4

VIG Życie

11,4

11,9

0,5

VIG POLSKA

43,5

56,4

12,9

 

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Infolinia 801 120 000