Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2013:

Blisko 2,6 mld zł składki przypisanej brutto; 130,5 mln zł zysku brutto; 34% wzrost wyniku finansowego

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po II kw. 2013

Po dwóch kwartałach 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1252,9 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 586,5 mln zł. Compensa zebrała 540,8 mln zł, a Benefia 125,5 mln zł składki. Jednocześnie, ze względu na niekorzystne warunki rynkowe, spółki majątkowe VIG Polska – podobnie jak większość zakładów ubezpieczeń działu II – odnotowały nieznaczne spowolnienie w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, w którym zebrały łącznie 1300,5 mln zł składki przypisanej brutto (-3,7%).

Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł o ponad 25% (+21,1 mln zł) i osiągnął poziom 103,2 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk na poziomie 51,1 mln zł (+22,4 mln zł). InterRisk i Benefia majątkowa zakończyły pierwszą połowę roku wynikiem kolejno 46,5 mln zł (-3,1 mln zł) oraz 5,6 mln zł (+1,8 mln zł).

- Pomimo ogólnego spowolnienia na rynku w pierwszym półroczu 2013 roku, spółki majątkowe VIG Polska znacznie poprawiły swoją rentowność. Udało nam się to osiągnąć dzięki wzrostowi udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu, a także dzięki utrzymaniu adekwatnych do ponoszonego ryzyka stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Taką politykę zamierzamy kontynuować. Siłą napędową VIG w Polsce jest konsekwentna realizacja przez spółki strategii spójnej z działaniami Grupy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec ubiegłego roku przyjęliśmy plan rozwoju spółek Compensa na lata 2013-2015. Już wkrótce, pod kierownictwem nowego Zarządu, rozpoczniemy implementację strategii InterRisk – mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po II kw. 2013

Podobnie jak w I kwartale, z powodu docelowej redukcji portfela krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową, spółki życiowe VIG Polska odnotowały po pierwszym półroczu 2013 roku spadek przychodów, uzyskując składkę przypisaną brutto na poziomie 1318,4 mln zł (-53,2%). Najmłodsza spółka życiowa w Grupie,

Polisa-Życie, ponownie podwoiła zebraną składkę, osiągając 113,9 mln zł w porównaniu

do 58,9 mln zł w 2012 roku, a Compensa Życie zebrała 253,1 mln zł (-18,1%). Benefia Życie, która osiągnęła wśród spółek życiowych największy przypis składki: 951,4 mln zł, odnotowała jednocześnie znaczący spadek składki z krótkoterminowych polis na dożycie.

W ubezpieczeniach na życie wynik finansowy brutto (MSR) spółek VIG Polska po II kw. 2013 wyniósł 27,3 mln zł. Compensa Życie odnotowała najwyższy zysk brutto na poziomie 22,4 mln zł (+9,7 mln zł). Polisa-Życie osiągnęła zysk w wysokości 3,5 mln zł (+2 mln zł), Benefia Życie z kolei zakończyła pierwszą połowę roku 2013 wynikiem finansowym brutto

w wysokości 1,4 mln zł (+0,2 mln zł).

- W związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi, spółki życiowe Vienna Insurance Group w Polsce kontynuują redukcję portfela polisolokat, dbając jednocześnie o utrzymanie silnej pozycji w innych obszarach bancassurance oraz w biznesie detalicznym. Aby rozwijać się jednocześnie we wszystkich liniach biznesowych, rynek potrzebuje stabilnych  i przejrzystych ram prawnych i właśnie tego VIG oczekuje od regulatora – dodaje Fuchs.

Vienna Insurance Group Polska po II kw. 2013 (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto, mln zł

Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

2 kw. 2012

2 kw. 2013

Zmiana (%)

2 kw. 2012

2 kw. 2013

Zmiana (mln zł)

InterRisk

629,4

586,5

-6,8%

49,5

46,5

-3,1

Compensa Majątek

540,3

540,8

0,1%

28,7

51,1

+22,4

Benefia Majątek

130,7

125,5

-4,0%

3,8

5,6

+1,8

Benefia Życie

2 450,2

951,4

-61,2%

1,2

1,4

+0,2

Compensa Życie

308,9

253,1

-18,1%

12,7

22,4

+9,7

Polisa-Życie

58,9

113,9

93,4%

1,5

3,5

+2,0

VIG Polska Majątek

1 300,5

1 252,9

-3,7%

82,1

103,2

+21,1

VIG Polska Życie

2 818,0

1 318,4

-53,2%

15,4

27,3

+11,9

VIG POLSKA

4 118,4

2 571,2

-37,6%

97,4

130,5

+33,0

Infolinia 801 120 000