Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Wyniki Vienna Insurance Group w Polsce

Trzecia pozycja na rynku ze składką 3,6 mld zł. Najwyższy zysk brutto w historii 182,3 mln zł. Prawie 60% wzrost wyniku finansowego

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po III kw. 2013 r.

Po trzech kwartałach 2013 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1811,8 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotował InterRisk: 839,7 mln zł. Compensa zebrała składkę na poziomie 784,7 mln zł, a Benefia 187,4 mln zł. Jednocześnie, w wyniku pogłębiającego się spowolnienia rynku spowodowanego konkurencją cenową spółki majątkowe VIG Polska odnotowały spadek składki względem roku ubiegłego, w którym zebrały 1911,8 mln zł (-5,2%).

Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł o 59% (+53,9 mln zł) i osiągnął poziom 144,7 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk na poziomie 70,4 mln zł (+39,3 mln zł). InterRisk i Benefia majątkowa zamknęły trzeci kwartał wynikiem kolejno 65,9 mln zł (+12 mln zł) oraz 8,4 mln zł (+2,6 mln zł).

- Ze względu na drastyczne obniżki cen w komunikacji i pozostałych ubezpieczeniach majątkowych towarzystwa odnotowały największy spadek przypisu składki z polis komunikacyjnych od 2009 roku. Wierzę, że silna konkurencja cenowa wkrótce osłabnie i w nadchodzących miesiącach zakłady ubezpieczeń powrócą do wzrostu. Dalsze obniżanie stawek będzie oznaczać gorsze wyniki finansowe całego sektora ubezpieczeń majątkowych w 2014 rokumówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po III kw. 2013

W biznesie życiowym planowana redukcja portfela polis krótkoterminowych ze składką jednorazową miała znaczny wpływ spadek składki przypisanej brutto. Po trzecim kwartale 2013 r. spółki życiówce VIG Polska zebrały o 48% składki mniej niż w ubiegłym roku: 1751,5 mln zł (w porównaniu do 3382,4 mln zł w 2012 r.).

Największy wzrost przypisu składki o 67,1% roku odnotowała Polisa-Życie, która zebrała 148,5 mln zł. Najwyższą składkę w wysokości 1217,1 mln zł osiągnęła Benefia Życie
(-56,4%), Compensa Życie zebrała 386 mln zł (-23,3%).

W ubezpieczeniach na życie wynik finansowy brutto (MSR) spółek VIG Polska po trzecim kwartale 2013 wyniósł 37,6 mln zł (+13,2 mln zł). Compensa Życie odnotowała najwyższy zysk brutto na poziomie 27,3 mln zł (+2,6 mln zł). Polisa-Życie osiągnęła zysk w wysokości 4,3 mln zł (+1 mln zł). Benefia Życie z kolei zakończyła 3 kwartał 2013 wynikiem finansowym brutto w wysokości 6 mln zł (+9,7 mln zł).

- W 2013 roku rynek życiowy przygotowywał się do zapowiadanych zmian w prawie podatkowym, które – jak się ostatnio okazało – nie wejdą w życie od stycznia 2014. W najbliższym czasie czeka nas reforma OFE i dalsze dyskusje nad formułą ubezpieczeń z UFK. Firmy muszą się zmierzyć m.in. z kwestią opłat za wykup, klauzul abuzywnych czy sposobem naliczania prowizji pośredników, które mają znaczący wpływ na rynek długoterminowych ubezpieczeń ze składką regularną. W roku 2014 będziemy koncentrować się na wzroście przypisu składki regularnej, w której – wraz z nowo nabytą Skandią Życie – mamy ok. 5% udziału w rynkupodsumowuje Fuchs.

Vienna Insurance Group Polska po 3 kwartale 2013 (mln zł):

 

 

Składka przypisana brutto, mln zł

Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

3 kw. 2012

3 kw. 2013

Zmiana (%)

3 kw. 2012

3 kw. 2013

Zmiana (mln zł)

InterRisk

890,1

839,7

-5,7%

53,9

65,9

+12,0

Compensa Majątek

819,8

784,7

-4,3%

31,2

70,4

+39,3

Benefia Majątek

201,9

187,4

-7,2%

5,8

8,4

+2,6

Benefia Życie

2 790,4

1217,1

-56,4%

-3,7

6,0

+9,7

Compensa Życie

503,2

386,0

-23,3%

24,7

27,3

+2,6

Polisa-Życie

88,9

148,5

+67,1%

3,3

4,3

+1,0

VIG Polska Majątek

1 911,8

1 811,8

-5,2%

90,8

144,7

+53,9

VIG Polska Życie

3 382,4

1 751,5

-48,2%

24,4

37,6

+13,2

VIG POLSKA

5 294,2

3 563,3

-32,7%

115,2

182,3

+67,1

Infolinia 801 120 000