Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Zdalne ubezpieczenia Compensy Życie

Compensa Życie uprościła procedury zakupu ubezpieczeń w czasie pandemii. Teraz proces zawarcia umowy ubezpieczeniowej może być przeprowadzony przez doradcę całkowicie zdalnie. Dodatkowo, ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania badań, do podpisania umowy wystarczy jedynie wypełnienie ankiety medycznej.

Zakup ubezpieczenia na życie w czasie pandemii nie musi być wielkim wyzwaniem. Dzięki wprowadzeniu uproszczonych ścieżek zawarcia umów ubezpieczenia, ochronę w Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group można wykupić bez konieczności bezpośredniego spotkania z doradcą. Obecnie już 80% umów ubezpieczenia w przypadku takich produktów jak Terminowe Ubezpieczenie na Życie Gwarancja Optima i Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Gwarancja Komfort jest zawieranych zdalnie. Umowa ubezpieczenia także jest przesyłana jest do klienta mailem.

W Compensie Życie można się ubezpieczyć również w czasie pandemii, załatwiając wszystkie formalności bez wychodzenia z domu. Nie trzeba też zgłaszać się na badania medyczne, a ocena ryzyka ubezpieczeniowego dokonywana jest na podstawie wypełnionej przez klienta ankiety medycznej. Zawarta w ten sposób umowa ubezpieczenia działa na dokładnie takich samych zasadach, jak ochrona zakupiona w tradycyjny sposób – mówi Mariola Zdziarska, Pełnomocnik Zarządu w Biurze Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa Życie.  

Ubezpieczenie w Compensie Życie mogą wykupić także seniorzy. Ubezpieczenie Gwarancja Optima dostępne również w zdalnej ścieżce sprzedaży umożliwia objęcie klienta ochroną nawet do 85 roku życia.

Infolinia 801 120 000