Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Zmiany personalne w zarządach spółek Compensa oraz Compensa Dystrybucja

Rady nadzorcze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Dystrybucja Sp. z o.o przyjęły rezygnacje Wolfganga Stockmeyera z pełnionych funkcji z dniem 30 września 2016 r.

Zmiany w zarządach związane są z powołaniem Wolfganga Stockmeyera z dniem 1 października na członka zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w nabytej w sierpniu bieżącego roku przez Vienna Insurance Group spółce BTA Baltic Insurance Company AAS. Spółka BTA Baltic jest trzecim co do wielkości ubezpieczycielem majątkowym w krajach bałtyckich, a jej zakup jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju biznesu grupy VIG, która dąży do osiągnięcia pozycji lidera na rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych w tym rejonie Europy.


Dotychczasowe obszary odpowiedzialności Wolfganga Stockmeyera – nadzór nad pionem sprzedaży w Compensie Życie oraz nad ubezpieczeniami zdrowotnymi w Compensie Majątek – przejmie prezes zarządu Artur Borowiński. W spółce Compensa Dystrybucja stanowisko prezesa obejmie dotychczasowy członek zarządu Mariola Zdziarska.


Skład Zarządu Compensy Majątkowej od dnia 1 października 2016r.:

Artur Borowiński – prezes zarządu

Ireneusz Arczewski – zastępca prezesa zarządu

Rafał Mosionek – zastępca prezesa zarządu

Jarosław Szwajgier – zastępca prezesa zarządu


Skład Zarządu Compensy Życiowej od dnia 1 października 2016r.:

Artur Borowiński – prezes zarządu

Ireneusz Arczewski – członek zarządu

Rafał Mosionek – członek zarządu

Piotr Tański – członek zarządu


Skład Zarządu Compensa Dystrybucja od dnia 1 października 2016r.:

Mariola Zdziarska – prezes zarządu 

Damian Andruszkiewicz – członek zarządu 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.


Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 08

e-mail: prasa@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000