Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Zmiany w zarządach spółek serwisowych VIG Polska

Rady nadzorcze spółek serwisowych VIG Polska podczas posiedzeń odbytych w dniach    21-22.06.2016r. zatwierdziły następujące zmiany osobowe w zarządach:

Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Rada nadzorcza Benefii Ubezpieczenia zaakceptowała z dniem 30 czerwca 2016r. rezygnację Pawła Biska z funkcji prezesa zarządu. Paweł Bisek pozostanie jednak w strukturach VIG jako członek zarządu VIG Polska Sp. z o.o. Rada nadzorcza Benefii Ubezpieczenia postanowiła powierzyć Michałowi Gomowskiemu funkcję prezesa zarządu, a Mariuszowi Kurowskiemu funkcję wiceprezesa zarządu. Ponadto, rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko członka zarządu Rafała Mosionka, który od 1 lipca br. objął stanowiska: zastępcy prezesa zarządu Compensa TU S.A. VIG oraz członka zarządu Compensa TU na Życie S.A. VIG.

Capitol Sp. z o.o.
Rada nadzorcza Capitolu przyjęła rezygnację Tomasza Borowskiego ze stanowiska członka zarządu spowodowaną objęciem nowych obowiązków w zarządzie Skandii. Rada jednocześnie powołała na stanowisko członka zarządu Damiana Andruszkiewicza, członka zarządu Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. Ponadto, Piotr Kaczanowski poinformował radę nadzorczą o swojej rezygnacji z dniem 30 czerwca 2016r. W związku z powyższymi zmianami zarząd będzie dalej funkcjonował w następującym składzie: Jerzy Bucki (prezes zarządu), Damian Andruszkiewicz (członek zarządu).

Compensa Dystrybucja
Tomasz Borowski zrezygnował ze stanowiska członka zarządu w Compensie Dystrybucji. Zarząd będzie dalej funkcjonował w następującym składzie: Wolfgang Stockmeyer (prezes zarządu), Mariola Zdziarska (zastępca prezesa zarządu), Damian Andruszkiewicz (członek zarządu).

VIG Ekspert
Piotr Kaczanowski poinformował radę nadzorczą o swojej rezygnacji z dniem 30 czerwca 2016r. W związku z powyższym zarząd będzie dalej funkcjonował w następującym składzie: Michał Makarczyk (prezes zarządu), Robert Kruszewski (zastępca prezesa zarządu), Włodzimierz Lewandowski (członek zarządu).

Infolinia 801 120 000