Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 30-04-2020 11.20 11.24 -19.95 -18.96 -7.11 12.01 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 20-05-2020 53.70 0.38 -5.84 -15.27 -18.99 -46.30 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 30-04-2020 33.75 4.82 -5.43 -2.22 13.33 237.48 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 20-05-2020 308.52 0.21 -11.42 -22.59 -21.64 -4.30 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 20-05-2020 96.63 2.14 -1.63 -14.98 -7.12 -29.48 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 20-05-2020 68.87 0.79 -19.95 -27.35   -16.24 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 20-05-2020 23.98 2.19 -16.16 -0.62 12.53 48.27 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 20-05-2020 955.99 -0.03 -2.57 -4.30 -9.56 26.95 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 20-05-2020 97.86 0.33 -6.59 -9.15   -3.59 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 20-05-2020 792.85 -0.19 -0.66 -2.25 -6.99 39.92 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 20-05-2020 121.18 -0.15 -5.91 -9.62 -12.98 21.11 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 20-05-2020 308.52 0.21 -11.42 -22.59 -21.64 -28.73 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-05-2020 25.36 7.44 -29.54 -34.62 -37.74 102.11 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 20-05-2020 55.73 0.80 5.77 4.01 7.82 -47.02 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 20-05-2020 214.91 0.81 -6.05 -3.28 -1.52 43.89 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 20-05-2020 135.45 1.02 -9.69 -17.79 -12.07 30.31 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 20-05-2020 26.18 0.89 -20.81 -30.15 -26.97 -20.57 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 20-05-2020 246.93 0.98 -13.07 -25.79 -19.12 43.32 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 20-05-2020 172.89 0.69 -16.41 -25.30 -20.28 6.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 20-05-2020 221.56 -0.06 3.00 7.89 13.84 108.84 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 20-05-2020 149.19 0.25 -6.62 -7.31 -1.24 7.16 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 20-05-2020 845.84 -0.69 1.90 7.87 9.00 28.80 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 20-05-2020 186.30 -0.32 -3.46 -1.01 -0.42 20.95 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 20-05-2020 112.46 -0.31 -2.11 3.24   12.30 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 20-05-2020 122.75 0.00 -4.45 -7.49 -14.05 5.68 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-05-2020 16.53 0.78 1.65 3.61 2.59 55.44 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 20-05-2020 171.68 0.66 -5.32 -2.13 6.07 47.44 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 20-05-2020 342.78 -0.05 9.17 15.57 22.33 30.99 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-04-2020 53.41 0.59 3.73 9.76 13.82 434.10 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 20-05-2020 130.43 0.04 2.61 6.27 10.21 29.73 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 20-05-2020 145.40 0.45 -0.28 -0.69 5.33 45.43 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 20-05-2020 23.33 0.00 4.67 10.05 12.60 20.76 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 20-05-2020 30.75 0.36 -3.27 -4.21 -1.60 44.37 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 20-05-2020 19.33 -0.02 0.17 -0.02 -1.87 105.51 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 20-05-2020 14.25 0.00 0.68 3.51 5.84 42.50 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 20-05-2020 30.55 0.00 0.42 1.39 2.83 49.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 20-05-2020 120.16 0.43 -11.70 -16.05 -9.08 -19.46 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 20-05-2020 780.90 -0.46 0.46 -2.00 -7.41 56.16 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 20-05-2020 177.31 -0.08 -4.90 -9.93   -6.74 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 20-05-2020 98.52 -0.08 -3.59 -6.53   -1.71 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 20-05-2020 199.99 0.40 -2.58 -9.69 -19.99 -26.94 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-05-2020 22.20 3.97 -11.17 -12.87 -14.65 93.99 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 20-05-2020 137.09 0.72 -4.11 -8.11 -3.60 37.11 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 20-05-2020 27.29 0.52 -9.43 -13.83 -11.25 11.25 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-04-2020 50.76 3.15 -1.82 2.67 10.12 407.63 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 20-05-2020 24.95 0.06 -3.63 -6.83 -4.26 165.26 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 20-05-2020 9.78 0.10       -2.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 20-05-2020 9.48 0.32       -5.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 20-05-2020 9.14 0.44       -8.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 20-05-2020 9.12 0.55       -8.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 20-05-2020 8.89 0.57       -11.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 20-05-2020 8.91 0.68       -10.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 20-05-2020 8.82 0.57       -11.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 20-05-2020 8.85 0.57       -11.50 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.