Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 19-09-2018 75.40 -0.87 -16.65 -8.02 -16.08 -24.85 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-08-2018 13.97 0.22 -1.08 24.32 29.19 39.75 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 19-09-2018 110.08 -0.91 -15.22 -1.12 1.54 9.98 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 19-09-2018 73.27 -0.48 -13.59 2.49 -9.51 -26.44 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 19-09-2018 56.70 -0.51 -10.99 -7.12 -13.32 -43.01 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-08-2018 35.43 0.05 1.55 19.20 34.34 254.33 Miesieczna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 17-09-2018 25.26 -0.37 -8.72 53.74 24.84 56.15 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 17-09-2018 1,048.66 0.24 2.54 11.42 25.37 39.26 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 17-09-2018 110.80 0.22 3.00     9.16 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 17-09-2018 832.39 0.16 -0.22 7.70 16.22 46.89 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 17-09-2018 135.09 0.20 -0.25 7.47 21.78 35.01 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 17-09-2018 369.23 -0.79 -8.18 3.27 -3.41 -14.71 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-09-2018 36.90 1.22 -7.47 3.65 -1.10 194.10 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 17-09-2018 59.09 -0.82 6.14 28.85 20.03 -43.83 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 17-09-2018 228.46 -0.03 5.36 19.80 46.23 52.96 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 19-09-2018 154.28 -0.35 -8.39 11.19 11.26 48.94 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych 17-09-2018 92.57 -0.79 -7.54 -3.09 -33.43 -37.20 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 19-09-2018 71.73 -0.53 -8.89 10.77 -5.71 -28.51 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 17-09-2018 33.56 -0.86 -12.97 3.36 -0.36 1.82 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 17-09-2018 318.02 -1.11 -8.95 15.33 6.46 84.58 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 17-09-2018 213.88 -0.13 -11.38 9.19 8.27 32.20 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 17-09-2018 802.54 0.12 -1.21 6.75 23.39 22.21 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 17-09-2018 186.48 0.07 -1.89 4.56 20.42 21.07 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 17-09-2018 110.06 0.09 -0.29     9.91 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 17-09-2018 130.39 0.05 -2.26 -3.46 8.76 12.26 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-09-2018 16.25 -0.01 1.33 1.65 2.29 52.87 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 17-09-2018 179.79 0.08 1.32 16.33 19.76 54.41 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 17-09-2018 305.70 0.01 2.03 8.88 17.09 16.82 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-08-2018 50.82 0.10 2.98 7.76 19.54 408.19 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 19-09-2018 105.22 0.15 -2.66 -5.77 -3.46 4.33 Dzienna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 19-09-2018 125.22 -0.01 1.63 6.63 13.71 24.56 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 19-09-2018 145.73 -0.15 -1.92 10.39 14.43 45.98 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 17-09-2018 21.81 0.00 2.25 5.06 13.18 12.89 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 17-09-2018 31.50 -0.28 -2.90 4.51 7.80 47.89 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 19-09-2018 19.43 0.00 0.26 -0.36 -0.97 104.53 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 19-09-2018 14.03 0.00 1.45 3.85 7.51 40.30 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 17-09-2018 30.32 0.00 0.48 1.73 5.52 48.75 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 17-09-2018 792.04 0.17 -3.10 0.99 13.45 58.39 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 17-09-2018 189.84 0.12 -3.58     -0.15 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 17-09-2018 102.97 0.14 -2.64     2.73 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 17-09-2018 209.10 -0.59 -6.93 -6.83 -16.65 -23.62 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-09-2018 25.24 0.46 -2.24 2.91 1.26 120.60 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 19-09-2018 144.55 -0.23 -4.70 8.97 10.49 44.92 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 17-09-2018 30.00 -0.50 -7.06 3.52 6.19 22.30 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-08-2018 51.10 0.14 1.90 12.68 23.02 411.00 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 19-09-2018 26.13 0.19 -3.55 3.16 4.07 174.53 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 19-09-2018 89.86 -0.53 -11.67 -6.78 -9.80 -10.23 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 19-09-2018 16.40 -0.06 3.14 4.26 18.48 72.74 Dzienna PLN .csv
Europejski** 19-09-2018 5.20 -0.19 -4.05 -2.98 0.97 -45.16 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-08-2018 1,210.09 0.01 -0.73 5.98   21.01 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.


Wyceny funduszy będących wcześniej w ofercie Polisy-Życie


W związku ze zmianą 7 maja 2018 r. nazwy funduszu Rockbridge Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Rynków Surowcowych zmianie ulegnie nazwa UFK Rockbridge Globalny Żywności i Surowców na UFK Rockbridge Rynków Surowcowych. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.


W związku ze zmianą 7 września 2018 r. nazwy BZ WBK TFI na Santander TFI oraz zmianie nazw funduszy zarządzanych przez Santander TFI (d. BZ WBK TFI) zmianie uległy nazwy UFK zgodnie z poniższą tabelą. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.

Stara nazwa UFK

Nowa pełna nazwa UFK

Arka BZ WBK Akcji Polskich

Santander Akcji Polskich

Arka BZ WBK Zrównoważony

Santander Zrównoważony

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Santander Stabilnego Wzrostu

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Santander Obligacji Skarbowych