Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 24-04-2019 75.97 -0.01 -6.46 -3.31 -17.05 -24.93 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-03-2019 13.91 1.60 5.91 26.50 23.57 39.09 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 24-04-2019 114.28 -0.01 -5.30 2.93 0.01 13.15 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 24-04-2019 76.49 -0.01 -5.89 -0.57 -0.10 -23.56 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 24-04-2019 57.60 -0.02 -3.60 -2.34 -13.21 -42.39 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-03-2019 35.52 0.78 2.50 19.13 29.45 255.15 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 17-04-2019 363.07 0.58 -4.03 8.30 -6.59 12.63 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 17-04-2019 104.24 1.03 -6.73 -0.06 14.00 -23.93 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 17-04-2019 92.73 0.28 -0.20 19.99 -71.37 -83.37 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 16-04-2019 29.75 0.57 3.66 62.12 53.68 83.90 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 17-04-2019 1,005.59 -0.08 -0.73 12.29 14.81 33.54 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 17-04-2019 108.01 -0.09 -0.85 15.21   6.41 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 17-04-2019 801.67 0.09 -3.75 3.78 7.61 41.47 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 17-04-2019 131.48 0.15 -4.90 6.70 10.50 31.40 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 17-04-2019 363.07 0.58 -4.03 8.30 -6.59 -16.13 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-04-2019 35.48 -0.53 -1.41 5.68 -10.19 182.81 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 17-04-2019 53.85 -0.81 1.01 12.59 13.20 -48.81 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 17-04-2019 237.87 0.23 9.56 21.22 44.53 59.26 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 24-04-2019 154.39 0.01 -3.20 7.13 6.21 48.51 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 24-04-2019 70.79 -0.01 -13.14 -3.16 -7.18 -29.81 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 17-04-2019 35.74 0.17 -0.61 16.91 8.17 8.43 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 17-04-2019 320.64 0.43 -2.18 27.20 11.16 86.10 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 17-04-2019 218.46 0.77 -3.18 14.48 9.02 35.03 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 17-04-2019 214.98 -0.02 1.50 6.86 14.24 102.64 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 17-04-2019 163.30 0.09 0.39 10.58 14.12 17.30 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 17-04-2019 818.47 0.14 3.95 7.09 19.44 24.64 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 17-04-2019 191.68 0.13 2.29 8.31 17.55 24.44 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 17-04-2019 113.97 0.12 3.73 12.02   13.81 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 17-04-2019 129.04 0.00 -2.03 -1.73 3.44 11.10 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-04-2019 16.27 -0.00 0.03 1.71 2.02 53.05 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 17-04-2019 182.39 -0.20 2.95 17.13 14.33 56.64 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 17-04-2019 313.15 -0.02 2.61 8.67 17.25 19.66 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-03-2019 51.46 0.29 2.00 7.27 17.38 414.61 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 24-04-2019 106.23 -0.01 -2.37 -4.64 -4.15 5.50 Dzienna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 24-04-2019 126.98 0.00 1.59 6.20 12.30 26.30 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 24-04-2019 146.86 0.01 -0.12 7.89 11.05 46.88 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 17-04-2019 22.28 -0.04 1.97 5.94 12.41 15.32 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 17-04-2019 32.59 0.09 0.43 9.44 10.55 53.00 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 24-04-2019 19.31 -0.05 -1.02 -0.41 -1.88 103.37 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 24-04-2019 14.14 0.00 1.43 4.20 6.88 41.40 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 17-04-2019 30.40 0.00 0.47 1.58 4.41 49.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 17-04-2019 141.29 0.13 -0.79 12.26 13.99 -5.30 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 17-04-2019 777.60 0.15 -2.90 -0.63 5.28 55.50 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 17-04-2019 187.87 0.14 -4.25 1.03   -1.19 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 17-04-2019 102.85 0.15 -2.76 3.03   2.61 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 17-04-2019 213.24 0.41 -0.77 -5.29 -15.65 -22.10 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-04-2019 24.87 -0.22 -0.60 3.42 -2.80 117.35 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 24-04-2019 145.23 0.01 -1.45 6.62 7.14 45.25 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 17-04-2019 31.50 0.13 0.77 12.02 11.31 28.41 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-03-2019 51.56 0.80 3.03 12.78 19.93 415.56 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 24-04-2019 26.11 -0.04 -1.47 5.41 2.23 174.95 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 24-04-2019 91.40 0.00 -3.96 -3.38 -10.01 -9.18 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 24-04-2019 16.64 0.00 9.33 4.59 19.63 75.16 Dzienna PLN .csv
Europejski** 24-04-2019 5.19 0.00 -0.57 -2.99 -2.63 -45.37 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-12-2018 1,211.91 0.02 -1.11 4.26 15.27 21.19 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


„Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka z dniem 01.04.2019 r. UFK Rockbridge Rynków Surowcowych oferowany w następujących produktach: „mSAVER PLUS”, „MULTISAVER PLUS”, „MOJE LEPSZE JUTRO”


W związku ze zmianą 7 września 2018 r. nazwy BZ WBK TFI na Santander TFI oraz zmianie nazw funduszy zarządzanych przez Santander TFI (d. BZ WBK TFI) zmianie uległy nazwy UFK zgodnie z poniższą tabelą. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.

Stara nazwa UFK

Nowa pełna nazwa UFK

Arka BZ WBK Akcji Polskich

Santander Akcji Polskich

Arka BZ WBK Zrównoważony

Santander Zrównoważony

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Santander Stabilnego Wzrostu

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Santander Obligacji Skarbowych