Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 14-12-2018 73.32 1.19 -15.66 -1.19 -22.12 -27.56 Dzienna PLN .csv
Akcji E 01-12-2018 13.34 0.00 -2.23 24.66 14.60 33.43 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 14-12-2018 104.43 0.23 -17.10 -2.94 -11.12 3.39 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 14-12-2018 71.21 0.44 -13.62 2.67 -9.68 -28.85 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 14-12-2018 55.97 0.74 -9.99 -0.67 -17.30 -44.03 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 30-11-2018 34.64 1.68 -0.12 17.75 29.61 246.42 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 11-12-2018 344.43 -0.49 -14.78 7.68 -10.39 6.84 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 11-12-2018 97.47 -0.14 -15.95 2.22 2.60 -28.87 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 11-12-2018 87.70 -0.57 -9.70 17.78 -73.10 -84.28 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 11-12-2018 26.26 0.37 -3.80 59.54 32.27 62.37 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 11-12-2018 980.34 -1.12 -5.67 1.51 17.59 30.18 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 11-12-2018 104.24 -1.22 -5.77     2.70 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 11-12-2018 792.29 -0.18 -5.83 1.75 11.09 39.82 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 11-12-2018 128.72 -0.28 -6.44 3.38 14.77 28.64 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 11-12-2018 344.43 -0.49 -14.78 7.68 -10.39 -20.44 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-12-2018 36.05 5.40 -8.15 11.51 -12.17 187.35 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 11-12-2018 50.83 0.02 -6.11 13.33 -0.49 -51.68 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 11-12-2018 216.10 0.61 -4.95 10.02 39.06 44.68 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 14-12-2018 146.34 1.54 -11.79 9.21 0.34 40.78 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych 11-12-2018 90.82 0.33 -8.93 7.47 -33.89 -38.39 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 14-12-2018 69.86 0.46 -11.47 17.00 -6.20 -30.74 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 11-12-2018 32.92 -0.57 -12.10 11.93 -2.29 -0.12 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 11-12-2018 292.27 -1.27 -15.55 17.10 -1.70 69.64 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 11-12-2018 206.27 -0.35 -12.19 15.97 3.41 27.49 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 11-12-2018 213.54 0.07 1.89 7.88 15.60 101.28 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 11-12-2018 159.56 -0.15 -2.60 9.94 12.39 14.61 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 11-12-2018 792.51 0.19 -1.20 5.79 19.89 20.68 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 11-12-2018 184.73 0.09 -2.92 6.39 16.88 19.93 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 11-12-2018 109.44 0.09 -1.30     9.29 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 11-12-2018 128.31 -0.09 -4.17 -2.88 6.21 10.47 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-12-2018 16.26 0.15 0.99 1.61 2.20 52.94 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 11-12-2018 173.24 0.10 -2.54 17.25 12.25 48.78 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 11-12-2018 308.32 0.08 2.42 9.58 16.98 17.82 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-11-2018 51.11 0.17 2.35 7.15 18.98 411.05 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 14-12-2018 105.75 0.14 -2.31 -4.68 -4.02 5.01 Dzienna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 14-12-2018 125.77 0.09 1.45 6.90 12.89 25.09 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 14-12-2018 142.88 0.69 -3.70 8.72 8.56 42.91 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 11-12-2018 22.00 0.14 1.95 5.82 12.65 13.87 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 11-12-2018 31.28 -0.06 -3.75 6.94 6.65 46.85 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 14-12-2018 19.39 0.00 -0.51 0.31 -1.62 104.11 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 14-12-2018 14.07 0.00 1.37 3.91 7.00 40.70 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 11-12-2018 30.35 0.00 0.48 1.60 5.06 48.91 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 11-12-2018 136.50 -0.32 -6.22 10.89 10.21 -8.51 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 11-12-2018 759.30 0.04 -6.61 -3.00 7.17 51.84 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 11-12-2018 182.56 -0.05 -8.04 -1.94   -3.98 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 11-12-2018 99.43 -0.05 -6.94     -0.80 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 11-12-2018 203.31 -0.28 -9.23 -5.47 -20.19 -25.73 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-12-2018 25.02 2.05 -2.69 5.66 -3.76 118.67 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 14-12-2018 139.95 1.15 -7.14 7.42 3.00 39.98 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 11-12-2018 29.77 -0.30 -6.47 8.45 5.46 21.36 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-11-2018 50.54 1.21 0.95 11.90 18.35 405.43 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 14-12-2018 26.28 0.46 -2.20 8.91 3.63 176.63 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 14-12-2018 88.45 0.75 -10.67 -3.85 -13.84 -12.11 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 14-12-2018 15.76 0.57 -2.78 -3.08 15.54 65.89 Dzienna PLN .csv
Europejski** 14-12-2018 4.91 0.82 -8.91 -10.73 -4.10 -48.32 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 30-11-2018 1,211.70 0.03 -1.68 5.56 21.17 21.17 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group wycofuje ze sprzedaży z dniem 01.12.2018 r. oraz zamyka z dniem 31.12.2018 r. UFK Rockbridge Rynków Surowcowych oferowany w następujących produktach: Gwarancja Komfort, Bolero, Flexi Plus Standard, Super Fundusz Plus, Super Fundusz, Mega Fundusz, Top Fundusz, Flexi Plus, Compensa Prestiż, Compensa Prestiż Nova, Compensa IKZE.


W związku ze zmianą 7 września 2018 r. nazwy BZ WBK TFI na Santander TFI oraz zmianie nazw funduszy zarządzanych przez Santander TFI (d. BZ WBK TFI) zmianie uległy nazwy UFK zgodnie z poniższą tabelą. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.

Stara nazwa UFK

Nowa pełna nazwa UFK

Arka BZ WBK Akcji Polskich

Santander Akcji Polskich

Arka BZ WBK Zrównoważony

Santander Zrównoważony

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Santander Stabilnego Wzrostu

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Santander Obligacji Skarbowych