Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 20-04-2018 81.57 0.16 -7.84 -10.53 -1.01 -19.41 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-03-2018 13.13 -4.31 0.16 12.64 34.84 31.33 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 20-04-2018 120.96 0.28 -7.15 3.23 36.31 19.75 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 20-04-2018 81.28 1.04 2.26 -1.54 -4.63 -18.79 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 20-04-2018 59.97 0.15 -4.66 -10.00 -3.63 -40.03 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-03-2018 34.65 -1.44 2.44 17.82 35.33 246.50 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 18-04-2018 36.56 0.36 0.33 1.27 19.48 10.92 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 18-04-2018 28.62 1.80 21.56 31.18 42.26 76.93 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 18-04-2018 994.66 0.43 2.95 -4.63 23.65 32.09 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 18-04-2018 108.05 0.29 5.26     6.45 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 18-04-2018 822.60 0.24 3.29 -3.19 19.18 45.17 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 18-04-2018 137.74 0.18 5.68 -1.52 26.40 37.65 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 18-04-2018 380.94 0.23 0.50 -4.94 15.78 -12.00 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04     7.57 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-04-2018 35.99 -5.54 0.97 -7.90 3.52 186.86 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 18-04-2018 54.45 0.24 3.26 9.32 25.69 -48.24 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 18-04-2018 216.05 -0.11 -4.11 -1.15 45.10 44.65 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 18-04-2018 105.16 1.67 8.08 -2.31 -21.72 -28.66 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 20-04-2018 81.51 1.47 2.49 16.64 13.40 -19.19 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 18-04-2018 333.73 0.22 3.90 8.62 27.76 93.70 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 18-04-2018 225.30 0.09 -0.53 2.67 29.87 39.25 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 18-04-2018 21.94 0.09 4.38 4.23 10.98 13.56 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 18-04-2018 32.73 0.21 3.81 3.22 13.21 53.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 18-04-2018 781.72 0.25 -2.01 0.98   19.04 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 18-04-2018 188.01 0.11 0.62 -2.64   22.06 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 18-04-2018 110.20 0.12 1.90     10.05 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 18-04-2018 131.82 0.05 0.14 -9.79 10.27 13.49 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-04-2018 16.27 0.49 2.00 0.79 2.70 53.01 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 18-04-2018 178.27 -0.01 2.74 10.38 19.83 53.10 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 18-04-2018 305.36 0.17 3.51 7.79 14.59 16.69 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-03-2018 50.45 0.35 3.96 6.37 18.26 404.51 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 20-04-2018 108.94 0.07 1.27 -4.72 -3.20 8.18 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 20-04-2018 19.53 0.00 1.24 -1.41 -0.41 105.58 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 20-04-2018 13.94 0.00 1.38 3.64 8.31 39.40 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 18-04-2018 30.26 0.00 0.48 1.98 6.50 48.45 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 18-04-2018 31.60 0.25 1.90 1.48 15.96 28.82 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 18-04-2018 793.28 0.25 -1.23 -5.73 14.99 58.64 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 18-04-2018 196.42 0.11 1.44     3.31 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 18-04-2018 105.84 0.12 1.87     5.60 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 18-04-2018 216.09 0.36 -1.43 -15.72 -4.50 -21.06 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 0.72 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 1.50 1.05 12.83 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-04-2018 25.02 -1.90 1.59 -2.17 3.45 118.67 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60   8.47 15.72 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -1.61 1.17 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-03-2018 50.04 -0.79 2.86 8.72 24.39 400.39 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 20-04-2018 26.57 0.04 0.49 1.22 10.16 179.68 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 20-04-2018 95.53 0.14 -5.11 -7.14 -1.64 -5.08 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 20-04-2018 15.30 0.59 -9.04 -7.22 13.67 61.05 Dzienna PLN .csv
Europejski** 20-04-2018 5.22 0.38 -3.15 -5.95 9.89 -45.05 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 30-03-2018 1,225.57 0.12 2.15 8.71   22.56 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian