Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-03-2020 10.07 -16.12 -27.61 -23.20 -13.64 0.69 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 02-04-2020 50.83 0.06 -12.13 -19.37 -22.34 -49.17 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-03-2020 32.20 -5.56 -9.35 -4.81 9.48 221.96 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 02-04-2020 267.09 0.76 -25.03 -29.21 -31.97 -17.15 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 02-04-2020 85.38 2.18 -18.01 -24.51 -16.29 -37.69 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 02-04-2020 61.66 0.10 -32.90 -32.44   -25.01 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 01-04-2020 21.45 -2.53 -28.27 -10.12 0.24 32.59 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 02-04-2020 871.24 0.42 -14.29 -9.80 -15.65 15.70 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 02-04-2020 88.52 -0.09 -18.59 -14.55   -12.79 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 02-04-2020 777.22 0.55 -4.06 -1.79 -7.75 37.16 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 02-04-2020 118.99 0.15 -10.08 -8.61 -14.23 18.91 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 02-04-2020 267.09 0.76 -25.03 -29.21 -31.97 -38.30 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-04-2020 23.60 -19.88 -33.48 -33.79 -39.60 88.12 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 02-04-2020 47.23 1.05 -13.13 -12.03 -6.57 -55.10 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 02-04-2020 196.07 2.60 -16.86 -14.20 -9.32 31.27 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 02-04-2020 121.45 0.45 -21.52 -26.17 -19.48 16.83 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 02-04-2020 23.31 0.52 -34.50 -35.96 -34.30 -29.28 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 02-04-2020 204.54 0.17 -35.54 -36.57 -32.06 18.72 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 02-04-2020 154.00 -0.96 -28.89 -31.57 -28.06 -4.81 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 02-04-2020 218.68 -0.14 1.82 7.79 10.31 106.13 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 02-04-2020 142.47 -0.01 -12.46 -9.76 -6.19 2.33 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 02-04-2020 848.87 0.85 2.65 7.53 9.63 29.26 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 02-04-2020 185.64 0.33 -3.77 -0.68 -3.49 20.52 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 02-04-2020 111.93 0.36 -2.37 3.55   11.77 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 02-04-2020 123.06 0.00 -4.81 -6.75 -14.88 5.95 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-04-2020 16.40 -0.15 0.78 2.82 1.61 54.25 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 02-04-2020 159.94 -0.27 -12.01 -7.84 -0.53 37.36 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 02-04-2020 335.07 -0.15 7.24 14.16 17.22 28.04 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-03-2020 53.10 0.48 3.18 9.42 11.96 430.98 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 02-04-2020 128.74 0.02 1.61 4.56 8.48 28.05 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 02-04-2020 139.34 0.26 -4.91 -4.62 1.44 39.36 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 02-04-2020 22.91 -0.13 3.01 9.20 8.02 18.58 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 02-04-2020 29.02 0.07 -10.63 -7.96 -8.40 36.24 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 02-04-2020 19.30 -0.03 -0.11 0.11 -2.56 105.18 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 02-04-2020 14.24 -0.01 0.74 3.59 5.89 42.45 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 02-04-2020 30.55 0.00 0.48 1.46 3.00 49.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 02-04-2020 112.03 -0.01 -20.32 -19.70 -15.03 -24.91 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 02-04-2020 776.58 0.60 -1.07 -2.43 -7.21 55.30 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 02-04-2020 175.07 0.09 -7.34 -9.75   -7.92 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 02-04-2020 97.18 0.08 -6.00 -6.56   -3.04 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 02-04-2020 176.36 -0.02 -16.55 -19.28 -30.23 -35.58 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-04-2020 21.35 -7.81 -14.15 -13.32 -16.53 86.59 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 02-04-2020 127.12 0.39 -12.39 -14.80 -9.51 27.14 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 02-04-2020 25.00 0.28 -20.28 -19.28 -19.22 1.92 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-03-2020 49.21 -3.39 -4.55 1.16 6.93 392.13 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 02-04-2020 24.66 0.03 -5.68 -6.44 -5.04 162.20 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 02-04-2020 9.57 0.10       -4.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 02-04-2020 9.10 0.22       -9.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 02-04-2020 8.66 0.23       -13.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 02-04-2020 8.63 0.23       -13.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 02-04-2020 8.24 0.24       -17.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 02-04-2020 8.25 0.37       -17.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 02-04-2020 8.18 0.37       -18.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 02-04-2020 8.23 0.37       -17.70 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.