Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-12-2020 14.02 7.35 2.59 0.84 33.45 40.19 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 31-12-2020 38.00 3.68 6.30 8.60 30.73 280.00 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 13-01-2021 389.22 -0.39 8.18 -8.22 31.60 20.74 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 13-01-2021 116.57 0.16 -1.70 -5.47 33.25 -14.93 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 13-01-2021 84.15 -0.73 -4.15 -18.18 22.45 2.35 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 13-01-2021 36.17 0.02 4.76 18.29 171.16 123.59 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 13-01-2021 1,193.97 0.32 17.41 11.98 28.86 58.55 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 13-01-2021 124.10 0.24 10.99 8.14 34.26 22.27 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 13-01-2021 978.84 0.35 14.97 12.64 24.65 72.74 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 13-01-2021 153.46 0.33 9.49 7.03 27.30 53.37 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 13-01-2021 389.22 -0.39 8.18 -8.22 31.60 -10.09 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-01-2021 31.79 0.00 -6.80 -19.76 0.19 153.38 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 13-01-2021 60.04 -0.47 5.66 -6.73 10.60 -39.96 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 13-01-2021 66.92 -0.33 14.96 16.75 58.28 -36.38 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 13-01-2021 249.53 -0.05 -5.51 8.82 42.44 67.07 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 13-01-2021 158.39 -0.40 0.05 -8.24 24.66 52.38 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 13-01-2021 34.48 -0.81 3.08 -13.41 27.28 4.61 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 13-01-2021 303.16 -1.30 13.90 -16.93 34.29 75.96 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 13-01-2021 210.59 -0.85 1.26 -15.41 28.11 30.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 13-01-2021 227.45 0.05 4.58 8.77 14.60 114.39 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 13-01-2021 163.53 -0.21 1.18 -1.77 15.41 17.46 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 13-01-2021 885.65 -0.01 3.63 12.02 14.65 34.87 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 13-01-2021 196.55 -0.10 -2.87 3.40 13.51 27.61 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 13-01-2021 118.87 -0.10 -2.59 7.14 19.72 18.70 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 13-01-2021 127.20 -0.06 -3.34 -6.06 -2.73 9.51 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-01-2021 16.60 0.00 1.30 2.90 3.84 56.10 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 13-01-2021 19.11 0.08 -0.58 -1.93 -1.19 103.11 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 13-01-2021 195.43 0.06 3.24 9.12 38.28 67.84 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 13-01-2021 353.80 0.12 8.85 17.50 25.49 35.20 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-12-2020 54.56 0.26 3.91 9.21 14.94 445.60 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 13-01-2021 133.10 0.06 2.87 7.22 12.94 32.39 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 13-01-2021 155.02 -0.04 2.74 2.72 20.32 55.04 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 13-01-2021 24.10 0.04 7.02 11.63 15.53 24.74 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 13-01-2021 34.51 -0.14 6.58 4.07 21.64 62.02 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Fundusz Gwarantowanej Strategii 13-01-2021 14.27 0.06 0.21 2.71 5.35 42.73 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 13-01-2021 30.55 0.00 0.13 1.10 2.22 49.91 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 13-01-2021 137.21 -0.38 -0.08 -8.56 16.41 -8.03 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 13-01-2021 898.68 0.19 11.58 9.61 12.95 79.71 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 13-01-2021 208.06 0.14 5.87 2.55 13.71 9.43 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 13-01-2021 114.66 0.10 5.15 5.27 17.23 14.40 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 13-01-2021 235.86 -0.34 7.40 1.45 11.86 -13.84 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 13-01-2021 25.45 -0.07 -1.04 -6.78 7.41 170.54 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-01-2021 24.82 0.00 0.96 -3.97 5.65 116.86 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 13-01-2021 153.20 -0.23 2.53 -0.91 21.37 53.23 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 13-01-2021 32.22 -0.37 4.64 -2.42 23.59 31.35 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-12-2020 55.17 2.42 5.63 9.63 23.13 451.74 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 13-01-2021 10.35 -0.19 2.37     3.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 13-01-2021 10.38 -0.19 2.67     3.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 13-01-2021 10.39 -0.38 2.67     3.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 13-01-2021 10.36 -0.38 2.47     3.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 13-01-2021 10.33 -0.48 2.18     3.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 13-01-2021 10.36 -0.58 2.57     3.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 13-01-2021 10.29 -0.48 2.90     2.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 13-01-2021 10.36 -0.58 3.60     3.60 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


 Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.pl


Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.