Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 30-09-2020 12.05 -3.26 -10.92 -15.36 8.94 20.53 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 30-09-2020 35.45 -1.17 0.35 0.83 19.25 254.52 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 26-10-2020 322.35 -1.24 -7.68 -20.36 -6.92 -0.01 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 26-10-2020 86.44 -1.52 -22.18 -27.57 -12.89 -36.92 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 26-10-2020 69.20 -1.04 -21.62 -30.24 -12.87 -15.84 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 23-10-2020 28.89 0.29 -7.43 6.10 70.51 78.60 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 23-10-2020 1,045.19 -0.49 5.88 0.37 6.51 38.80 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 23-10-2020 106.58 -0.55 -0.66 -3.18   5.00 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 23-10-2020 880.16 -0.35 7.03 4.80 10.97 55.33 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 26-10-2020 135.88 0.00 0.41 -1.20 7.21 35.80 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 26-10-2020 322.35 -1.24 -7.68 -20.36 -6.92 -25.54 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-10-2020 25.55 -5.28 -25.60 -34.90 -24.51 103.61 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 26-10-2020 53.40 -0.66 -6.06 -14.67 -13.11 -46.60 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 26-10-2020 63.05 -0.77 15.01 14.99 32.43 -40.06 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 26-10-2020 220.12 -1.82 -11.22 -1.88 8.93 47.38 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 26-10-2020 141.69 -1.13 -6.92 -15.58 -0.44 36.31 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 26-10-2020 27.59 -0.79 -16.72 -28.36 -13.43 -16.29 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 26-10-2020 260.44 -0.59 0.12 -24.94 -4.23 51.16 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 26-10-2020 178.48 -1.20 -13.69 -25.77 -7.40 10.32 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 26-10-2020 225.73 0.06 2.99 9.25 13.54 112.77 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 26-10-2020 151.65 -0.41 -6.60 -7.34 2.06 8.93 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 23-10-2020 873.51 -0.09 3.58 7.93 13.24 33.02 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 23-10-2020 191.59 -0.13 -3.38 0.40 6.62 24.38 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 23-10-2020 115.74 -0.15 -2.91 4.31   15.58 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 23-10-2020 121.57 -0.07 -6.51 -9.30 -10.23 4.67 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-10-2020 16.59 0.07 1.54 3.38 3.87 56.02 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 26-10-2020 19.21 -0.01 -0.43 -1.06 -1.59 104.21 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 26-10-2020 186.23 -0.23 1.12 4.42 20.42 59.94 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 26-10-2020 349.52 0.07 6.80 17.20 22.82 33.56 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-09-2020 54.19 0.24 3.73 9.42 13.77 441.94 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 26-10-2020 132.25 0.01 2.44 7.25 11.63 31.55 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 26-10-2020 148.98 -0.44 0.49 0.22 11.11 49.01 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 26-10-2020 23.93 0.08 5.89 11.93 14.22 23.86 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 26-10-2020 31.71 -0.28 -1.61 -1.98 5.21 48.87 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Fundusz Gwarantowanej Strategii 26-10-2020 14.27 -0.00 0.36 3.02 5.54 42.66 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 26-10-2020 30.55 0.00 0.22 1.19 2.39 49.87 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 26-10-2020 121.94 -0.71 -11.76 -16.69 -4.33 -18.27 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 23-10-2020 848.19 -0.17 7.07 3.76 5.41 69.62 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 23-10-2020 192.19 -0.25 0.20 -3.12   1.08 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 23-10-2020 106.82 -0.26 0.75 0.23   6.57 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 26-10-2020 202.03 -1.21 -4.27 -10.55 -9.16 -26.20 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 26-10-2020 24.64 -0.19 -4.88 -8.80 -5.09 161.98 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-10-2020 22.32 -2.30 -9.26 -13.05 -7.19 95.05 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 26-10-2020 142.31 -0.73 -2.25 -6.18 5.41 42.34 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 26-10-2020 28.04 -0.57 -8.63 -13.05 -2.67 14.31 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-09-2020 52.58 -0.69 1.48 4.23 15.57 425.82 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 26-10-2020 9.93 0.30 -0.70     -0.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 26-10-2020 9.64 0.63 -3.60     -3.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 26-10-2020 9.36 0.65 -6.40     -6.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 26-10-2020 9.34 0.65 -6.60     -6.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 26-10-2020 9.07 0.33 -9.30     -9.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 26-10-2020 9.09 -0.22 -9.10     -9.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 26-10-2020 9.04 -0.88 -9.60     -9.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 26-10-2020 9.07 -0.98 -9.30     -9.30 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


 Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.pl


Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.