Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-07-2020 12.12 0.71 -13.02 -12.52 5.91 21.19 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 06-08-2020 56.42 -0.40 -0.29 -11.90 -9.70 -43.58 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-07-2020 35.34 1.04 -1.05 2.19 18.79 253.42 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 07-08-2020 329.11 -0.76 -5.73 -17.29 -10.29 2.09 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 07-08-2020 92.23 -0.37 -14.74 -21.04 -6.50 -32.69 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 07-08-2020 75.67 -0.32 -11.73 -20.94 -6.79 -7.97 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 07-08-2020 28.69 -0.87 -0.70 13.27 61.13 77.38 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 07-08-2020 990.79 0.18 0.75 -0.91 -1.99 31.57 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 07-08-2020 104.77 0.08 -0.04 -0.33   3.22 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 07-08-2020 827.22 0.21 1.15 1.15 0.94 45.98 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 07-08-2020 130.13 0.16 -0.86 -2.20 -2.67 30.06 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 07-08-2020 329.11 -0.76 -5.73 -17.29 -10.29 -23.98 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-08-2020 26.32 1.72 -26.64 -32.17 -28.49 109.74 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 07-08-2020 63.33 -0.36 17.91 18.86 29.69 -39.79 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 07-08-2020 221.56 0.67 -3.88 3.73 7.60 48.34 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 06-08-2020 145.22 -0.12 -2.02 -13.08 -0.18 39.71 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 07-08-2020 28.99 -0.07 -11.86 -22.59 -14.28 -12.04 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 07-08-2020 267.05 -0.77 -4.75 -20.25 -7.36 55.00 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 07-08-2020 186.29 -0.21 -7.69 -20.07 -9.35 15.14 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 07-08-2020 224.58 -0.02 2.62 9.17 13.95 111.69 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 07-08-2020 156.01 -0.13 -2.80 -3.51 4.34 12.06 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 07-08-2020 851.25 0.33 -0.54 5.24 12.12 29.63 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 07-08-2020 193.55 0.22 -2.27 2.26 6.84 25.66 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 07-08-2020 116.96 0.21 -1.15 6.48   16.80 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 07-08-2020 122.30 -0.01 -5.79 -7.68 -11.97 5.29 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-08-2020 16.63 0.19 1.71 3.75 3.54 56.40 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 07-08-2020 185.03 0.06 1.11 5.38 19.00 58.91 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 07-08-2020 346.89 -0.01 6.21 16.74 22.98 32.56 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-07-2020 54.12 0.31 4.16 10.02 15.13 441.19 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 06-08-2020 131.58 0.02 2.40 7.10 11.58 30.87 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 06-08-2020 149.02 0.01 1.85 0.72 10.43 49.05 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 07-08-2020 23.75 0.00 5.14 12.24 13.96 22.93 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 07-08-2020 32.17 0.00 -0.06 0.47 5.03 51.03 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 06-08-2020 19.31 -0.01 -0.04 -0.29 -2.00 105.27 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 06-08-2020 14.26 0.00 0.61 3.23 5.68 42.61 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 07-08-2020 30.55 0.00 0.31 1.29 2.59 49.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 07-08-2020 128.03 -0.19 -6.18 -11.14 -0.62 -14.18 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 07-08-2020 807.33 0.34 1.66 -0.48 -0.86 61.45 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 07-08-2020 189.24 0.23 -0.14 -3.16   -0.47 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 07-08-2020 105.16 0.23 0.88 0.31   4.92 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 07-08-2020 207.77 -0.45 -0.33 -6.51 -11.77 -24.10 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-08-2020 22.66 1.02 -9.48 -11.19 -9.10 98.04 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 06-08-2020 143.69 -0.04 0.66 -4.73 4.89 43.71 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 07-08-2020 29.05 -0.03 -4.38 -8.24 -2.19 18.43 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-07-2020 52.56 0.47 1.18 5.59 15.61 425.59 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 06-08-2020 25.25 -0.12 -2.03 -5.97 -1.89 168.41 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 07-08-2020 9.96 0.00 -0.40     -0.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 07-08-2020 9.70 0.00 -3.00     -3.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 07-08-2020 9.49 0.00 -5.10     -5.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 07-08-2020 9.47 0.00 -5.30     -5.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 07-08-2020 9.35 0.00 -6.50     -6.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 07-08-2020 9.44 0.00 -5.60     -5.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 07-08-2020 9.37 0.00 -6.30     -6.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 07-08-2020 9.41 0.00 -5.90     -5.90 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.