Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-08-2021 17.55 4.24 40.88 25.59 58.97 75.51 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 31-08-2021 42.32 1.80 17.97 19.43 38.98 323.17 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 15-09-2021 421.51 -0.03 30.81 12.50 27.49 30.75 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 15-09-2021 131.17 0.33 46.51 26.25 31.62 -4.28 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 15-09-2021 102.10 -0.54 40.98 11.95 32.86 24.18 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 15-09-2021 36.89 0.43 26.47 42.74 74.56 128.04 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 15-09-2021 1,281.79 -0.01 27.49 22.80 41.67 70.21 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 15-09-2021 132.81 -0.02 26.33 20.04 39.68 30.85 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 15-09-2021 1,052.67 -0.06 24.04 27.03 37.51 85.77 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 15-09-2021 169.37 -0.19 27.13 25.55 37.92 69.27 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 15-09-2021 421.51 -0.03 30.81 12.50 27.49 -2.63 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-09-2021 39.37 3.92 45.96 6.69 25.11 213.76 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 15-09-2021 65.55 -0.24 19.02 15.62 11.73 -34.45 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 15-09-2021 74.92 0.50 18.19 26.34 53.02 -28.78 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 15-09-2021 281.05 0.40 27.74 21.90 42.95 88.17 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 15-09-2021 179.41 -0.16 25.60 16.29 26.16 72.60 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 15-09-2021 42.40 -0.47 51.97 23.65 40.91 28.64 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 15-09-2021 358.64 -0.48 38.38 9.65 38.35 108.16 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 15-09-2021 254.88 -0.76 40.31 18.11 33.94 57.54 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Dłużne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 15-09-2021 222.13 -0.08 -1.24 4.71 9.31 109.38 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 15-09-2021 906.60 0.02 5.59 13.32 16.01 38.06 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 15-09-2021 200.63 0.00 3.86 7.59 11.00 30.25 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 15-09-2021 121.54 0.00 4.14 10.42 16.83 21.37 Dzienna PLN .csv
Fundusz Bezpieczny 01-09-2021 16.30 -0.22 -1.65 0.30 2.23 53.33 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Gwarantowanej Strategii 15-09-2021 14.27 0.00 0.06 1.77 4.65 42.74 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 15-09-2021 30.55 0.00 0.03 0.78 1.89 49.91 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 15-09-2021 201.67 0.06 8.46 12.10 21.63 73.20 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 15-09-2021 349.54 -0.01 0.62 14.24 19.45 33.57 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-08-2021 54.44 0.01 0.69 7.12 12.53 444.37 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 15-09-2021 133.11 -0.00 0.95 6.30 9.34 32.39 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 15-09-2021 23.71 -0.25 -0.08 8.61 11.58 22.72 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Mieszane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 15-09-2021 173.14 -0.24 12.33 7.23 16.53 24.36 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 15-09-2021 151.17 -0.38 20.61 8.26 19.78 1.33 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 15-09-2021 963.52 -0.08 16.90 22.06 23.33 92.68 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 15-09-2021 222.61 -0.08 16.46 17.29 19.42 17.08 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 15-09-2021 122.68 -0.08 15.52 19.16 22.24 22.40 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 15-09-2021 268.91 -0.04 32.09 27.68 26.81 -1.77 Dzienna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 15-09-2021 18.80 0.01 -2.40 -3.29 -3.00 99.80 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 15-09-2021 26.04 -0.18 4.10 -0.36 6.82 176.82 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-09-2021 27.28 1.95 19.39 8.05 16.72 138.35 Miesieczna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 15-09-2021 161.79 -0.07 8.78 11.02 18.43 61.82 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania 15-09-2021 100.00 0.00         Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 15-09-2021 165.52 -0.10 16.13 14.51 21.52 65.54 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 15-09-2021 36.35 -0.27 14.56 14.52 21.69 70.66 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 15-09-2021 35.47 -0.25 24.72 16.72 27.09 44.60 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-08-2021 58.74 0.48 10.94 14.95 27.29 487.41 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 15-09-2021 10.60 -0.09 6.43     6.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 15-09-2021 11.01 -0.18 13.86     10.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 15-09-2021 11.45 -0.17 21.55     14.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 15-09-2021 11.40 -0.26 21.28     14.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 15-09-2021 11.73 -0.17 27.78     17.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 15-09-2021 11.76 -0.25 27.14     17.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 15-09-2021 11.68 -0.26 26.68     16.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 15-09-2021 11.79 -0.25 27.46     17.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2065 15-09-2021 10.00 0.00         Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.plInformujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.