Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-05-2021 16.48 8.99 39.73 22.50 57.75 64.78 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 31-05-2021 41.11 3.43 19.20 16.78 39.95 311.06 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 09-06-2021 401.99 -0.11 28.27 6.34 25.92 24.70 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 09-06-2021 120.71 0.32 23.89 11.55 24.40 -11.91 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 09-06-2021 95.18 -0.56 29.51 3.49 30.33 15.76 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 09-06-2021 36.80 0.06 41.14 36.01 107.82 127.52 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 09-06-2021 1,222.72 -0.08 34.12 15.16 35.18 62.37 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 09-06-2021 128.46 0.02 35.41 14.04 38.07 26.56 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 09-06-2021 1,017.22 -0.09 29.60 19.78 30.99 79.51 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 09-06-2021 164.62 0.18 35.81 18.74 35.39 64.52 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 09-06-2021 401.99 -0.11 28.27 6.34 25.92 -7.14 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-06-2021 37.21 9.69 46.09 8.58 19.02 196.59 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 09-06-2021 63.27 -0.32 13.54 8.53 12.33 -36.73 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 09-06-2021 70.72 -0.30 21.53 17.65 53.67 -32.77 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 09-06-2021 270.86 -0.32 24.29 19.29 45.01 81.35 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 09-06-2021 171.99 -0.28 24.26 6.89 24.80 65.46 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 09-06-2021 39.75 -0.60 40.26 12.42 39.52 20.60 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 09-06-2021 337.25 -1.14 32.34 2.85 42.34 95.75 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 09-06-2021 236.69 -0.40 30.02 7.32 34.26 46.29 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Dłużne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 09-06-2021 223.03 0.04 0.05 5.48 11.69 110.23 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 09-06-2021 883.16 -0.05 5.58 10.06 12.64 34.49 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 09-06-2021 199.05 0.05 6.23 6.02 11.75 29.23 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 09-06-2021 120.50 0.06 6.50 9.23 17.55 20.33 Dzienna PLN .csv
Fundusz Bezpieczny 01-06-2021 16.35 -0.48 -1.36 0.63 2.42 53.80 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Gwarantowanej Strategii 09-06-2021 14.27 -0.00 0.12 2.12 5.01 42.73 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 09-06-2021 30.55 0.00 0.03 0.91 2.02 49.91 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 09-06-2021 199.80 0.10 11.65 12.59 26.54 71.59 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 09-06-2021 348.75 -0.03 1.08 14.36 21.87 33.27 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-05-2021 54.30 -0.81 0.74 7.47 13.38 443.00 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 09-06-2021 132.80 0.00 1.47 6.27 10.57 32.08 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 09-06-2021 23.70 0.08 0.72 8.87 13.56 22.67 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Mieszane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 09-06-2021 169.44 -0.23 10.46 4.57 17.37 21.71 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 09-06-2021 146.47 -0.36 16.82 3.74 20.64 -1.82 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 09-06-2021 930.44 -0.05 20.54 15.64 17.80 86.06 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 09-06-2021 218.49 0.04 22.58 12.47 17.94 14.92 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 09-06-2021 120.34 0.03 21.52 14.65 20.79 20.06 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 09-06-2021 251.25 -0.14 24.24 17.19 18.88 -8.22 Dzienna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 09-06-2021 18.90 -0.06 -2.42 -3.06 -2.71 100.95 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 09-06-2021 25.78 -0.22 2.05 -1.94 6.44 174.09 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-06-2021 26.50 4.26 18.84 8.00 13.61 131.58 Miesieczna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 09-06-2021 159.49 -0.12 9.27 8.16 19.11 59.52 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 09-06-2021 161.11 -0.19 16.10 8.90 21.42 61.14 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 09-06-2021 35.66 -0.14 12.78 10.64 23.01 67.42 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 09-06-2021 34.08 -0.26 19.12 10.29 27.02 38.93 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-05-2021 58.05 2.06 11.95 14.87 28.75 480.45 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 09-06-2021 10.46 -0.10 5.66     4.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 09-06-2021 10.73 -0.19 10.96     7.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 09-06-2021 11.00 -0.18 16.90     10.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 09-06-2021 10.96 -0.18 16.84     9.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 09-06-2021 11.13 -0.36 20.59     11.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 09-06-2021 11.17 -0.27 20.37     11.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 09-06-2021 11.09 -0.27 20.81     10.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 09-06-2021 11.19 -0.27 21.37     11.90 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.plInformujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.