Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-12-2019 13.66 0.78 3.27 15.83 25.38 36.64 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 22-01-2020 56.68 -0.06 -0.70 -6.59 -10.38 -43.32 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-12-2019 35.75 0.26 2.90 12.42 24.58 257.47 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 22-01-2020 358.63 0.04 -1.33 -0.15 -4.26 11.25 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 22-01-2020 118.23 -0.57 13.04 6.12 18.59 -13.72 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 22-01-2020 86.57 -0.55 -6.59 -1.29   5.29 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 22-01-2020 33.92 0.17 19.69 49.35 70.45 109.69 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 22-01-2020 1,025.90 -0.58 6.83 5.92 -2.51 36.23 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 22-01-2020 112.90 -0.26 10.16 11.45   11.23 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 22-01-2020 858.53 -0.48 9.31 7.70 2.30 51.51 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 22-01-2020 141.14 -0.14 10.34 11.42 6.79 41.06 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 22-01-2020 358.63 0.04 -1.33 -0.15 -4.26 -17.16 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-01-2020 34.11 0.00 -4.46 3.75 -11.20 171.85 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 22-01-2020 58.53 0.39 12.56 16.43 19.13 -44.36 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 22-01-2020 262.56 0.01 19.66 17.77 33.79 75.79 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 22-01-2020 157.68 -0.32 5.12 0.75 6.96 51.69 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 22-01-2020 33.11 -0.27 -5.26 -4.66 -0.90 0.46 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 22-01-2020 266.78 0.22 -15.03 -11.04 -3.89 54.84 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 22-01-2020 207.80 -0.05 -3.64 -3.20 -1.04 28.44 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 22-01-2020 218.03 0.12 1.62 9.45 9.24 105.51 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 22-01-2020 161.12 -0.12 -1.18 4.66 7.61 15.73 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 22-01-2020 856.34 -0.28 7.69 6.25 9.88 30.40 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 22-01-2020 202.85 0.03 9.26 9.61 9.60 31.70 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 22-01-2020 122.35 0.03 10.98 14.41   22.18 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 22-01-2020 131.90 0.02 2.98 0.28 -6.53 13.56 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-01-2020 16.38 0.00 0.30 2.95 1.77 54.10 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 22-01-2020 189.12 -0.03 7.55 9.45 20.76 62.42 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 22-01-2020 325.51 0.06 4.27 13.93 12.67 24.39 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-12-2019 52.51 -0.08 2.14 9.07 11.90 425.08 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 22-01-2020 129.50 0.02 2.62 5.03 9.72 28.81 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 22-01-2020 150.70 -0.12 4.35 4.57 11.23 50.73 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 22-01-2020 22.55 0.04 1.44 9.84 6.17 16.72 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 22-01-2020 32.32 -0.03 0.53 5.86 3.79 51.74 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 22-01-2020 19.22 -0.01 -0.81 -0.12 -2.33 104.30 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 22-01-2020 14.25 0.00 1.09 3.96 6.21 42.45 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 22-01-2020 30.52 0.00 0.48 1.46 3.19 49.72 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 22-01-2020 136.43 -0.25 -3.37 0.92 6.91 -8.55 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 22-01-2020 809.42 -0.39 6.28 0.69 -3.09 61.86 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 22-01-2020 197.65 -0.07 7.76 4.03   3.96 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 22-01-2020 109.59 -0.05 9.50 6.85   9.34 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 22-01-2020 218.28 -0.31 3.34 1.84 -10.65 -20.26 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-01-2020 24.58 0.00 -1.70 3.40 -3.18 114.81 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 22-01-2020 148.93 -0.25 4.71 2.81 8.23 48.95 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 22-01-2020 30.62 -0.16 -1.29 2.34 2.20 24.83 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-12-2019 52.23 0.21 3.01 11.52 16.66 422.34 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 22-01-2020 25.66 -0.08 -2.77 0.35 1.50 172.84 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 22-01-2020 10.10 0.00       1.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 22-01-2020 10.10 0.00       1.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 22-01-2020 10.10 -0.10       1.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 22-01-2020 10.10 0.00       1.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 22-01-2020 10.09 0.00       0.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 22-01-2020 10.09 0.00       0.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 22-01-2020 9.99 -0.10       -0.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 22-01-2020 9.99 0.00       -0.10 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.