Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-10-2019 13.55 0.13 6.32 20.61 18.49 35.48 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 01-07-2019 57.65 0.17 2.69 3.11 -12.16 -42.35 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-10-2019 35.52 0.55 4.26 14.38 24.16 255.21 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 14-11-2019 348.93 -0.39 0.53 8.26 -8.76 8.24 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 14-11-2019 112.62 -0.50 11.97 12.23 16.63 -17.81 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 14-11-2019 88.79 -0.22 1.22 15.15 -73.48 -84.08 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 14-11-2019 30.75 -0.02 13.48 51.29 51.86 90.13 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 14-11-2019 1,007.47 0.09 -0.09 7.85 5.51 33.79 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 14-11-2019 108.86 -0.28 2.05 14.11   7.25 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 14-11-2019 835.04 0.45 4.35 6.83 7.51 47.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 14-11-2019 136.40 0.04 5.25 11.57 10.82 36.31 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 14-11-2019 348.93 -0.39 0.53 8.26 -8.76 -19.40 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-11-2019 34.62 0.82 1.20 9.48 -12.09 175.91 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 14-11-2019 56.09 -0.16 11.22 18.76 16.44 -46.68 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 14-11-2019 253.10 -0.50 14.52 19.54 37.00 69.46 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 01-07-2019 153.13 0.26 0.07 13.89 5.50 47.31 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 14-11-2019 33.27 -0.12 2.06 11.76 -1.22 0.94 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 14-11-2019 259.68 0.10 -9.61 0.25 -8.79 50.72 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 14-11-2019 206.44 0.20 3.57 10.79 -1.10 27.60 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 14-11-2019 218.81 0.03 2.86 9.96 11.48 106.25 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 14-11-2019 162.57 -0.08 2.03 10.40 9.70 16.77 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 14-11-2019 851.12 0.34 7.04 5.43 17.20 29.61 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 14-11-2019 198.82 -0.05 7.71 9.63 15.49 29.08 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 14-11-2019 119.62 -0.03 9.51 14.46   19.45 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 14-11-2019 130.16 -0.11 1.21 0.38 -0.52 12.06 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-11-2019 16.37 0.21 0.83 2.79 1.81 53.97 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 14-11-2019 184.32 -0.08 5.86 10.91 15.54 58.30 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 14-11-2019 326.88 0.07 6.57 14.35 15.87 24.91 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-10-2019 52.42 0.34 2.75 8.83 11.88 424.23 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 01-07-2019 127.85 -0.03 2.24 6.20 11.30 27.16 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 01-07-2019 147.21 0.02 1.72 10.78 10.54 47.24 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 14-11-2019 22.60 0.04 3.62 9.71 8.45 16.98 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 14-11-2019 32.29 -0.03 4.06 11.11 4.53 51.60 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 01-07-2019 19.32 -0.05 -0.87 -0.82 -2.13 103.37 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 01-07-2019 14.16 0.00 1.29 4.04 6.55 41.60 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 14-11-2019 30.49 0.00 0.48 1.51 3.44 49.58 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 14-11-2019 138.53 -0.13 1.63 10.51 9.07 -7.15 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 14-11-2019 798.77 0.30 4.47 -0.22 3.69 59.73 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 14-11-2019 192.15 -0.09 4.96 3.69   1.06 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 14-11-2019 106.29 -0.08 6.73 6.36   6.05 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 14-11-2019 212.22 -0.36 4.20 1.74 -13.92 -22.48 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-11-2019 24.71 0.44 0.76 5.62 -3.57 115.90 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 01-07-2019 145.17 0.12 1.22 10.97 6.82 45.20 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 14-11-2019 30.74 -0.10 4.03 12.07 3.19 25.32 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-10-2019 51.95 0.26 4.03 12.48 14.51 419.49 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 01-07-2019 26.08 0.08 0.35 8.31 3.62 174.53 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zatwierdził zamknięcie z dniem 02 maja 2019 r. Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

 • UFK Europejski;
 • UFK Dolarowy;
 • UFK Obligacji Modelowy;
 • UFK Zrównoważony Modelowy;
 • UFK Akcji Dużych Przedsiębiorstw;
 • UFK Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • UFK Akcji Rynków Wschodzących,
 • UFK Rynku Surowców, Żywności i Energii.


„Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka z dniem 01.04.2019 r. UFK Rockbridge Rynków Surowcowych oferowany w następujących produktach: „mSAVER PLUS”, „MULTISAVER PLUS”, „MOJE LEPSZE JUTRO”