• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Nowe fundusze w ofercie Compensy

     Od stycznia 2022 roku w ofercie Compensy pojawiło się siedem nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI. Fundusze dostępne są dla klientów zainteresowanych ubezpieczeniem Compensa Maxima, Flexi Plus lub Compensa IKZE oraz klientów posiadających już ubezpieczenia z UFK w Compensie.

     Nowe fundusze pozwalają obrać strategię inwestycyjną dostosowaną do potrzeb klienta, dzięki zróżnicowanemu stopniowi ryzyka oraz klas aktywów, w które inwestowane są środki.

     • UFK VIG C-QUADRAT Konserwatywny (krótkoterminowe papiery dłużne, głównie skarbowe).

     Celem funduszu jest przechowywanie kapitału w okresie turbulencji na rynkach finansowych i przewidywalność.

     Ryzyko inwestycyjne: 1/7*

     • UFK VIG C-QUADRAT Obligacji korporacyjnych (obligacje przedsiębiorstw)

     Fundusz cechuje szeroka dywersyfikacja portfela i potencjał do kreowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

     Ryzyko inwestycyjne: 2/7*

     • UFK VIG C-QUADRAT Obligacji (głównie obligacje skarbowe)

     Podstawową częścią funduszu są obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa o średnim i długim terminie do wykupu.

     Ryzyko inwestycyjne: 3/7*

     • UFK VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (fundusz funduszy obligacji globalnych)

     Fundusz do uzupełnienia portfela– prezentuje podejście inwestycyjne odmienne od rynku polskiego, inwestuje globalnie w szeroki przekrój aktywów z klasy dłużnej wykorzystując metody ilościowe.

     Ryzyko inwestycyjne: 3/7*

     • UFK VIG C-QUADRAT GreenStars ESG (akcje globalne)

     Fundusz z najwyższym ratingiem MSCI ESG: AAA, inwestujący globalnie w wysokiej jakości firmy (Blue Chip) o najwyższym ratingu ESG (pozytywny wpływ na środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny).

     Ryzyko inwestycyjne: 5/7*

     • UFK VIG C-QUADRAT Akcji (akcje krajowe)

     Fundusz inwestuje głównie w spółki z TOP30 w indeksie WIG a przestrzenią do ponadprzeciętnych stóp zwrotu jest sektor średnich i małych spółek oraz NewConnect.

     Ryzyko inwestycyjne: 6/7*

     • UFK VIG C-QUADRAT Global Growth Trends (akcje zagraniczne)

     Selekcja wśród wybranych spółek zagranicznych(głównie USA, Niderlandy, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Dania i Francja) poprzez bezpośrednie i pośrednie inwestycje.

     Ryzyko inwestycyjne: 6/7*


     * – ryzyko inwestycyjne w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza niskie ryzyko, a 7 wysokie


     Pełna oferta w/w  funduszy zarządzanych przez VIG / C-Quadrat dostępna jest w ubezpieczeniu Compensa Maxima oraz Compensa IKZE. W ubezpieczeniu Flexi Plus dostępne są wybrane spośród wyżej wskazanych UFK zarządzanych przez VIG / C-Quadrat TFI.

     Zarządzającym funduszami jest VIG / C-QUDARAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które powstało jako joint venture dwóch doświadczonych podmiotów na rynku finansowym: Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment Group. Vienna Insurance Group to wiodący w Europie Środkowo-Wschodniej austriacki koncern ubezpieczeniowy z 50 spółkami w 25 krajach. C-Quadrat Investment Group to austriacka grupa inwestycyjna zajmująca się zarzadzaniem aktywami, założona w Wiedniu w 1991 r. Działa w ponad 20 krajach w Europie i Azji, zarządzając aktywami o wartości 7 mld EUR. VIG / C-QUADRAT TFI SA posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wydane w dniu 20.08.2021, nr DFF.4020.1.56.2020.JG. Więcej o VIG / C-QUADART TFI na www.vigcq-tfi.pl.

     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large