Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
7:30 - 17:30
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
7:30 - 17:30
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 - 17:30

Jak wypłacić środki z PPK po 60-ce? Co się opłaca?

28.04.2019, 15:51

Wypłata środków zgromadzonych na PPK następuje na pisemny wniosek uczestnika, po osiągnięciu 60. roku życia. Można jednak zastosować inne zasady i ustalić w ten sposób dogodną dla siebie wysokość oraz czas wypłat.  Chodzi tutaj o przyspieszenie lub o opóźnienie momentu wypłaty zgromadzonych na indywidualnym koncie środków, ale również zmianę wysokości wypłat w poszczególnych okresach.

W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat:

 • zasad wypłaty środków na PPK przy standardowym trybie,
 • konsekwencji wcześniejszej wypłaty środków PPK,
 • wyjątków w zakresie wcześniejszej wypłaty środków PPK bez konsekwencji,
 • możliwości dokonywania zmian po wypłacie środków z PPK po
  ukończeniu 60. roku życia.


Pracownicze Plany Kapitałowe – zasady wypłaty środków w standardowym trybie

W domyślnym trybie wypłata środków z PPK odbywa się po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia, przy czym:

 • 25% zgromadzonych środków wraz z zyskami z ich zainwestowania wypłacanych jest jednorazowo (gdy uczestnik PPK osiągnie wiek 60 lat),
 • 75% pozostałych na PPK środków przekazywanych jest na konto uczestnika w 120 równych, miesięcznych ratach (a więc przez kolejne 10 lat zapewnione są co miesiąc dodatkowe środki na życie na emeryturze).

To optymalne rozwiązanie dla pracownika. Może on jednak w każdym momencie wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą wypłatę środków z PPK.


Wypłata środków z PPK przed 60. rokiem życia – z czym się wiąże?

Wypłacanie środków zgromadzonych na PPK przed ukończeniem 60. roku życia jest możliwe, ale wiąże się z utratą pewnych korzyści lub z transferem części środków na inne konta. W przypadku, gdy pracownik chce wypłacić środki z PPK przed 60-tką wypłata tych oszczędności będzie pomniejszona o:

 • 30% środków z wpłat, które finansuje pracodawca – przekazywane są na rachunek prowadzony przez ZUS (przy czym wpłata tego typu jest księgowana na koncie pracownika jako składka na ubezpieczenie emerytalne),
 • 19% podatku od wypracowanego zysku z pozostałej części środków, które pochodzą z wpłat finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika,
 • dopłaty ze środków publicznych (a więc przekazywanych przez państwo wpłat powitalnych w wysokości 250 złotych oraz dopłat rocznych w wysokości 240 złotych).

Z powyższych powodów, warto dobrze przemyśleć taką wypłatę.

Ustawa o PPK przewiduje możliwość wypłacenia zgromadzonych na koncie środków przed ukończeniem 60-ego roku życia bez opodatkowania i ich częściowej utraty jedynie w dwóch przypadkach:

 • ciężkiego zachorowania uczestnika PPK lub członków jego najbliższej rodziny (wypłata maksymalnie do 25% oszczędności na koncie PPK),
 • przeznaczenia przez uczestnika PPK 100% zgromadzonych przez siebie w PPK środków na wkład własny lub mieszkanie (w tym przypadku musi je wpłacić ponownie na konto PPK w ciągu 15 lat od ich podjęcia). Należy jednak pamiętać, że możliwość wypłaty środków z PPK na cele mieszkaniowe przysługuje jedynie uczestnikom do 45. roku życia.