Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Nowe terminy wprowadzania PPK dla średnich firm

03.04.2020, 23:40

Koronawirus, który pojawił się w marcu w Polsce, spowodował liczne zmiany w przepisach prawnych. Jedna ze zmian dotyczy terminów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Wynika ona z wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rządowego stabilizującego polską gospodarkę.

PPK – jak zmieniły się terminy w związku z tarczą antykryzysową?

Jeśli chodzi o PPK, zmiany terminów dotyczą średnich przedsiębiorstw. Są to takie przedsiębiorstwa, które na dzień 30.06.2019 r. zatrudniały od 50 do 249 osób. Przesunięciu uległ zarówno maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jak i termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Ten pierwszy został przesunięty z 24.04.2020 r. na 27.10.2020 r., a drugi – z 11.05.2020 r. na 10.11.2020 r. Dzięki temu każdy średni przedsiębiorca może skupić się na radzeniu sobie z bieżącymi problemami i zyskuje więcej czasu na dopełnienie formalności związanych z PPK. Warto jednak rozważyć zawarcie umowy o zarządzanie PPK już teraz. Szybkie zawarcie umów o zarzadzanie PPK umożliwi sprawne i bezproblemowe wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach oraz przeprowadzenia procesu informacyjnego dla Pracowników, przy wsparciu instytucji finansowej

Podpisanie umowy o zarządzanie nie oznacza konieczności natychmiastowego podpisania umowy o prowadzenie PPK, którą można do 10 listopada 2020 r. Pierwsze wpłaty do PPK będą wymagane dopiero po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji ekonomicznej, kiedy to firmy szukają oszczędności.

PPK – dla kogo terminy się nie zmieniły?

Po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej nie uległy zmianie terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK mniejszych firm. W przypadku firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników terminy nadal będą następujące:

  • 27.10.2020 r. – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
  • 10.11.2020 r. – termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Nadal zostają utrzymane także terminy dla jednostek sektora finansów publicznych:

  • 26.03.2021 r. – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
  • 10.04.2021 r. – termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK,

oraz pozostałych podmiotów zatrudniających pracowników:

  • 23.04.2021 r. – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
  • 10.05.2021 r. – termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

PPK – jak wybrać korzystną ofertę?

Decydując się na wybór konkretnej instytucji finansowej odpowiedzialnej za PPK w naszej firmie, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, bardzo ważna jest możliwość załatwienia wszelkich formalności związanych z zapisem firmy do PPK telefonicznie lub online. Jest to rozwiązanie niezwykle istotne w związku pandemią koronawirusa. Minimalizacja kontaktów z osobami spoza firmy jest obecnie bardzo ważna, w celu uniknięcia potencjalnych zarażeń.

Warto również zaznaczyć, że w Compensie każdy uczestnik PPK wsparcie finansowe w przypadku inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadkiem. Suma ubezpieczenia wynosi tutaj nawet 100 000 złotych. Oprócz tego ogromną rolę odgrywają udogodnienia informatyczne. Wśród nich znajduje się dedykowana aplikacja, która pozwala na administrowanie PPK w firmie. Bardzo ważne jest także to, by mogli z niej korzystać uczestnicy PPK, przeglądając m.in. informacje na temat zgromadzonych środków.