Ubezpiecz motocykl
i szerokiej drogi.

Motocykl

Ubezpieczenie motocykla w Compensie to wiele możliwości. Pakiet Motocykle obejmuje ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej, AC, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance. Istnieje również możliwość rozszerzenia pakietu o atrakcyjne opcje dodatkowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, AC, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance oraz atrakcyjne opcje dodatkowe.
Infolinia 801 120 000