Dobrze jest się zabezpieczyć...
na wszelki wypadek.

NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Jeśli ulegniesz takiemu zdarzeniu Compensa wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które pomoże opłacić koszty leczenia i rehabilitacji oraz wypełni lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia pozwala na dopasowanie poziomu ochrony do potrzeb i preferencji osób indywidualnych, rodzin oraz uczniów i pracowników placówek oświatowych. Ponadto NNW w Compensie to również specjalne warunki ubezpieczenia dla grup strażackich.

Ubezpieczenie dla osób indywidualnych i grup oraz szczególne warunki ubezpieczenia dla strażaków.
Ubezpieczenie dla uczniów
i pracowników placówek oświatowych.
Ubezpieczenie NNW Szkolne w 5 minut.
Infolinia 801 120 000