Zabezpieczenie życia i zdrowia Twoich pracowników oraz ich najbliższych.

Bezpieczna Grupa

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 3 pracowników może skorzystać z oferty grupowego ubezpieczenia, którego przedmiotem jest zdrowie i życie pracowników. Ubezpieczenie to pozwala także na objęcie ochroną ubezpieczeniową najbliższej rodziny pracownika.

Elastyczna konstrukcja produktu pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb danej grupy pracowników, poprzez możliwość dokonania swobodnego wyboru ryzyk, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i do osób im bliskich.

Infolinia 22 501 61 00