Ubezpieczenie inwestycji budowlanej od wszelkich ryzyk!

Budowa i montaż

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i wszystkich ryzyk montażu obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie skonstruowane jest w formule all risk co oznacza, że ochroną objęte są wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w mieniu (poza zdarzeniami wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Infolinia 22 501 61 00