• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Ubezpieczenie na życie

      Między Nami

      Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich z elastycznym zakresem ochrony.

      • Ubezpieczenie na życie dla osób w wieku od 18 do 55 lat.
      • Elastyczna konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie zakresu ochrony.
      • Szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych.
      • Ochrona w ramach ubezpieczenia związana z życiem i zdrowiem małżonka, partnera i dziecka, życiem rodziców i teściów.
      • Jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Między Nami to elastyczne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich najbliższych

      Chcesz zapoznać się z ofertą ubezpieczenia na życie? Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Szczegóły ubezpieczenia na życie Między Nami

      Dla kogo jest ubezpieczenie na życie Między Nami?

      Ubezpieczenie Między Nami przeznaczone jest dla osób, którym zależy na możliwości wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej spośród szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych oraz na możliwości decydowania o wysokości sum ubezpieczenia. Ubezpieczenie to dedykowane jest osobom, które ukończyły 18 rok życia, ale mają nie więcej niż 55 lat.

      Osobom w wieku między 56 a 72 rokiem proponujemy ubezpieczenie na życie: Między Nami Gold.

      Jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia na życie Między Nami?

      Wybierając ubezpieczenie na życie Między Nami chronisz to, co dla Ciebie najważniejsze. Życie i zdrowie.

      W zależności od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń dodatkowych, zakres ubezpieczenia może obejmować zdarzenia związane z utratą życia, np.:

      • śmierć,
      • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego.

      Może także obejmować zdarzenia związane z utratą zdrowia, np.:

      • trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • pobyt w szpitalu,
      • rekonwalescencja po pobycie w szpitalu,
      • leczenie specjalistyczne,
      • operacja chirurgiczna,
      • poważne zachorowanie.

      Między Nami to również:

      • ochrona obejmująca zdarzenia dotyczące życia lub zdrowia Twoich rodziców i teściów,
      • finansowe wsparcie w przypadku szczęśliwych zdarzeń, jak np. narodzenia dziecka,
      • pomoc assistance w sytuacjach związanych z utratą zdrowia.

      Jak wybrać ubezpieczenie na życie? Z jakich opcji dodatkowych mogę skorzystać w ramach ubezpieczenia Między Nami?

      Ubezpieczenie na życie Między Nami umożliwia wybór spośród szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych. Ty decydujesz o warunkach i zakresie swojej polisy.

      Ubezpieczenia dodatkowe obejmujące śmierć Ubezpieczonego w następstwie:

      • nieszczęśliwego wypadku,
      • udaru mózgu lub zawału serca,
      • wypadku komunikacyjnego.

      Ubezpieczenia dodatkowe obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu, będący następstwem:

      • nieszczęśliwego wypadku,
      • udaru mózgu lub zawału serca.

      Ubezpieczenia dodatkowe obejmujące zdarzenia związane z utratą zdrowia, wymagającą hospitalizacji:

      • ubezpieczenie na wypadek pobytu na OIOM,
      • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie choroby,
      • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego,
      • ubezpieczenie na wypadek rekonwalescencji po pobycie w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadki,
      • ubezpieczenie ze świadczeniem aptecznym.

      Ponadto, możesz rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

      • leczenia specjalistycznego,
      • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • poważnego zachorowania,
      • operacji chirurgicznej,
      • pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności uzyskania świadczeń assistance.

      Ubezpieczenia dodatkowe związane z życiem i zdrowiem małżonka to:

      • ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka,
      • ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego,
      • ubezpieczenie na wypadek pobytu małżonka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • ubezpieczenie na wypadek pobytu małżonka w szpitalu w następstwie choroby.

      Ubezpieczenia dodatkowe związane z życiem i zdrowiem partnera to:

      • ubezpieczenia na wypadek śmierci partnera,
      • ubezpieczenia na wypadek śmierci partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • ubezpieczenia na wypadek pobytu partnera w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

      Opcje związane z życiem i zdrowiem dziecka to ubezpieczenia na wypadek:

      • urodzenia dziecka,
      • urodzenia dziecka w wyniku ciąży mnogiej,
      • urodzenia dziecka z wadą wrodzoną,
      • urodzenia dziecka z niską punktacją w skali APGAR,
      • osierocenia dziecka,
      • osierocenia dziecka z wypłatą renty,
      • śmierci dziecka,
      • śmierci dziecka na wypadek nieszczęśliwego wypadku,
      • poważnego zachorowania dziecka,
      • trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • trwałej utraty zdrowia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • pobytu dziecka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
      • pobytu dziecka w szpitalu w następstwie choroby.

      Z ubezpieczeniem na życie Między Nami możesz również dobrać dodatkowe ryzyka dotyczące rodziców i teściów, wybierając:

      • ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica lub śmierci teścia,
      • ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica lub śmierci teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

      Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym m.in. tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

      Ubezpieczenie na życie pod kredyt – czy Między Nami może spełniać taką funkcję?

      Tak. Posiadanie polisy na życie to bardzo częsty wymóg banku przy udzielaniu kredytu gotówkowego.

      Między Nami może stanowić zabezpieczenie pod kredyt. W takim przypadku należy wskazać bank jako Uposażonego na wypadek swojej śmierci.

      Nieszczęśliwy wypadek – w jakich sytuacjach przysługuje mi świadczenie z tego tytułu?

      Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie spełniające łącznie określone warunki. Aby wypadek można było nazwać nieszczęśliwym powinien on być:

      • przypadkowy,
      • nagły,
      • wywołany wskutek działania wyłącznie czynnika zewnętrznego,
      • spowodowany niezależne od Twojej woli ani stanu Twojego zdrowia.

      Gdy następstwem takiego nieszczęśliwego wypadku jest choroba lub uraz, wówczas przysługuje świadczenie określone w warunkach umowy ubezpieczenia na życie. A gdy następstwem takiego nieszczęśliwego wypadku jest śmierć to świadczenie przysługuje uposażonym.

      Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Między Nami zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią lub spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń dodatkowych znajdują się w odpowiednich ogólnych warunkach dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych.

       

       

      Podpis elektroniczny w Compensie

      Łatwo, szybko, bezpiecznie i kompleksowo 

      Zawarcie ubezpieczenia w Compensie jest teraz dużo prostsze, bo wprowadziliśmy:

      • podpis elektroniczny na Wniosku o ubezpieczenie oraz
      • płatność elektroniczną przy opłaceniu składki.

      Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych nowych, bezpiecznych rozwiązań. 

      Inne ubezpieczenia na życie

      senior

      Życie

      Między Nami Gold

      Ubezpieczenie na życie po 60 roku życia? Między Nami Gold będzie najlepszym wyborem. Korzyści:

      • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru to możliwość dopasowania zakresu do Twoich potrzeb
      • całodobowa ochrona Twojego zdrowia
      • assistance domowy i assistance medyczny
      • indywidualne ubezpieczenie na życie dedykowane osobom między 56 a 72 rokiem życia.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      oszczędzanie

      Życie

      Gwarancja Ochrona Optima

      Indywidualne ubezpieczenie na życie, którego zakres ochrony może być bardzo szeroki. Korzyści:

      • ochrona na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku
      • polisa na życie, która może stanowić zabezpieczenie zobowiązań finansowych, (np. w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny)
      • w ramach jednej polisy ubezpieczasz siebie, Małżonka/Małżonkę (także Partnera/Partnerkę) oraz dzieci
      • każdy z ubezpieczonych może wybrać indywidualny zakres i czas ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Ubezpieczenie na życie

      Życie

      Flexi Plus

      Ubezpieczenie na życie ze składką jednorazową – płacisz tylko raz za cały okres trwania umowy. Korzyści:

      • polisa na życie daje możliwość inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
      • możliwość wyboru strategii, celu lokowania swoich środków oraz czasu inwestycji.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      Życie

      Życie

      Gwarancja Komfort

      Indywidualne ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. Korzyści:

      • ubezpieczenie na życie, ale również na dożycie (gdy polisa na życie się zakończy, otrzymujesz sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie)
      • opcja rozszerzania ochrony w ramach polisy na życie związanej m.in. z pobytem w szpitalu czy trwałą utratą zdrowia po nieszczęśliwym wypadku.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
      ubezpieczenie na życie z UFK

      Życie

      Compensa Maxima

      Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzyści:

      • 3 funkcje ubezpieczenia: ochronna, inwestycyjna i budująca kapitał na przyszłość
      • dostęp do szerokiej oferty ubezpieczeń dodatkowych, m.in. do leczenia za granicą i eksperckiej opinii medycznej.
      • możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia przy wyborze spośród 17 ubezpieczeń dodatkowych
      • finansowe wsparcie w przypadku niezdolności do pracy po nieszczęśliwym wypadku czy w sytuacji leczenia choroby nowotworowej.
      • jesteśmy EKO! Umowę ubezpieczenia zawrzesz za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

      Posiadasz ubezpieczenie na życie w Compensie?

      MojaCompensa to portal dedykowany dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie, który umożliwia:

      • sprawdzenie informacji dot. posiadanej polisy – zakres, wysokość SU, stan wpłat, a także aktualną wartość jednostek zgromadzonych na rachunku,
      • zmianę danych kontaktowych, Uposażonych, częstotliwości opłacania składek czy alokacji składki oraz konwersji jednostek w wybranych produktach.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large