Kompleksowe ubezpieczenie mienia należącego do przedsiębiorstwa, pracowników oraz osób trzecich.

Mienie i utrata zysku

Ubezpieczenie mienia w Compensie to kompleksowa oferta zabezpieczenia majątku należącego do przedsiębiorstwa, pracowników oraz osób trzecich. Ochrona świadczona jest na zasadach ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku skierowane jest do firm, które posiadają już ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wybierz to ubezpieczenie mienia, które najlepiej spełnia potrzeby przedsiębiorstwa.

Infolinia 22 501 61 00