OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa z tytułu wykonywania czynności zawodowych. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe. OC dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim na skutek wypadku w związku z wykonywaniem czynności zawodowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Infolinia 22 501 61 00