Dzięki GAP
Twój pojazd nie traci na wartości w przypadku szkody.

GAP

Ubezpieczenie GAP to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości Twojego pojazdu w czasie. W razie szkody GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a jego aktualną ceną rynkową. Wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego pojazdu tej samej klasy lub spłatę zobowiązania leasingowego/ kredytowego.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem AC w Compensie.

Infolinia 22 501 61 00