Zapewnij swoim pracownikom komfort prywatnej opieki medycznej!

Zdrowie

Prywatna opieka medyczna jest postrzegana jako najbardziej pożądany benefit pozapłacowy dla pracowników. Pracodawca wykupując ubezpieczenie zdrowotne dostarcza swoim podwładnym odczuwalne korzyści zapewniając im właściwą i skuteczną opiekę lekarską. Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy.

Kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bezgotówkowe świadczenia medyczne we wskazanych placówkach grupy LUX MED oraz innych placówkach współpracujących.
Nielimitowany i bezgotówkowy dostęp do Rekomendowanych Placówek Medycznych lub zwrot kosztów za konsultacje i badania w dowolnie wybranej placówce.
Infolinia 22 501 61 00