Zgłoszenie szkody online

Zgłoszenie szkody i roszczenia

Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody to komfortowe narzędzie online, które pozwala na szybkie zgłoszenie szkody i roszczenia do Compensy. Dzięki niemu, możesz szczegółowo poinformować nas o zdarzeniu ubezpieczeniowym oraz załączyć skany potrzebnych dokumentów.

Wybierz ubezpieczenie, z którego chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie, a następnie kliknij w odpowiedni przycisk aby przejść do formularza.


Informacja dla osób dotkniętych szkodami masowymi - możliwość naprawy mienia bez oczekiwania na przyjazd likwidatora


Ubezpieczenie majątkowe

Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń samochodowych, majątkowych, OC, NNW szkolnego.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia szkody.


Co możesz zgłosić?

  • samochód - uszkodzenie lub kradzież pojazdu

  • mienie - szkody w budynkach, mieszkaniach, w mieniu ruchomym, w gospodarstwach rolnych

  • OC - szkody na osobie lub na mieniu

  • NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW przy samochodzie, mieszkaniu, firmie, NNW szkolne

  • szkody z ubezpieczenia firm

Chcesz zgłosić inną szkodę? Kliknij tutaj

Ubezpieczenie na życie

Zgłoszenie roszczenia z indywidualnych oraz grupowych ubezpieczeń na życie.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia roszczenia.


Co możesz zgłosić?

  • śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego

  • śmierć małżonka/partnera, rodzica/teścia, dziecka

  • urodzenie dziecka

  • trwały uszczerbek na zdrowiu z NNW przy ubezpieczeniu na życie

  • zdarzenie medyczne (m.in. pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, trwały uszczerbek na zdrowiu itd.)Chcesz zgłosić inną szkodę? Kliknij tutaj

Infolinia 801 120 000