Zgłoszenie szkody online

Zgłoszenie szkody

Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody to komfortowe narzędzie online, które pozwala na szybkie zgłoszenie szkody i roszczenia do Compensy. Dzięki niemu, możesz szczegółowo poinformować nas o zdarzeniu ubezpieczeniowym oraz załączyć skany potrzebnych dokumentów.


Informacja dla osób dotkniętych szkodami masowymi - możliwość naprawy mienia bez oczekiwania na przyjazd likwidatora


Zgłoś szkodę

Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń samochodowych, majątkowych, OC, NNW szkolnego. Zgłoszenie roszczenia z indywidualnych oraz grupowych ubezpieczeń na życie.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia szkody z ubezpieczenia majątkowego. 
Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia na życie.

Co możesz zgłosić?

Ubezpieczenia majątkowe

  • samochód - uszkodzenie lub kradzież pojazdu

  • mienie - szkody w budynkach, mieszkaniach, w mieniu ruchomym, w gospodarstwach rolnych

  • OC - szkody na osobie lub na mieniu

  • szkody z ubezpieczenia firm

Ubezpieczenia na życie

  • śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego
  • śmierć małżonka/partnera, rodzica/teścia, dziecka
  • urodzenie dziecka
  • trwały uszczerbek na zdrowiu z NNW przy ubezpieczeniu na życie (wymagane dokumenty do likwidacji szkody)
  • zdarzenie medyczne (m.in. pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, trwały uszczerbek na zdrowiu itd.)

Chcesz zgłosić inną szkodę z ubezpieczenia majątkowego? Kliknij tutajChcesz zgłosić inną szkodę z ubezpieczenia na życie? Kliknij tutaj

Infolinia 801 120 000