Witaj w Internetowym Formularzu Zgłoszenia Szkody majątkowej

Poniżej zamieściliśmy kilka wskazówek, które mogą być pomocne przy wypełnianiu formularza.

Przejdź do zgłoszenia szkody przez Internet

Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza zgłoszenie szkody lub roszczenia

  • zweryfikuj ogólne warunki ubezpieczenia, z których chcesz zgłosić szkodę

  • zweryfikuj swoją polisę ubezpieczenia, w szczególności numer i typ polisy oraz okres obowiązywania ochrony

  • przygotuj dane osobowe uczestników zdarzenia

  • przygotuj wszelką posiadaną dokumentację związaną ze szkodą (również dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku szkody komunikacyjnej)

  • jeżeli zgłaszasz szkodę komunikacyjną z OC sprawcy, zapoznaj się zasadami najmu pojazdu zastępczego

Informacje o formularzu

Niektóre pola formularza mogą zwierać ikonę znaku zapytania - po najechaniu kursorem na ten znak pojawi się podpowiedź, która wskaże prawidłowy sposób wypełnienia formularza.
W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia, niezbędne jest dołączenie wymaganych dokumentów dla danego typu zdarzenia.

Wskazówki dotyczące załączania dokumentów 

  • zdjęcia powinny być wykonane przy dobrym oświetleniu

  • załączone w formacie jpg, przy czym rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 15 mb, a liczba załączanych zdjęć nie może przekroczyć 7

  • w przypadku dokumentów muszą być one zeskanowane do pliku w formacie pdf lub tiff lub sfotografowane, przy czym rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 15 mb

  • łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 30 mb

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem +48 22 501 61 00, codziennie w godzinach 6:00- 22:00.

Infolinia 22 501 61 00
Infolinia 801 120 000