Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Czym się kierować przy wyborze podmiotu zarządzającego PPK?

30.04.2019, 16:00

Zanim pracodawca utworzy Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) powinien wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać pieniędzmi pracowników. Wynika to z ustawy o PPK. Obecnie kilkanaście instytucji zadeklarowało, że będą oferować PPK. Pracodawca powinien dokładnie przeanalizować ich oferty, by nie popełnić błędu i uzyskać najkorzystniejsze warunki dla siebie i swoich pracowników.


Kto wybiera podmiot zarządzający PPK?

Wybór podmiotu, który poprowadzi PPK pracowników, to zadanie każdego pracodawcy. Pracodawca podejmuje tę decyzję w porozumieniu ze związkami zawodowymi (jeśli działają one u pracodawcy) lub też z reprezentacją pracowników. Wyboru może dokonać spośród podmiotów do tego uprawnionych. Należą do nich:

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
  • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
  • Zakłady Ubezpieczeń,

znajdujące się w ewidencji prowadzonej za pośrednictwem państwowej spółki PFR.


Dlaczego analiza instytucji finansowych jest konieczna?

Oferta różnych instytucji finansowych w zakresie PPK jest bardzo często dość podobna do siebie. Warto zwrócić uwagę na pewne niuanse, które pozwolą pracodawcy oszczędzić wiele czasu i formalności, a pracownikom dodatkowe środki na emeryturę.

Prawidłowo skonfigurowany PPK pozwala na efektywne gromadzenie oszczędności z wykorzystaniem kapitału uczestników. Powinien on być prowadzony  przez wiarygodną instytucję, posiadającą odpowiednie zabezpieczenia finansowe i doświadczenie w obsłudze powierzanych pieniędzy oraz dużych grup osób. Pozwala to na bezpieczną lokatę środków oraz sprawną obsługę.


Kryteria wyboru podmiotu zarządzającego PPK

Tym, na co najczęściej zwracają uwagę pracownicy przy przystępowaniu do rozmaitych programów emerytalnych, są ich koszty. Jeśli chodzi o koszty zarządzania PPK, ustawodawca wskazał jednak, że podmiot zarządzający nie może przekroczyć maksymalnego poziomu opłat. Zgodnie z art. 49 ustawy o PPK maksimum takich opłat to 0,5% aktywów, które są zgromadzone na rachunku. Jedynie przy osiągnięciu wysokiego wyniku, powyżej Stopy Referencyjnej NBP, opłaty mogą wzrosnąć do 0,6% aktywów.

Istnieją jednak pewne kryteria, którymi pracodawca powinien się kierować, by wybrać najkorzystniejszą ofertę zarządzania w ramach PPK. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

  • doświadczenie w obsłudze pracowników dużych przedsiębiorstw w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych (szczególnie istotne w większych firmach, zatrudniających powyżej 250 pracowników),
  • dodatkowe produkty oferowane w ramach PPK,
  • rodzaj wsparcia oferowanego przez instytucję (portal do obsługi programu dla pracodawców i pracowników, wsparcie telefoniczne, mailowe, dedykowany opiekun programu dla firmy),
  • wiarygodność potwierdzona oceną renomowanych agencji ratingowych,
  • doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami.

Podczas wyboru instytucji finansowej obsługującej PPK, warto zwrócić uwagę na ofertę Compensy Życie. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w obsłudze Pracowników dużych przedsiębiorstw w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i na życie. Ponadto w ramach PPK, bez dodatkowych opłat, oferuje ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Bardzo ważne są też oceny nadawane przez agencje ratingowe. Jedna z najważniejszych agencji, Standard & Poor’s oceniła głównego akcjonariusza Compensy Życie – Vienna Insurance Group, jako instytucję o dużej stabilności finansowej. Potwierdza to bardzo wysoki ranking A+ w klasyfikacji tejże agencji.