Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Mity i fakty na temat PPK

30.04.2019, 15:43

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowość, jeśli chodzi o programy oszczędzania na emeryturę. Jakie informacje na temat PPK są zgodne z prawdą, a które powinieneś traktować jako mit?


PPK nie obejmie osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia

MIT. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą nie tylko osoby, które ukończyły 18 lat i są zatrudnione na umowę o pracę, lecz także:

  • osoby fizyczne wykonujące prace na umowę-zlecenie,
  • osoby zatrudnione na umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą.

Czy pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe dla jeszcze innych osób? Tak – wśród nich znajdą się również:

  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie.

Wyboru instytucji finansowej PPK nie może dokonać pracownik

FAKT. Za wybór instytucji finansowej zarządzającej środkami na koncie uczestników PPK odpowiada pracodawca. Musi się on jednak porozumieć w tej sprawie ze związkami zawodowymi lub z reprezentacją pracowników. Pracownik może zatem tylko przedstawić swój pomysł w tym zakresie, a decyzję podejmie pracodawca. Wyboru można dokonać spośród podmiotów zamieszczonych na liście dostępnej na portalu prowadzonym przez Polski Fundusz Rozwoju. Pracodawca powinien kierować się doświadczeniem danej instytucji w obsłudze pracowników dużych firm.. Wśród podmiotów z takim doświadczeniem znajduje się m.in. Compensa Życie, z której ofertą możesz zapoznać się tutaj


Pieniądze z PPK można wypłacić przed 60. rokiem życia

FAKT. Pieniądze zgromadzone na kontach PPK stanowią prywatną własność uczestników. Każdy może zatem wypłacić je w dowolnym momencie. Dla uczestnika będzie się to jednak wiązało z utratą dopłat ze strony Państwa, 30% wpłat ze strony pracodawcy (przejdą one na konto ZUS) oraz koniecznością opłacenia od pozostałej kwoty podatku od zysków kapitałowych.

Wyjątkiem będą dwie sytuacje:

  • nagłe zachorowanie uczestnika PPK lub członka jego najbliższej rodziny. W tym przypadku będzie możliwe jednorazowe wypłacenie 25% zgromadzonych dotychczas na koncie PPK środków, bez konieczności ich zwrotu,
  • wpłata środków na wkład własny przy zakupie mieszkania lub domu. Te pieniądze uczestnik PPK musi jednak zwrócić w ciągu 15 lat od ich pobrania z konta PPK. Należy jednak pamiętać, że możliwość wypłaty środków z PPK na cele mieszkaniowe przysługuje jedynie uczestnikom do 45. roku życia.

PPK wpłyną na wysokość składek emerytalnych ZUS

MIT. Pracownicze Plany Kapitałowe poszerzają wyłącznie możliwości oszczędzania środków na emeryturę. Nie są związane z elementami funkcjonującego dotychczas systemu emerytalnego. PPK stanowią odrębną formę gromadzenia oszczędności.


Wpłaty do PPK będzie trzeba naliczać zawsze przez cały okres zatrudnienia pracowników

MIT. Składki na PPK nie będą pobierane od pracowników w okresie, gdy:

  • przebywają na urlopie wychowawczym,
  • pobierają zasiłek macierzyński.

Każdy przypadek pracodawca powinien analizować osobno, by poprawnie wyliczyć wysokość składki na PPK.