PPK w Compensie

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. Celem PPK jest wypracowanie dodatkowych oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia.

PPK w Compensie to dodatkowo ubezpieczenie na życie i od ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

W jaki sposób przystąpić do Pracowniczych Programów Kapitałowych?

Pracodawca wybiera i podpisuje umowę z instytucją finansową, za pośrednictwem której zostaną utworzone indywidualne rachunki PPK dla pracowników. Następnie automatycznie zapisuje pracowników, którzy ukończyli 18 lat a nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, o ile nie zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 55. rok życia, a nie ukończyła 70 lat możesz zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Sposób działania

Środki gromadzone w Pracowniczych Programach Kapitałowych bazują na wynagrodzeniu brutto Pracownika i pochodzą z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika (uczestnika PPK) oraz Państwa.

Czy wiesz jak działa PPK w Compensie?
SYSTEM WPŁAT I OSZCZĘDNOŚCI

Wpłata
podstawowa
Wpłata
dodatkowa
(dobrowolna)
Maksymalna
wpłata

WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ PRACOWNIKA

2,0% wynagrodzenia brutto
Dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 – krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być niższa.

Do 2,0% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

1,5% wynagrodzenia brutto

do 2,5% wynagrodzenia brutto

4,0% wynagrodzenia brutto

DOPŁATY PAŃSTWA

Na start, Państwo wpłaci na konto PPK Pracownika 250 zł.
Co roku, Państwo będzie dodatkowo wpłacało na konto PPK Pracownika 240 zł.

Daty kluczowe dla Pracodawcy:

 • firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

  start programu od 1 lipca 2019 roku, ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie 25 października 2019
  250
 • firmy zatrudniające od 50 do 249 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

  start programu od 1 stycznia 2020 roku, ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie 27 października 2020
  50
 • firmy zatrudniające od 20 do 49 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

  start programu od 1 lipca 2020 roku, ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie 27 października 2020
  20
 • firmy zatrudniające poniżej 19 osób i jednostki sektora finansów publicznych

  start programu od 1 stycznia 2021 roku, ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie: 26 marca 2021 dla sektora finansów publicznych, 23 kwietnia 2021 dla mikrofirm

PPK – kluczowe informacje

 • Środki na kontach są własnością uczestników.
 • Kapitał w PPK podlega prawu spadkowemu oraz uwzględniany jest przy podziale majątku.
 • Istnieje możliwość wystąpienia i wypłaty kapitału w każdym momencie uczestnictwa w PPK.
 • Kapitał w PPK nie podlega egzekucji komorniczej, za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych i zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa.
 • PPK jest tworzone przez pracodawcę, prowadzone razem z wybraną instytucją finansową, nadzorowane przez KNF, PIP, PFR.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapisać do PPK pozostające u niego w zatrudnieniu osoby w wieku 18-54 lat, natomiast 55 -69 lat poinformowania o możliwości przystąpienia.

Dlaczego PPK w Compensie?

 • w ramach PPK Compensy, Pracownik otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na życie i od ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków.
 • Compensa jest wiarygodną marką, działającą na polskim rynku od 1990 roku.
 • Compensa należy do wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej – Vienna Insurance Group z 200 letnim doświadczeniem.
 • Vienna Insurance Group posiada rating A ze stabilną perspektywą, nadany przez agencję Standard&Poor’s.
 • doświadczenie w efektywnym wdrażaniu programów ubezpieczeniowych w firmach z dużymi grupami pracowników w strukturach rozproszonych.
 • rozbudowana sieć doradców gwarantujących profesjonalne i przyjazne wdrożenie procesu w firmie oraz wsparcie w trakcie trwania programu.
 • przyjazne i sprawdzone narzędzia obsługowe dla Pracodawcy i Pracownika (portale obsługowe).
 • bezpłatne szkolenia i spotkania online, u klienta w firmie, dla pracowników i działów HR odpowiedzialnych za obsługę PPK
 • zniżki w innych liniach ubezpieczeniowych dla uczestników PPK
 • łatwe zawarcie umowy – przez telefon lub online

Jak dużo możesz zaoszczędzić

w Pracowniczych Planach Kapitałowych? Jakie świadczenia będziesz otrzymywać po 60. roku życia?

Oblicz korzystając z kalkulatora PPK

Kalkulator PPK