Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Kto składa się na PPK? Jakie są dopłaty pracodawcy i Państwa?

29.04.2019, 11:33

Oszczędności, które gromadzi każdy uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pochodzą ze składek. Istnieją ich trzy rodzaje: składki pracownika, pracodawcy oraz dopłaty ze strony państwa. Pierwsze dwa rodzaje składek dzielą się dodatkowo na obowiązkowe i dobrowolne. Ich właściwe inwestowanie przez wybraną instytucję finansową pozwala na zgromadzenie dużych oszczędności. Dzięki temu przejście na emeryturę nie będzie tak odczuwalne pod względem finansowym.


W artykule opisane zostały:

  • składki pracownika na Pracownicze Plany Kapitałowe– obowiązkowe i dobrowolne,
  • składki pracodawcy na PPK – obowiązkowe i dobrowolne,
  • dopłaty od państwa – rodzaje, wysokość i zasady przyznawania,
  • zależności pomiędzy wyborem instytucji zarządzającej PPK a efektywnością zarządzania środkami.

Składki pracownika

Pierwszą częścią składek na konto w PPK są te gromadzone przez pracowników. Obowiązkowe składki, które muszą być odprowadzane z wynagrodzenia pracownika, stanowią 2% jego wynagrodzenia brutto. W przypadku, gdy to wynagrodzenia jest niższe niż 120% minimalnej płacy (obecnie 2250 zł brutto), mogą być one obniżone do poziomu z przedziału 0,5-2% wynagrodzenia. Pracownik może z drugiej strony podjąć decyzję o zwiększeniu swojej składki o 2 punkty procentowe, co łącznie da 4% składki finansowanej z jego pensji.


Składki na PPK ze strony pracodawcy

Wysokość wpłaty podstawowej na PPK ze strony pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Jest to składka obowiązkowa, którą musi odprowadzać pracodawca.

Oprócz tego, pracodawca może zadeklarować wpłaty dodatkowej składki w wysokości 2,5% wynagrodzenia pracownika. Jest to dobry sposób na zachęcenie dotychczasowych pracowników do lojalności lub też pozyskanie nowych pracowników, którzy będą zainteresowani takim benefitem.


Dopłaty na PPK ze strony państwa

Pierwszą z dopłat fundowanych przez państwo jest tzw. dopłata powitalna w wysokości 250 złotych. Nie jest opodatkowana, a więc w całości trafia na konto uczestnika PPK. Warunkiem jej otrzymania przez uczestnika jest co najmniej 3-miesięczne, nieprzerwane uczestnictwo w PPK i dokonanie w tym okresie wpłat podstawowych (obowiązkowych).

Drugą dopłatą refundowaną przez państwo jest tzw. opłata roczna. Mogą ją uzyskać ci wszyscy uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe oraz dodatkowe osiągną wysokość co najmniej 3,5% 6-miesięcznego wynagrodzenia minimalnego za rok, za który były one należne.  W przypadku roku 2019, będzie to 472,50 zł czyli 2250 zł * 6 * 3,5%. Inne zasady obowiązują osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego. W tym przypadku wystarczające będzie zgromadzenie 25% powyższej kwoty. Wysokość dopłaty rocznej, zgodnie z ustawą o PPK, wynosi obecnie 240 złotych. Podobnie jak dopłata powitalna, dopłata roczna także nie jest opodatkowana i w pełnej wysokości trafia na konto uczestnika PPK.


Składki i dopłaty na PPK a wybór instytucji zarządzającej

Gromadzenie kapitału ze składek i opłat będzie efektywne tylko w przypadku wyboru odpowiedniej instytucji finansowej zarządzającej PPK. Ciekawą ofertę posiada w tym zakresie Compensa Życie. Wyróżnia ją doświadczenie zdobyte przy obsłudze dużych przedsiębiorstw w ramach grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych, a także w oferowaniu ubezpieczeń emerytalnych i inwestycyjnych, w tym IKZE (III filar emerytalny) Dodatkowo oferta Compensy Życie wzbogacona jest o ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku dla każdego uczestnika PPK. Z ofertą PPK Compensy Życie możesz zapoznać się tutaj