Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
8:00 - 18:00
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK?

30.04.2019, 15:58

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to jeden z obowiązkowych pakietów świadczeń pracowniczych. Będzie musiał wkrótce wprowadzić go w swoim zakładzie pracy każdy pracodawca. Znajomość zasad obowiązujących w tym zakresie pozwoli na jego bezproblemowe wdrożenie.


W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat:

 • daty wejścia w życie ustawy o PPK,
 • harmonogramu wprowadzania PPK w poszczególnych firmach – zgodnie z liczbą zatrudnionych pracowników,
 • obowiązków pracodawcy w zakresie wprowadzenia PPK,
 • kar za niewprowadzenie PPK.


PPK – od kiedy obowiązują?

Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Określa ona zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z jej przepisami, Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo. Podstawą w tym zakresie będzie liczba zatrudnionych osób. Każdy pracodawca będzie zobowiązany do założenia PPK dla swoich pracowników w ściśle określonych terminach.


Harmonogram wprowadzania PPK

Zgodnie z harmonogramem dostępnym w ustawie, PPK będą wprowadzane w następujących terminach:

 • w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób – od 1 lipca 2019 r. (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.),
 • w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników – od 1 stycznia 2020 r. (według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.),
 • w firmach zatrudniających od 20 do 49 pracowników – od 1 lipca 2020 r. (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.),
 • w pozostałych firmach zatrudniających pracowników – od 1 stycznia 2021 r.

Pracodawca ma przy tym obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK do 10. dnia miesiąca, po upływie 3 miesięcy od terminów wskazanych wyżej. Oznacza to, że terminami granicznymi na zawarcie takich umów będą:

 • w firmach powyżej 250 osób – 25 października 2019 r.
 • w firmach 50-249 osobowych – 24 kwietnia 2020 r. Aktualizacja w związku z pandemią koronawirusa. NOWY TERMIN: 27 października 2020
 • w firmach 20-49 osobowych – 27 października 2020 r.
 • w pozostałych firmach zatrudniających pracowników – 23 kwietnia 2021 r.


Co powinien wiedzieć każdy pracodawca przed wprowadzeniem PPK w swoim zakładzie pracy?

Przed wprowadzeniem PPK jako pracodawca musisz dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK. Decyzję w tym zakresie powinien podjąć w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub, jeśli jej nie ma, z reprezentacją pracowników. Gdy nie uda się osiągnąć porozumienia w tej kwestii, na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy w zakresie zarządzania PPK, pracodawca może podjąć decyzję o wyborze samodzielnie. Taką instytucję wybierasz z listy publikowanej przez PFR (Państwowy Fundusz Rozwoju). Wśród nich znajduje się Compensa Życie oferująca PPK w pakiecie z ubezpieczeniem na życie oraz ubezpieczeniem ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Umowę o zarządzanie PPK pracodawca musi zawrzeć z wybraną instytucją finansową nie później niż na 10 dni roboczych poprzedzających obowiązujące w ustawie terminy wprowadzenia PPK.


Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?

Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. W innym przypadku zostanie on zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Podlega ono co 4 lata odnowieniu. Jeśli po upływie tego okresu oświadczenie to nie zostanie ponownie złożone, to pracodawca zapisuje taką osobę zatrudnioną do oszczędzania w ramach PPK w wybranej wcześniej instytucji finansowej.

Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK. W tym celu powinni wyrazić na to oddzielną zgodę. Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą miały możliwości przystąpienia do PPK.


Kary za niewprowadzenie PPK

Jeśli dany pracodawca nie będzie odprowadzał składek do PPK, będzie mu groziła kara. Zgodnie z zapisami w ustawie o PPK wyniesie ona od 1 000 do nawet 1 000 000 złotych. Działania pracodawców w tym zakresie będą kontrolowane za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy.

Zainteresował Cię ten artykuł? Poznaj ofertę PPK w Compensie.