Jesteś już w PPK w Compensie?
ZALOGUJ SIĘ
PRACODAWCA
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
7:30 - 17:30
e-mail: ppk@compensa.pl
ZALOGUJ SIĘ
PRACOWNIK
tel: 22 867 66 67
poniedziałek-piątek:
7:30 - 17:30
e-mail: ppk@compensa.pl
Zapisz firmę do PPK w Compensie.
ZAPISZ
ONLINE
ZAPISZ FIRMĘ
TELEFONICZNIE
Zespół Telefonicznej
Obsługi Klienta:
22 867 66 67
Kontakt od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 - 17:30

PPK a OFE – najważniejsze różnice

04.06.2019, 12:15

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, którego celem jest wypracowanie dodatkowych oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia. Między PPK a wcześniejszym programem oszczędzania środków na emeryturę (OFE – Otwartych Funduszy Emerytalnych) jest wiele istotnych różnic na korzyść PPK.

Dobrowolność w kwestii przystąpienia do PPK

Pracownicze Programy Kapitałowe są dla uczestnika, w odróżnieniu do OFE, dobrowolne. To pracownik może podjąć decyzję, czy będzie oszczędzał swoje środki w PPK. Zapisy do PPK odbywają się automatycznie w przewidzianych ustawą terminach, ale uczestnik może z PPK zrezygnować.  

Własność środków na PPK

Środki zgromadzone na indywidualnym koncie PPK pracownika  stanowią jego prywatną własność. Ich wpłata jest dobrowolna, a uczestnik może w każdej chwili swoje środki wycofać (c“o nie było możliwe przy OFE). W niektórych przypadkach poniesie on w związku z tym określone koszty, jak np. brak możliwości uzyskania bonusu w postaci dopłat od Państwa. Więcej na temat możliwości wcześniejszej wypłaty środków z PPK można przeczytać w artykule

Zasady zarządzania pieniędzmi

Zarówno w OFE, jak również w PPK, za zarządzanie pieniędzmi odpowiedzialne są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeń. W OFE to pracownik mógł wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała jego środkami. Poszczególne OFE reklamowały się, by móc wzbudzić zainteresowanie wśród zatrudnionych. W PPK za wybór instytucji finansowej zarządzającej środkami w PPK będzie odpowiadał pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub delegacją pracowników.

Wysokość opłat za zarządzanie środkami

Opłaty za zarządzanie środkami zgromadzonymi na koncie PPK będą znacznie niższe niż w przypadku OFE, i to nawet siedmiokrotnie. Ustawa o PPK ogranicza je do maksymalnie 0,6% całej puli wpłaconych pieniędzy, podczas gdy przy OFE opłaty za zarządzanie stanowiły często ok. 4% tejże puli.

Sposoby inwestowania środków zgromadzonych w PPK

PPK i OFE pozwalają na inwestowanie środków na rynku kapitałowym. Zasadniczą różnicą jest tutaj jednak rozłożenie ryzyka. W przypadku OFE, instytucje zarządzające środkami przyjmują ryzykowne strategie inwestycyjne, które mogą sprawić, że wysokość wypłat na emeryturze może okazać się niesatysfakcjonująca. W przypadku Pracowniczych Programów Kapitałowych, pieniądze uczestników inwestowane są w tzw. Fundusze Zdefiniowanej Daty. Fundusze Zdefiniowanej Daty ograniczają ryzyko inwestycyjne wraz ze wzrostem wieku oszczędzającego. Oznacza to, że środki osób zbliżających się do wieku 60 lat inwestowane są bardziej bezpiecznie niż te młodszych uczestników. Uczestnicy mogą mieć więc pewność, że w ostatnich latach oszczędzania w PPK, stan ich konta nie będzie ulegał dużym wahaniom.

PPK – nie tylko oszczędzanie

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, instytucje finansowe mogą oferować ich uczestnikom dodatkowe korzyści. Warta uwagi jest oferta Compensy Życie. Każdy uczestnik PPK w Compensie otrzymuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Szczegóły oferty Compensy Życie dostępne są tutaj.