Szukasz ubezpieczenia OC/AC?

Wypełnij 2 pola i poznaj cenę
OC/AC od razu!


Oblicz cenę

Jakie mamy kategorie prawa jazdy w Polsce?

23.12.2022

Prawo jazdy kojarzy się przede wszystkim z uprawnieniami do kierowania samochodami osobowymi, czyli kategorią B. Jest ona najbardziej powszechna i stanowi fundament podróżowania po kraju oraz za granicą. Warto jednak wiedzieć, że w Polsce obowiązują również inne kategorie prawa jazdy – dające możliwość poruszania się pojazdami, takimi jak motocykl, samochód ciężarowy czy autobus, a nawet zapewniające uprawnienia do jazdy bardzo młodym ludziom. 

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Kategorie prawa jazdy w Polsce są bardzo różnorodne i jest ich naprawdę wiele, dlatego chcąc zdobywać kolejne uprawnienia, warto poznać je wszystkie.

Oczywiście najpopularniejsze w naszym kraju jest prawo jazdy kat. B, które uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdami mechanicznymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Istnieją osobne kategorie prawa jazdy, które uprawniają do kierowania takimi pojazdami, jak:

 • motorower;
 • czterokołowiec (np. quad);
 • motocykl;
 • samochód ciężarowy;
 • autobus;
 • ciągnik rolniczy;
 • tramwaj.

Poniżej znajdziesz wszystkie kategorie prawa jazdy, wraz z możliwościami, jakie zapewniają. Zapoznaj się z nimi i zdobywaj uprawnienia, które pozwolą Ci podróżować – prywatnie lub zawodowo – bez jakichkolwiek ograniczeń!

Wszystkie kategorie prawa jazdy w Polsce

Prawo jazdy kategorii AM – uprawnia osoby, które ukończyły 14 lat.  Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • motorower,
 • czterokołowiec lekki (np. mały quad),
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą (tylko w Polsce).

Prawo jazdy kategorii A1 -  uprawnia osoby, które ukończyły 16 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą (tylko w Polsce)

Prawo jazdy kategorii A2 - uprawnia osoby, które ukończyły 18 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować :

 • motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

moc do 35 kW

stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg

nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla

 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą (tylko w Polsce)

 

Prawo jazdy kategorii A – uprawnia osoby, które ukończyły 20 lat (jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2) oraz osoby, które ukończyły 24 lata (jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2). Pojazdy, którymi możesz kierować :

 •     każdy motocykl
 •     pojazd z kategorii AM
 •     zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

 

Prawo jazdy kategorii B1 - uprawnia osoby, które ukończyły 16 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • czterokołowiec (na przykład duży quad)
 • pojazd z kategorii AM

 

Prawo jazdy kategorii B - uprawnia osoby, które ukończyły 18 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować :

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • zespół pojazdów – złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,
 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg
 • ciągnik rolniczy (tylko w Polsce)
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec - tylko w Polsce)
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg - tylko w Polsce)
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg -tylko w Polsce)
 • jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat - motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg (tylko w Polsce).

 

Prawo jazdy kategorii B+E – uprawnia osoby, które ukończyły 18 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować :

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (tylko w Polsce)
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep (tylko w Polsce).

 

Prawo jazdy kategorii C - uprawnia osoby, które ukończyły 21 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka)
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

 

Prawo jazdy kategorii C1 - uprawnia osoby, które ukończyły 18 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka)
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

 

Prawo jazdy kategorii C1+E - uprawnia osoby, które ukończyły 18 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:  

 • zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z:

pojazdu, który ciągnie – pojazdy z kategorii C1

przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą)

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

 

Prawo jazdy kategorii C+E - uprawnia osoby, które ukończyły 21 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii C i przyczepy,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

 

Prawo jazdy kategorii D - uprawnia osoby, które ukończyły 24 lata. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • autobus
 • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii D1 - uprawnia osoby, które ukończyły 21 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

 

Prawo jazdy kategorii D1+E - uprawnia osoby, które ukończyły 21 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować :

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu kategorii D1 i przyczepy
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii D+E - uprawnia osoby, które ukończyły 24 lata. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii D i przyczepy
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii T - uprawnia osoby, które ukończyły 16 lat. Pojazdy, którymi możesz kierować:

 • ciągnik rolniczy
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec)
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep
 • pojazd z kategorii AM

Prawo jazdy na tramwaj - uprawnia osoby, które ukończyły 21 lat. Pojazd, którym możesz kierować :

 • tramwaj.

Kto może otrzymać prawo jazdy w Polsce?

Jak wynika z powyższej rozpiski, prawo jazdy w Polsce mogą otrzymać nawet osoby niepełnoletnie. Pojazdami z kategorii AM, a więc czterokołowcami lekkimi i motorowerami, mogą kierować młodzi ludzie, którzy ukończyli zaledwie 14 lat. Z kolei 16-latkowie mają możliwość ubiegania się o takie kategorie prawa jazdy, jak A1, B1 oraz T. Pozostałe uprawnienia dedykowane są osobom pełnoletnim (lub starszym).

Ukończenie odpowiedniego wieku to niejedyny warunek do uzyskania prawa jazdy w naszym kraju. Kandydat na kierowcę powinien również:

 • mieszkać w Polsce przynajmniej od 185 dni;
 • uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • przejść kurs w wybranej szkole jazdy oraz zdać państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

Pamiętaj! Do uzyskania prawa jazdy niezbędne będzie również wyrobienie PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę, a także dokonanie opłaty za wydanie dokumentu (w wysokości 100,50 zł).

Jak sprawdzić jakie mam kategorie prawa jazdy?

Informacja o kategorii prawa jazdy znajduje się na tylnej stronie dokumentu. Możesz również odwiedzić stronę Gov.pl, na której sprawdzisz uprawnienia kierowcy – wystarczy, że w wolne pola wpiszesz swoje imię i nazwisko, a także serię i numer blankietu z prawa jazdy.

Kary za jazdę bez prawa jazdy lub aktualnego OC

Za jazdę bez uprawnień grożą bardzo wysokie kary – grzywna w wysokości od 1 500 do 30 000 zł, a także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 15 lat.

Warto również pamiętać o wykupieniu OC dla pojazdu – również jego brak narazi Cię na wysokie kary, który znajdziesz w poniższej tabeli (wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2022r.):

 

Samochód osobowy

Samochody ciężarowe, 
ciągniki samochodowe i autobusy

Inne pojazdy

Brak OC do 3 dni

1 200 zł

1 810 zł

200 zł

Brak OC od 4 do 14 dni

3 010 zł

4 520 zł

500 zł

Brak OC powyżej 14 dni

6 020 zł

9 030 zł

1 000 zł

Jeżeli chcesz wykupić ubezpieczenie OC na korzystnych warunkach, sprawdź ofertę firmy Compensa TU S.A. VIG. Możesz również rozszerzyć zakres ochrony, np. o AC, NNW czy Assistance i tym samym zabezpieczyć się przed wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami, jakie czekają Cię na drodze.

Utrata prawa jazdy za punkty – czy tracisz prawo jazdy na wszystkie kategorie?

Tak. Jeżeli przekroczyłeś dostępny limit punktów karnych, a posiadasz więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, stracisz uprawnienia na każdą z nich.


Poprzedni Następny
Przeczytaj też