• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenia korporacyjne

     Specjalistyczne ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie mienia w transporcie.

     • Ubezpieczenia mienia i utraty zysku.
     • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
     • Ubezpieczenia budowy i montażu.
     • Ubezpieczenia transportowe.
     • OC działalności oraz OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa.

     Wybierz ubezpieczenie dla firmy

     Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

     Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

     • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
     • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
     • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.

     Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

     • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
     • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
     • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
     transport

     Ubezpieczenia transportowe

     Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

     • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
     • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
     • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.

     Ubezpieczenia budowy i montażu

     Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

     • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
     • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
     własna działalność

     OC działalności

     Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

     • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
     Architekt

     OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

     • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
     • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.

     Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

     Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa oraz innych osób. Korzyści:

     • możliwość ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
     • ubezpieczenie ryzyka utraty zysku dla firm, które mają ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Compensie
     • zakres ochrony obejmuje szkody będące utratą zysku brutto, powstałe w wyniku zakłóceń lub przerw w czasie działalności gospodarczej.

     Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego

     Ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Korzyści:

     • szeroki zakres ochrony sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz maszyn
     • ochrona w czasie aktywnej pracy, przestoju, konserwacji i transportu maszyn
     • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem m.in niewłaściwej obsługi, przypadków losowych czy błędów konstrukcyjnych.
     transport

     Ubezpieczenia transportowe

     Ubezpieczenie transportowe obejmuje ochronę mienia, OC przewoźnika (ruch krajowy i międzynarodowy) i OC spedytora. Korzyści:

     • ubezpieczenia mienia w transporcie w dwóch wariantach do wyboru
     • opcja rozszerzenia ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika
     • ochrona przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w trakcie wykonania umowy spedycji.

     Ubezpieczenia budowy i montażu

     Ubezpieczenie budowy i montażu od wszelkich ryzyk (all risk). Korzyści:

     • zakres ochrony obejmuje nagłe, nieprzewidziane szkody, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie czy zniszczenie
     • ochroną w ramach ubezpieczenia all risk objęte są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest szkoda w mieniu (poza wyłączeniami uwzględnionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
     własna działalność

     OC działalności

     Zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy przed zobowiązaniami finansowymi, które wynikają z konieczności naprawienia szkody w związku z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Korzyści:

     • szeroka ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wariancie podstawowym
     • opcja rozszerzenia zakresu ochrony o wiele dodatkowych ubezpieczeń OC.
     Architekt

     OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa w czasie wykonywania czynności zawodowych. Korzyści:

     • ubezpieczenie OC obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe
     • OC odnosi się do szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które są objęte ochroną ubezpieczeniową.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large