• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      NNW

      Ubezpieczenie NNW to zabezpieczenie finansowe na wypadek odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym.

      • NNW to ochrona życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów pojazdu.
      • Możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia x5 na wypadek śmierci kierującego pojazdem.
      • Ochrona w Polsce i za granicą.
      • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem OC lub/i AC.
      • Możliwość uzupełnienia ubezpieczenia o opcję: Powrót do zdrowia z szybkim dostępem do lekarzy specjalistów, do badań w placówkach medycznych w całej Polsce.

      Ubezpiecz samochód i skorzystaj z ubezpieczeń dodatkowych

      Dowiedz się więcej o NNW

      Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW komunikacyjnego?

      Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonej osoby.

      Ochrona dotyczy zdarzeń powstałych w ruchu drogowym, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy w trasie oraz na skutek upadku pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

      Jak wybrać Sumę Ubezpieczenia? Jakie są możliwości?

      Suma ubezpieczenia wynosi minimum 10 000 zł a maksimum 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.

      Dodatkowo ubezpieczenie NNW w Compensie to możliwość aż pięciokrotnego zwiększenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci kierującego pojazdem.

      W jakich sytuacjach może się przydać ubezpieczenie NNW?

      Jeżeli ulegniesz wypadkowi, którego skutkiem będzie trwały uszczerbek na zdrowiu, otrzymasz świadczenie. Compensa wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które może stanowić wsparcie finansowe w:

      • pokryciu kosztów leczenia,
      • pokryciu kosztów rehabilitacji,
      • przypadku dłuższej nieobecności w pracy.

      Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

      Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się taki, który jest objęty zakresem ubezpieczenia. Warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Compensa Komunikacja.

      Nieszczęśliwe wypadki to także takie zdarzenia, do których doszło:

      • bezpośrednio podczas wsiadania do i wysiadania ze wskazanego w polisie pojazdu,
      • bezpośrednio przy załadunku i rozładunku pojazdu,
      • podczas postoju lub naprawy pojazdu odbywających się w czasie przemieszczania się tym pojazdem,
      • podczas pożaru pojazdu lub jego wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

      Trwały uszczerbek na zdrowiu – ile wynoszą świadczenia?

      Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU, niezwłocznie po zakończeniu leczenia oraz przy uwzględnieniu zaleconych przez lekarza zabiegów usprawniających i rehabilitacyjnych.

      Kto jest uprawniony do odbioru świadczenia po śmierci ubezpieczonego wyniku nieszczęśliwego wypadku?

      Uprawnionym jest osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli Ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, świadczenie jest wypłacane następującym osobom (w kolejności):

      • małżonkowi,
      • dzieciom – w przypadku braku małżonka (w równych częściach),
      • rodzicom – w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych częściach),
      • w przypadku braku osób wskazanych powyżej – spadkobiercom (w równych częściach).

      W jaki sposób można zawrzeć ubezpieczenie NNW. Czy konieczne jest posiadanie OC, AC lub OC/AC?

      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać zawarte:

      • jednocześnie z ubezpieczeniem OC,
      • z ubezpieczeniem AC,
      • razem z ubezpieczeniami OC i AC.

      Rozszerz NNW o Powrót do Zdrowia

      Powrót do Zdrowia

      • szybki dostęp do konsultacji z lekarzami i specjalistami po wypadku
      • możliwość skorzystania z usług ponad 2 500 placówek w całej Polsce
      • zabiegi ortopedyczne, okulistyczne, ambulatoryjne
      • pomoc psychologiczna po wypadku.
      Rezonans

      Sprawdź inne ubezpieczenia dodatkowe

      Assistance

      Assistance

      Assistance

      Ubezpieczenie samochodu (pojazdu), z którym zyskujesz szybką i profesjonalną pomoc w ramach własnej sieci VIG Assistance. Korzyści:

      • pomoc w razie wypadku, awarii lub utraty pojazdu
      • ochrona w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą
      • 2 warianty ubezpieczenia do wyboru: Baza i Rozszerzony
      • wariant Baza dodajemy bezpłatnie do ubezpieczenia AC.
      BLS

      Inne

      BLS

      Bezpośrednia Likwidacja Szkód to skrócenie procesu likwidacji do niezbędnego minimum. Korzyści:

      • w przypadku uszkodzenia Twojego pojazdu przez inny pojazd, zgłaszasz szkodę bezpośrednio do Compensy
      • opcja holowania uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu
      • ubezpieczenie auta (pojazdu) BLS daje możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego.
      GAP

      Inne

      GAP

      Dzięki ubezpieczeniu GAP, Twój pojazd nie traci na wartości w przypadku szkody. Korzyści:

      • ochrona pojazdów nowych i używanych
      • gwarantowane zabezpieczenie początkowej wartości pojazdu przez nawet 1,5 roku
      • Suma Ubezpieczenia nawet 80 000 zł
      • GAP to ubezpieczenie samochodu, motocykla, quada czy motoroweru.
      Ubezpieczenie bagażu

      Inne

      Ubezpieczenie bagażu

      Ochrona przewożonych samochodem rzeczy osobistych oraz tzw. środków obrotowych. Korzyści:

      • ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
      • Suma Ubezpieczenia do 3 000 zł
      • brak wpływu na zniżki w ubezpieczeniu AC
      • ochrona bagażu na terenie Polski i za granicą.
      Oklejenie pojazdu

      Inne

      Ubezpieczenie oklejenia pojazdu

      Ubezpieczenie auta, które pokryje koszty naprawy po zdarzeniu objętym ochroną w ramach AC. Korzyści:

      • zwrot kosztu wytworzenia i umieszczenia oklejenia na pojeździe
      • ubezpieczenie od uszkodzenia oklejenia oraz zniszczenia
      • Suma Ubezpieczenia od 3 000 zł do nawet 5 000 zł w przypadku pojazdów ciężarowych
      • ochrona w Polsce i za granicą.
      Ubezpieczenie sprzętu sportowego

      Inne

      Ubezpieczenie sprzętu sportowego

      Ochrona sprzętu sportowego przewożonego samochodem, z możliwością wyboru Sumy Ubezpieczenia. Korzyści:

      • ubezpieczenie sprzętu w trakcie podróży samochodem
      • zakres ochrony obejmuje kradzież z włamaniem, zniszczenie czy uszkodzenie sprzętu
      • ubezpieczenie samochodu (pojazdu) z Sumą Ubezpieczenia do 5 000 zł.
      Ubezpieczenie szyb

      Inne

      Ubezpieczenie szyb

      Ubezpieczenie samochodu (pojazdu), które umożliwia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby. Korzyści:

      • ochrona wszystkich szyb (przód, tył, boczne)
      • rozliczanie szkód w formie bezgotówkowej
      • gwarancja na wymienione lub naprawione szyby
      • Suma Ubezpieczenia 5 000 zł w okresie trwania umowy (ubezpieczenie samochodu).
      Ubezpieczenie opon

      Inne

      Ubezpieczenie opon

      Pomoc Assistance w przypadku uszkodzenia kół w Polsce i za granicą. Korzyści:

      • pomoc w przypadku uszkodzenia opon, kół, dętek
      • opcja holowania do najbliższego warsztatu
      • ochrona opon na terenie Polski i w Europie.
      Ubezpieczenie zniżki

      Inne

      Ochrona zniżki

      Gwarancja utrzymania przysługujących zniżek za bezszkodowy przebieg umowy (ubezpieczenie samochodu lub innego pojazdu). Korzyści:

      • po pierwszej szkodzie nie tracisz zniżki na ubezpieczenie samochodu (pojazdu)
      • szkody z OC i AC traktowane są oddzielnie (jedna szkoda nie wpływa na drugą)
      • rekomendowane dla osób udostępniających pojazd innym.
      Assistance

      Assistance

      Assistance

      Ubezpieczenie samochodu (pojazdu), z którym zyskujesz szybką i profesjonalną pomoc w ramach własnej sieci VIG Assistance. Korzyści:

      • pomoc w razie wypadku, awarii lub utraty pojazdu
      • ochrona w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą
      • 2 warianty ubezpieczenia do wyboru: Baza i Rozszerzony
      • wariant Baza dodajemy bezpłatnie do ubezpieczenia AC.
      BLS

      Inne

      BLS

      Bezpośrednia Likwidacja Szkód to skrócenie procesu likwidacji do niezbędnego minimum. Korzyści:

      • w przypadku uszkodzenia Twojego pojazdu przez inny pojazd, zgłaszasz szkodę bezpośrednio do Compensy
      • opcja holowania uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu
      • ubezpieczenie auta (pojazdu) BLS daje możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego.
      GAP

      Inne

      GAP

      Dzięki ubezpieczeniu GAP, Twój pojazd nie traci na wartości w przypadku szkody. Korzyści:

      • ochrona pojazdów nowych i używanych
      • gwarantowane zabezpieczenie początkowej wartości pojazdu przez nawet 1,5 roku
      • Suma Ubezpieczenia nawet 80 000 zł
      • GAP to ubezpieczenie samochodu, motocykla, quada czy motoroweru.
      Ubezpieczenie bagażu

      Inne

      Ubezpieczenie bagażu

      Ochrona przewożonych samochodem rzeczy osobistych oraz tzw. środków obrotowych. Korzyści:

      • ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
      • Suma Ubezpieczenia do 3 000 zł
      • brak wpływu na zniżki w ubezpieczeniu AC
      • ochrona bagażu na terenie Polski i za granicą.
      Oklejenie pojazdu

      Inne

      Ubezpieczenie oklejenia pojazdu

      Ubezpieczenie auta, które pokryje koszty naprawy po zdarzeniu objętym ochroną w ramach AC. Korzyści:

      • zwrot kosztu wytworzenia i umieszczenia oklejenia na pojeździe
      • ubezpieczenie od uszkodzenia oklejenia oraz zniszczenia
      • Suma Ubezpieczenia od 3 000 zł do nawet 5 000 zł w przypadku pojazdów ciężarowych
      • ochrona w Polsce i za granicą.
      Ubezpieczenie sprzętu sportowego

      Inne

      Ubezpieczenie sprzętu sportowego

      Ochrona sprzętu sportowego przewożonego samochodem, z możliwością wyboru Sumy Ubezpieczenia. Korzyści:

      • ubezpieczenie sprzętu w trakcie podróży samochodem
      • zakres ochrony obejmuje kradzież z włamaniem, zniszczenie czy uszkodzenie sprzętu
      • ubezpieczenie samochodu (pojazdu) z Sumą Ubezpieczenia do 5 000 zł.
      Ubezpieczenie szyb

      Inne

      Ubezpieczenie szyb

      Ubezpieczenie samochodu (pojazdu), które umożliwia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby. Korzyści:

      • ochrona wszystkich szyb (przód, tył, boczne)
      • rozliczanie szkód w formie bezgotówkowej
      • gwarancja na wymienione lub naprawione szyby
      • Suma Ubezpieczenia 5 000 zł w okresie trwania umowy (ubezpieczenie samochodu).
      Ubezpieczenie opon

      Inne

      Ubezpieczenie opon

      Pomoc Assistance w przypadku uszkodzenia kół w Polsce i za granicą. Korzyści:

      • pomoc w przypadku uszkodzenia opon, kół, dętek
      • opcja holowania do najbliższego warsztatu
      • ochrona opon na terenie Polski i w Europie.
      Ubezpieczenie zniżki

      Inne

      Ochrona zniżki

      Gwarancja utrzymania przysługujących zniżek za bezszkodowy przebieg umowy (ubezpieczenie samochodu lub innego pojazdu). Korzyści:

      • po pierwszej szkodzie nie tracisz zniżki na ubezpieczenie samochodu (pojazdu)
      • szkody z OC i AC traktowane są oddzielnie (jedna szkoda nie wpływa na drugą)
      • rekomendowane dla osób udostępniających pojazd innym.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large