Nieszczęśliwy wypadek? Compensa pomoże Tobie i Twoim bliskim. 

NNW

Ubezpieczenie NNW to zabezpieczenie finansowe na wypadek odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym. Jeżeli ulegniesz takiemu wypadkowi, Compensa wypłaci Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które może wspomóc finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, lub pozwoli wypełnić lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem OC lub/i AC w Compensie.

Infolinia 22 501 61 00