• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Compensa Bezpieczna Grupa

      Zatrudniasz w swojej firmie 15 pracowników lub więcej? Zapewnij im i ich rodzinom kompleksową ochronę życia i zdrowia z grupowym ubezpieczeniem na życie w Compensie.

       

      24 godziny na dobę, cały rok i na całym świecie.

       

      • Ubezpieczenie dla firm zatrudniających co najmniej 15 pracowników.
      • Możliwość grupowego ubezpieczenia pracowników i ich rodzin (małżonek, partner, pełnoletnie dziecko).
      • Zakres ochrony może obejmować następstwa nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
      • Możliwość zbudowania kompleksowej ochrony na wypadek zdiagnozowania poważnych chorób lub pobytu w szpitalu.
      • Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia, dostosowana do potrzeb Twoich pracowników.

      Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu Compensa Bezpieczna Grupa?

      Wybierz jedną z form kontaktu.

      Główne filary ubezpieczenia Compensa Bezpieczna Grupa

      Ubezpieczenie podstawowe

      Ubezpieczenie podstawowe obejmuje:

      • Śmierć Ubezpieczonego – świadczenie wypłacane osobom wskazanym przez Ubezpieczonego (Uposażonym)
      • Chorobę śmiertelną Ubezpieczonego – świadczenie wypłacane Ubezpieczonemu (przedpłata świadczenia z tytułu śmierci w wysokości 50% sumy ubezpieczenia)
      Compensa Bezpieczna Grupa

      Ubezpieczenia dodatkowe

      Dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń dodatkowych masz możliwość zbudowania kompleksowej ochrony na wypadek:

      • zdiagnozowania poważnych chorób
      • powrotu do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku
      • pobytu w szpitalu
      • wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu
      Compensa Bezpieczna Grupa

      Ochrona Twojego pracownika i jego najbliższej rodziny

      Umowa ubezpieczenia może obejmować zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące najbliższych Ubezpieczonego:

      • małżonka lub partnera (m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, śmierć) 
      • dziecka (m.in. urodzenie się dziecka, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie, śmierć)
      • rodzeństwa, rodzica lub teścia (śmierć)
      Compensa Bezpieczna Grupa

      Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Compensa Bezpieczna Grupa

      Co to jest i jak działa portal NaszaCompensa?

      NaszaCompensa to portal do wprowadzania oraz obsługi grupowego ubezpieczenia na życie:

      • umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia grupowego przez e-deklarację, bez konieczności drukowania i podpisywania dokumentów
      •  pozwala na wydruk certyfikatu ubezpieczenia
      • zawiera elektroniczny formularz zmiany danych, dla osób posiadających konto w portalu
      • zawiera funkcjonalność pozwalającą Ubezpieczającemu na śledzenie statusu zgłoszonego roszczenia
      • umożliwia Ubezpieczającemu na kontrolę stanu osobowego oraz finansowego na polisie

      Dla kogo skierowane jest ubezpieczenie Compensa Bezpieczna Grupa?

      Ubezpieczenie Compensa Bezpieczna Grupa jest skierowane dla firm zatrudniających co najmniej 15 Pracowników.

      Do umowy ubezpieczenia mogą przystąpić Pracownicy w wieku od 16 do 69 lat oraz członkowie rodziny Pracownika: małżonek lub partner w wieku 16-69 lat lub pełnoletnie dziecko w wieku 18-69 lat.

      Co zyskuje Pracodawca?

      Pracodawca zyskuje dodatkowy atut w działaniach rekrutacyjnych – firma dbająca o swoich pracowników jest bardziej pożądana na rynku pracy.

      Większa stabilność kadry – pracownicy zatrudnieni w firmie oferującej dodatkowe benefity w postaci ochrony ubezpieczeniowej są bardziej zmotywowani do dalszego świadczenia pracy na rzecz swojego pracodawcy.

      Co zyskuje Pracownik?

      Pracownik zyskuje dostęp do szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a także wsparcie finansowe w przypadku nagłych zdarzeń losowych – zarówno dla siebie, jak i dla swoich najbliższych.

      Dodatkowo, przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia będzie miał łatwy dostęp do informacji o swojej umowie za pośrednictwem portalu MojaCompensa.

      Czy istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia?

      Prawo do zawarcia umowy indywidualnie kontynuowanej przysługuje osobom, które były objęte umową ubezpieczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozwiązaniem dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

      Te ubezpieczenia dodatkowe pozwolą Ci zbudować kompleksową ochronę

      na wypadek poważnego zachorowania

      Poważne zachorowanie – dostępne dwa warianty ochrony:

      – wariant max – 57 jednostek chorobowych

      – wariant VIP plus – 64 jednostki chorobowe

      – Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego – maksymalnie jedno świadczenie w jednym roku ubezpieczenia

      – Leczenie nowotworu złośliwego (chemioterapia, radioterapia, operacja onkologiczna) – maksymalnie jedno świadczenie w jednym roku ubezpieczenia

      – Leczenie specjalistyczne (m.in. chemioterapia, radioterapia, wszczepienie defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, dializoterapia, wszczepienie implantu ślimakowego, wszczepienie systemu zastawkowego komorowo-otrzewnowego) – maksymalnie jedno świadczenie w jednym roku ubezpieczenia

      – Ekspercka Opinia Medyczna (EOM) – ocena dolegliwości zdrowotnej przez możliwość weryfikacji opinii medycznych uzyskanych w Polsce z lekarzami czołowych placówek medycznych na świecie. EOM przygotowywana jest na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji medycznej, także w przypadku braku diagnozy lekarskiej  – Ubezpieczony może otrzymać maksymalnie 2 EOM w jednym roku ubezpieczenia

      na wypadek pobytu w szpitalu

      – Operacja chirurgiczna – umowa obejmuje 611 procedur chirurgicznych

      – Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie wypłacane za min. 2 dni pobytu w szpitalu

      – Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie wypłacane już za 1 dzień pobytu w szpitalu

      – Rekonwalescencja po 14-dniowym pobycie w szpitalu

      – Świadczenie apteczne – zakup leków po pobycie w szpitalu (maksymalnie 3 świadczenia w jednym roku ubezpieczenia).

      – Pobyt w sanatorium – świadczenie wypłacane za min. 6 dni pobytu w sanatorium.

      Produkt miesiąca według Gazety Ubezpieczeniowej!

      Produkt Compensa Bezpieczna Grupa został wyróżniony przez Gazetę Ubezpieczeniową w marcu 2023 roku za istotne wzbogacenie zakresu ochrony oraz zwiększenie liczby zabiegów chirurgicznych, a także modyfikację treści OWU na bardziej przyjazną dla ubezpieczonych.

      Dziękujemy za wyróżnienie! 

      Sprawdź też inne ubezpieczenia na życie dla firm

      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Między Nami

      Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

      • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
      • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
      • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
      • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Między Nami

      Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

      • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
      • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
      • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
      • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large