Zabezpieczenie życia i zdrowia Twoich pracowników oraz ich najbliższych.

Compensa Firma Życie

Compensa Firma Życie to grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia przedsiębiorcy, pracowników, ich małżonków, partnerów, pełnoletnich dzieci. Skierowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Elastyczna konstrukcja produktu pozwala na dostosowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb danej grupy pracowników i zabezpieczeniu ich życia i zdrowia, rodziny z możliwością rozszerzenia o dodatkowe świadczenia. Ponadto istnieje możliwość indywidualnego podwyższenia sumy ubezpieczenia dla wskazanej grupy ubezpieczonych w ramach pakietu VIP.

Podstawą do zawarcia umowy ubezpieczenia jest wniosek ubezpieczeniowy złożony przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 3 pracowników i nie więcej niż 20 pracowników.

Infolinia 22 501 61 00