• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      ubezpieczenie-mieszkania

      Ubezpieczenie mieszkania

      Ubezpieczenie mieszkania, które kompleksowo chroni to, co jest dla Ciebie ważne – wyposażenie, mury, sprzęt elektroniczny, a także Ciebie i Twoją rodzinę. Poznaj zakres naszego ubezpieczenia i mieszkaj bezpiecznie z Compensą.

      Ubezpieczenie mieszkania w Compensie zapewnia szeroki zakres ochrony, który obejmuje m.in.:

      • ochronę w wariancie all risk lub od ognia i innych zdarzeń losowych z licznymi możliwościami rozszerzenia ochrony wedle Twoich potrzeb,
      • ochronę w przypadku tzw. rażącego niedbalstwa(szkód powstałych w wyniku niedopilnowania),
      • ubezpieczenie dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich w ramach wyposażenia mieszkania,
      • stare traktowane jak nowe: przy wypłacie odszkodowania mienie traktowane jest jak nowe, bez względu na zużycie,
      • sprzęt udostępniony przez pracodawcę (komputer, telefon, tablet), użytkowany w trakcie pracy zdalnej.

      Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu mieszkania w Compensie

      Mieszkasz tak, jak chcesz. Ubezpiecz się tak, jak potrzebujesz.
      Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie i pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru.

      Ubezpieczenie mieszkania w Compensie – dwa podejścia do kompleksowej ochrony

      Ubezpieczenie mieszkania: ryzyka nazwane

      Ryzyka nazwane to określona lista zdarzeń (tzw. ryzyk), która wskazuje, jakim zakresem ochrony objęte jest ubezpieczenie mieszkania. Przyczyny powstania szkody (ryzyka) niewymienione na tej liście oznaczają, że nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

      ubezpieczenie mieszkania

      Ubezpieczenie mieszkania: all risk

      All risk to ubezpieczenie  mieszkania od wszystkich ryzyk, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

      Pamiętaj! Przed wyborem tego ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

       

      Ubezpieczenie mieszkania w Compensie – co obejmuje podstawowy zakres ubezpieczenia?

      Ochrona podstawowa w obydwóch wariantach ubezpieczenia mieszkania

      Oba warianty ubezpieczenia mieszkania, czyli ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk przede wszystkim obejmują:

      • akty terroru
      • katastrofę budowlaną
      • przepięcie
      • wandalizm
      • graffiti
      • nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny psa lub kota na terenie Polski (koszty leczenia bądź, w przypadku śmierci, koszty zakupu nowego zwierzęcia)
      • utratę przedmiotu ubezpieczenia wskutek decyzji administracyjnej o rozbiórce budynku
      • zalanie przez niezamknięte okna w mieszkaniu
      • zamarznięcie wody w instalacjach, urządzeniach w mieszkaniu
      • rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach, zamrażarkach
      • szkody powstałe podczas przeprowadzki
      • koszty odtworzenia dokumentów
      • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub elektrycznej
      • koszty wynajmu lokalu zastępczego po szkodzie
      • koszty wynajmu pokoju hotelowego po szkodzie
      • powódź, o ile nie umówiono się inaczej

      Ubezpieczenie mieszkania – różnica między ochroną all risk a ryzykami nazwanymi

      Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane)

      Ubezpieczenie mieszkania obejmuje ochroną od szkód powstałych w wyniku:

      • deszczu
      • dymu i sadzy
      • fali uderzeniowej
      • gradu
      • lawiny
      • osunięcia się ziemi niespowodowane działalnością człowieka
      • pożaru
      • śniegu i lodu
      • trzęsienia ziemi
      • uderzenia pioruna
      • uderzenia pojazdu
      • upadku lub przymusowego lądowania statku powietrznego lub upadku jego części bądź ładunku
      • upadku obiektów budowlanych, drzew, masztów lub ich części
      • wiatru
      • wybuchu.

      Ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzyk (all risk)

      Ubezpieczenie mieszkania w tym wariancie obejmuje wszelkie, niewyłączone w OWU, zdarzenia przyszłe, niepewne, nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczonego, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, w tym:

      • stłuczenie, pęknięcie mienia
      • szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży.

      Ubezpieczenie mieszkania w Compensie – możliwości rozszerzenia ochrony

      Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

      Ubezpieczenie od stłuczenia przenośnego sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie domu letniskowego

      Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia

      Ubezpieczenie mienia od stłuczenia i pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

      OC w życiu prywatnym

      Home Assistance

      Ubezpieczenie mienia firmowego

      Ubezpieczenie mienia od szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe

      Dowiedz się więcej o możliwości rozszerzenia zakresu ochrony

      Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

      Ubezpieczenie mieszkania – przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie:

      • stałe elementy mieszkania, pomieszczenia gospodarczego oraz zewnętrzne elementy mieszkania
      • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu, w pomieszczeniu gospodarczym,
      • rzeczy osobiste gości,
      • mienie służbowe czasowo powierzone Ubezpieczonemu przez pracodawcę (np. komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, monitory, rutery, akcesoria komputerowe),
      • mienie ruchome, które zostało czasowo użyczone Ubezpieczonemu przez organizację społeczną lub wypożyczalnię.

      Ubezpieczenie mieszkania obejmuje także mienie osobiste Ubezpieczonego utracone wskutek włamania do samochodu czy rabunku poza mieszkaniem.

      Ubezpieczenie domku letniskowego i wyposażenia

      Ubezpieczenie mieszkania Compensa może objąć domki letniskowe na działkach rekreacyjnych, jak też domki znajdujące się na terenie rodzinnych lub pracowniczych ogródków działkowych.

      Przedmiotem ubezpieczenia mieszkania mogą być także ruchomości domowe, m.in.: meble, urządzenia domowe i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt sportowy, turystyczny i rehabilitacyjny; narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy działki, zwierzęta domowe.

      Sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, telefony komórkowe oraz odzież ze skór naturalnych lub futer objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że znajdują się w części mieszkalnej ubezpieczonego domu letniskowego.

      Ubezpieczenie mienia firmowego

      Ochrona obejmuje mienie firmowe użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, które wchodzi w skład majątku Twojej firmy. Zakres ubezpieczenia obejmuje, w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub ubezpieczenie w zakresie all risk.

      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

      Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje szkody powstałe z Twojej winy lub winy zamieszkujących wraz z Tobą osób bliskich, wyrządzone innym osobom (osobom trzecim) na całym świecie.

      Zakresem ubezpieczenia objęte jest m.in.:

      • zalanie sąsiadów w przypadku gdy źródło wycieku znajduje się w Twoim mieszkaniu,
      • szkody wyrządzone przez dzieci do 13. roku życia – bez względu na brak Twojej winy w nadzorze (szkoda powstała pomimo pilnowania dziecka),
      • szkody wyrządzone w ramach działalności wolontariackiej (gdy działając dla dobra innych podczas wolontariatu wyrządziłeś szkodę),
      • szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, również psy ras niebezpiecznych i mających takie cechy (pies nierasowy),
      • szkody, które wyrządził koń rekreacyjny,
      • szkody wyrządzone w czasie używania małych jednostek pływających,
      • szkody wyrządzone podczas korzystania z urządzeń transportu osobistego (UTO, np. hulajnoga – także hulajnoga elektryczna, rower, segway),
      • szkody wyrządzone w następstwie uprawiania wszelkiego rodzaju sportów (nawet sportów ekstremalnych), zwrot kosztów ochrony prawnej.

      Ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o:

      • OC za szkody wyrządzone w mieniu służbowym (przydatne w sytuacji, gdy zdarzy się zalanie kawą laptopa, komputera, powierzonego Ci przez pracodawcę)
      • OC za szkody wyrządzone przy używaniu modeli latających i dronów o masie startowej do 25 kg, a także lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów oraz latawców
      • OC prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne (obejmuje szkody, które wyrządzisz gościom wypoczywającym w Twoim gospodarstwie agroturystycznym)
      • OC za szkody wyrządzone przez Ciebie w najmowanym mieniu (OC najemcy)

      Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, które wynajmujesz zakres ubezpieczenia OC możesz  rozszerzyć o szkody wyrządzone swoim lokatorom (najemcom) a także szkody, które lokator (najemca) wyrządzi sąsiadom (np. zalanie).

      Ubezpieczenie od stłuczenia przenośnego sprzętu elektronicznego

      Ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmuje sprzęt elektroniczny, czyli np. laptop, tablet, e-book, kamera, aparat fotograficzny, konsola.

      Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia

      Ubezpieczenie mieszkania obejmuje ochroną szkody powstałe na całym świecie.  Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie ruchome, które znajduje się poza określonym w umowie miejscem ubezpieczenia. Ochroną objęte jest mienie prywatne, tj. telefony komórkowe, przenośne komputery, tablety, przenośne odtwarzacze muzyki, e-booki, aparaty fotograficzne oraz kamery.

      Ubezpieczenie mienia od stłuczenia i pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

      Jeśli wybierzesz ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, poza wyżej wymienionymi ubezpieczeniami, po opłaceniu dodatkowej składki, masz możliwość także objęcia ochroną mienia od stłuczenia lub pęknięcia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie all risk).

      Ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia obejmuje mienie należące do Ubezpieczonego. Po wystąpieniu szkody pokrywamy również koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wymianę stłuczonego lub pękniętego mienia, montażu, transportu, koszty demontażu. Rozszerzenie to obejmuje głównie szklane elementy mienia, tj. okna, oszklenia, płyty indukcyjne, lacobele (panele szklane).

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk)stanowi uzupełnienie ochrony mienia ruchomego o szkody w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk i obejmuje m.in.:

      • komputery stacjonarne i przenośne, monitorym
      • sprzęt elektroniczny domowego użytku, tj. telewizory, zestawy: audio, kina domowego lub głośników, radioodbiorniki, sprzęt muzyczny,
      • telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, tablety, e-booki.

      Home Assistance

      W ramach Home Assistance w razie awarii lub szkody objętej zakresem ubezpieczenia, organizujemy i pokrywamy koszty pomocy specjalisty lub zwracamy koszty takiej usługi, jeśli postanowisz znaleźć specjalistę we własnym zakresie. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszt dojazdu specjalisty lub lekarza oraz koszt robocizny lub wizyty lekarskiej. W ramach Home Assistance w ubezpieczeniu domu możesz liczyć m.in. na pomoc hydraulika, ślusarza czy szklarza.

      Ubezpieczenie dla właściciela mieszkania i najemcy

      Wynajmujesz mieszkanie osobom trzecim?

      Ubezpiecz swoje mienie w ramach ubezpieczenia mieszkania:

     • Ubezpieczenie mieszkania wraz z jego stałymi elementami oraz mieniem ruchomym należącym do Ciebie – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – również w przypadku posiadania dodatkowych nieruchomości,

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynajmującego za szkody wyrządzone w mieniu najemcy,

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich.
     • Wynajmujesz mieszkanie od osób trzecich?

      Ubezpiecz swoje mienie w ramach ubezpieczenia mieszkania:

     • Ubezpieczenie stałych elementów mieszkania oraz mienia ruchomego znajdującego się w wynajmowanym mieszkania – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w wynajmowanym mieniu.
     • .


      Ochrona dla właściciela

      Wynajmujesz mieszkanie osobom trzecim?

      Ubezpiecz swoje mienie w ramach ubezpieczenia mieszkania:

     • Ubezpieczenie mieszkania wraz z jego stałymi elementami oraz mieniem ruchomym należącym do Ciebie – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – również w przypadku posiadania dodatkowych nieruchomości,

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynajmującego za szkody wyrządzone w mieniu najemcy,

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich.
     • Ochrona dla najemcy

      Wynajmujesz mieszkanie od osób trzecich?

      Ubezpiecz swoje mienie w ramach ubezpieczenia mieszkania:

     • Ubezpieczenie stałych elementów mieszkania oraz mienia ruchomego znajdującego się w wynajmowanym mieszkania – w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych lub w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risk),

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

     • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy za szkody wyrządzone w wynajmowanym mieniu.
     • .


      Ubezpieczenie mieszkania – najczęściej zadawane pytania

      Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

      Wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania zależy od wielu czynników, w tym:

      • wartości Twojej nieruchomości,
      • jej powierzchni użytkowej,
      • lokalizacji i kondygnacji,
      • a przede wszystkim od wybranego przez Ciebie zakresu ochrony.

      Na podstawie tych informacji oceniane jest ryzyko wystąpienia konkretnych szkód, które przekłada się na koszt, który ponosisz w ramach składki. W przypadku zakresu ważne jest to, od jakich ryzyk chcesz się ubezpieczyć, czy skorzystasz z możliwości  rozszerzenia zakresu ochrony w ramach wielu opcji dodatkowych. Dlatego odpowiedź na pytanie: ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania zależy od indywidualnej sytuacji, Twoich potrzeb ubezpieczeniowych i preferencji. Warto porozmawiać na ten temat z agentem ubezpieczeniowym.

      Gdzie ubezpieczyć mieszkanie?

      Jak wybrać dobre ubezpieczenie mieszkania? Kluczem jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To w tym dokumencie możesz sprawdzić zakres ochrony oraz zapoznać się z wyłączeniami, czyli z sytuacjami, które nie zostaną objęte ochroną w ramach polisy. W ten sposób, znając swoje wymagania i oczekiwania, pozyskując te informacje, możesz wybrać konkretny wariant ochrony (ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzyk (all risk) lub ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) i zapewnić sobie najlepszą ochronę. Wiele zależy od Twoich własnych preferencji, wymagań banku (w przypadku posiadania kredytu hipotecznego) oraz mienia, które chcesz objąć ochroną w ramach polisy. Biorąc te czynniki pod uwagę, wybierzesz najlepsze ubezpieczenie mieszkania dla siebie i swojej rodziny.

      Ubezpieczenie zwierząt domowych – jaki jest zakres ochrony?

      Zawierając ubezpieczenie mieszkania w Compensie możesz ubezpieczyć także ruchomości domowe w ramach których ochroną objęte są także zwierzęta domowe (ubezpieczenie psa i ubezpieczenie kota).

      W przypadku szkody w mieniu zwracane są koszty leczenia np. poparzonego pupila lub koszt zakupu nowego zwierzęcia w razie jego kradzieży bądź śmierci.

      Ponadto ubezpieczenie mieszkania obejmuje również nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny psa lub kota, który powstał (albo miał miejsce) na terenie Polski. Zakres ochrony obejmuje koszty leczenia zwierzęcia lub koszt zakupu nowego zwierzęcia w razie jego śmierci.

      Co robić, jeśli suma ubezpieczenia mieszkania nie odzwierciedla jego aktualnej wartości?

      Jeśli wartość Twojego mieszkania na rynku przewyższa sumę ubezpieczenia wskazaną w polisie, w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie doubezpieczenie ubezpieczonego mieszkania do wartości rynkowej (odtworzeniowej lub rzeczywistej). W tym celu należy skontaktować się z agentem, u którego polisa została zawarta.

      Wynajmuję mieszkanie osobom trzecim. Jaka ochrona będzie dla mnie odpowiednia?

      Właściciel mieszkania może ubezpieczyć nieruchomość, jej stałe elementy, znajdujące się w niej ruchomości domowe, mienie znajdujące się w piwnicy lub skrytce lokatorskiej, a na wypadek szkód w wynajmowanym mieniu rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie OC wynajmującego za szkody wyrządzone w mieniu najemcy. Ponadto, ubezpieczenie mieszkania w Compensie daje możliwość ubezpieczenia OC najemcy za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich (np. zalanie sąsiadów).

      Ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego – jak wybrać?

      Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny stanowi dla instytucji finansowych (banków) zabezpieczenie na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Bank może w umowie kredytowej wskazać konkretne ryzyka, które powinny zostać objęte ubezpieczeniem. W ten sposób kredytobiorca otrzymuje konkretne wytyczne do wybrania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia mieszkania.

      Ważnym pojęciem z którym związane jest ubezpieczenie mieszkania jest cesja – umowa, która przenosi uprawnienia do wierzytelności z cedenta na cesjonariusza, czyli inną osobę lub instytucję ( bank). Zawierając polisę, kupując ubezpieczenie mieszkania podpisujemy cesję, która oznacza, że w przypadku pojawienia się szkody, odszkodowanie otrzyma cesjonariusz (bank).

      Wybierając ubezpieczenie mieszkania warto uwzględnić OC w życiu prywatnym, które zabezpieczy Ciebie oraz najbliższych w przypadku wyrządzenia szkody innym osobom. OC w życiu prywatnym nie jest wymagane przez banki w ramach umowy kredytowej. To zabezpieczenie wyłącznie dla nas bo pozwala uniknąć ponoszenia, czasem bardzo wysokich, kosztów wyrządzonych szkód.

      Co jest potrzebne do ubezpieczenia mieszkania?

      Do ubezpieczenia mieszkania wystarczą podstawowe dane osobowe właściciela lub najemcy mieszkania oraz informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, czyli mieszkania (np. adres, metraż, itp.).

      Jak ubezpieczyć mieszkanie w bloku?

      Aby ubezpieczyć mieszkanie znajdujące się w bloku w COMPENSIE, należy przygotować podstawowe dane osobowe właściciela lub najemcy mieszkania oraz informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, czyli mieszkania (np. adres, metraż, itp.) i skontaktować się ze swoim agentem – on przygotuje ofertę ubezpieczenia zgodnie z potrzebami klienta i wystawi polisę.

      Czy ubezpieczenie mieszkania przedłuża się automatycznie?

      Nie, ubezpieczenie mieszkania w Compensie nie przedłuża się automatycznie. Aby kontynuować ochronę ubezpieczeniową mieszkania w COMPENSIE należy skontaktować się ze swoim agentem i zawrzeć polisę będącą kontynuacją dotychczasowej ochrony.

      Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania – przykłady

      Ubezpieczenie mieszkania obejmuje ochronę w wybranym zakresie m.in. murów i stałych elementów mieszkania, ruchomości domowych, rzeczy znajdujących się w piwnicy lub skrytce lokatorskiej. Po opłaceniu dodatkowej składki klient może rozszerzyć ochronę o szereg dodatkowych zakresów (info w onepagerze dla mieszkań).

      Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania – przykłady

      Zdarzenia, które nie są objęte zakresem ochrony w ubezpieczeniu mieszkania znajdują się w Wyłączeniach w OWU.

      Jak chroni ubezpieczenie na mieszkanie?

      Ubezpieczenie mieszkania w COMPENSIE zapewnia ochronę w ramach wybranego zakresu – od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk (All Risk).

      Gdzie ubezpieczyć mieszkanie?

      Aby ubezpieczyć swoje mieszkanie w Compensie, przygotuj podstawowe dane osobowe właściciela lub najemcy mieszkania oraz informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, czyli mieszkania (np. adres, metraż, itp.) i skontaktuj się ze swoim agentem – on przygotuje dla Ciebie ofertę ubezpieczenia zgodnie z Twoimi potrzebami i wystawi polisę.

      Pamiętaj o weryfikacji sumy ubezpieczenia na polise

      Dlaczego to jest tak ważne?

      Pamiętaj o tym, aby suma ubezpieczenia na polisie odpowiadała aktualnej wartości Twojego mieszkania. To jedyny sposób na to, aby w razie poważnej szkody otrzymać odszkodowanie, które odpowiadać będzie całkowitej wartości Twojego mienia.

      Skontaktuj się ze swoim agentem, który odpowie na wszystkie pytania dotyczące Twojej polisy mieszkaniowej i możliwości rozszerzenia zakresu ochrony czy doubezpieczenia.

      Pamiętaj, że #SumaRobiRóżnicę!

      Dokumenty do pobrania

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large