• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      leasing

      Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów

      Ubezpieczenie OC, AC, Assistance, NNW oraz inne ubezpieczenia komunikacyjne dla firm.

      • Ty wybierasz rodzaje ubezpieczenia, które znajdą się na Twojej polisie.
      • Sprawna i profesjonalna likwidacja szkód oraz wsparcie dedykowanego likwidatora.
      • Ubezpieczenie ogranicza możliwość wystąpienia nieoczekiwanych strat.

      Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem?

      Wybierz zakres ochrony

      OC

      Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

      Assistance

      Organizacja i/lub pokrycie kosztów pomocy na rzecz Ubezpieczonych.

      Ubezpieczenie straty finansowej (GAP)

      Ubezpieczenie starty finansowej (GAP) powstałej na skutek utraty wartości handlowej pojazdu, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej bądź utraty pojazdu. Dzięki GAP nie musisz martwić się o spadek wartości pojazdu po szkodzie.

      Ubezpieczenie bagażu

      Ubezpieczenie bagażu przewożonego:

      • wewnątrz pojazdu,
      • w bagażnikach,
      • w boksach dachowych pojazdu.

      Autocasco

      Ochroną AC objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym. Za opłatą dodatkowej składki ochroną można objąć wyposażenie dodatkowe.

      NNW kierowcy oraz pasażerów

      Ochrona obejmuje:

      • trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
      • koszty leczenia wynikające z nieszczęśliwego wypadku.

      Ubezpieczenie kosztów leczenia dotyczy sytuacji, w której nieszczęśliwy wypadek pozostał w bezpośrednim związku z ruchem pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia.

      Ubezpieczenie szyb

      Ochrona szyb:

      • czołowej
      • bocznej
      • tylnej szyby pojazdu osobowego lub pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

      Ubezpieczenie opon

      Zakres obejmuje uszkodzenia kół, opon lub dętek w pojazdach.

      Dowiedz się więcej

      Jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia flot samochodowych i leasingów?

      Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów dostosowywane jest indywidualnie do rodzaju prowadzonej działalności.

      Każda umowa jest poprzedzona szczegółowym określeniem potrzeb ubezpieczeniowych. Zakres i warunki ubezpieczenia dostosowujemy do wymagań i specyfiki konkretnej firmowej. W odniesieniu do każdej floty ustalamy indywidualnie wysokość składek. Warunki umowy negocjowane są co rok.

      W przypadku firm leasingowych oferujemy specjalną taryfa, w ramach której możliwe jest zawieranie umów ubezpieczeń w systemie rocznym jak i wieloletnim.

      Ile wyniesie składka za ubezpieczenie floty?

      Ubezpieczenie całej floty pomaga w planowaniu budżetu. Przed zawarciem umowy dowiesz się, ile zapłacisz za ubezpieczenie wszystkich pojazdów floty w ciągu całego roku.

      Umowa flotowa daje gwarancję stałych stawek na okres, na jaki została zawarta. Po szkodzie, obojętnie na którym pojeździe, wciąż zachowujesz te same składki na wszystkie pozostałe ubezpieczone pojazdy. Jesteś też zabezpieczony przed niekontrolowanym wzrostem cen za ubezpieczenie.

      Możesz też znacząco obniżyć koszty ubezpieczenia. Zyskujesz wsparcie przy zarządzaniu ryzykiem. Pomaga w tym analiza szkodowości oraz kierowanie wszelkich Twoich uwag w trakcie trwania ubezpieczenia na prewencję.

      Masz też możliwość wprowadzenia udziałów własnych w każdej szkodzie w ramach Twojego AC.

      Gdzie obowiązuje ubezpieczenie floty samochodowej i leasingów?

      Zakres terytorialny zależy od rodzaju ubezpieczenia.

      AC, Assistance, Ubezpieczenie szyb, GAP, Ubezpieczenie Bagażu, Ubezpieczenie Opon

      Zakres ochrony w ramach tych ubezpieczeń obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz pozostałych krajów UE, a także Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii.

      NNW

      Zakres ochrony obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów należących do systemu Zielonej Karty.

       

      Sprawdź inne ubezpieczenia dla firm

      własny biznes

      Mój Biznes

      Elastyczny pakiet ubezpieczeń dla firm, których wartość majątku nie przekracza 1 000 000 złotych, a obroty są nie większe niż 5 000 000 zł. Korzyści:

      • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
      • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli i pracowników
      • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Compensa Firma

      Pakiet przystosowany do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 000 000 zł, a obrót jest nie większy niż 25 000 000 zł. Korzyści:

      • ubezpieczenie w formule all risk (ochrona od wszelkich zdarzeń)
      • najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb przedsiębiorstwa
      • brak ryzyk obowiązkowych
      • możliwość skorzystania z Asysty i Ochrony prawnej.
      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Bezpieczna Grupa

      Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
      • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
      • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
      • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.
      Pakiet zdrowotny

      Compensa MULTI Zdrowie

      Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, umożliwiające bezgotówkowy i nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej. Korzyści:

      • gwarancja ekspresowego dostępu do lekarza internisty i specjalistów
      • bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej w placówkach współpracujących z Compensą lub zwrot kosztów za świadczenia medyczne zrealizowane w innej placówce medycznej
      • zakres ochrony obejmuje pracowników oraz najbliższą rodzinę.
      pakiet medyczny

      Compensa Zdrowie

      Atrakcyjne i nielimitowane świadczenia prywatnej służby zdrowia dla pracowników. Korzyści:

      • prywatna opieka medyczna w ramach oferty LUX MED wraz z placówkami współpracującymi
      • dostęp bez limitu do specjalistycznych konsultacji z lekarzami i do badań diagnostycznych
      • możliwość bezgotówkowego korzystania z konsultacji i diagnostyki w ramach ubezpieczenia.
      własny biznes

      Mój Biznes

      Elastyczny pakiet ubezpieczeń dla firm, których wartość majątku nie przekracza 1 000 000 złotych, a obroty są nie większe niż 5 000 000 zł. Korzyści:

      • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
      • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli i pracowników
      • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Compensa Firma

      Pakiet przystosowany do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 000 000 zł, a obrót jest nie większy niż 25 000 000 zł. Korzyści:

      • ubezpieczenie w formule all risk (ochrona od wszelkich zdarzeń)
      • najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb przedsiębiorstwa
      • brak ryzyk obowiązkowych
      • możliwość skorzystania z Asysty i Ochrony prawnej.
      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Bezpieczna Grupa

      Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
      • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
      • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
      • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.
      Pakiet zdrowotny

      Compensa MULTI Zdrowie

      Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, umożliwiające bezgotówkowy i nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej. Korzyści:

      • gwarancja ekspresowego dostępu do lekarza internisty i specjalistów
      • bezgotówkowy dostęp do opieki medycznej w placówkach współpracujących z Compensą lub zwrot kosztów za świadczenia medyczne zrealizowane w innej placówce medycznej
      • zakres ochrony obejmuje pracowników oraz najbliższą rodzinę.
      pakiet medyczny

      Compensa Zdrowie

      Atrakcyjne i nielimitowane świadczenia prywatnej służby zdrowia dla pracowników. Korzyści:

      • prywatna opieka medyczna w ramach oferty LUX MED wraz z placówkami współpracującymi
      • dostęp bez limitu do specjalistycznych konsultacji z lekarzami i do badań diagnostycznych
      • możliwość bezgotówkowego korzystania z konsultacji i diagnostyki w ramach ubezpieczenia.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large