• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Ubezpieczenia rolnicze

      Ubezpieczenia rolnicze w Compensie to kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twojego gospodarstwa rolnego, która zapewni Ci spokój ducha podczas wykonywania codziennych obowiązków.

      Sprawdź i wybierz najlepszy pakiet dla siebie!

      Znajdź agenta

      Z Compensą zyskujesz

      Ubezpieczenie budynków rolniczych – teraz dostępne również w wariancie All Risk!

      Kompleksowe ubezpieczenie agrocasco

      Atrakcyjny zakres Home Assistance i OC w życiu prywatnym

      Poznaj ubezpieczenia rolnicze

      Wybierz typ produktu

      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

      • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym

      Czy ubezpieczenie rolnicze jest obowiązkowe?


      Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacze gospodarstwa rolnego zobowiązani są do wykupienia dwóch ubezpieczeń. Są to:


      • ubezpieczenie OC rolnika, które swoim zakresem obejmuje szkody osobowe oraz rzeczowe;
      • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia oraz innych zdarzeń losowych.

      Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na wszystkich posiadaczach gospodarstw rolnych.

      Wszystkie inne ubezpieczenia rolnicze są dobrowolne. Rolnik może zdecydować się np. na OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie Home Assistance, czy też ubezpieczenie maszyn rolniczych, ruchomości domowych, pojazdów wolnobieżnych, jak również zwierząt gospodarskich. W ramach ubezpieczenia Home Assistance zyskujesz dostęp do możliwości uzyskania pomocy specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, elektryka) w domu mieszkalnym w razie nieprawidłowego funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów.

      Ile kosztuje OC rolnika?


      Cena obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego, jakim jest OC rolnika zależy od powierzchni posiadanego gospodarstwa.

      Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile będzie kosztowało Twoje ubezpieczenie rolne, skontaktuj się z naszym agentem ubezpieczeniowym, który nie tylko wyliczy składkę do zapłaty, ale również odpowie na wszelkie Twoje pytania – związane zarówno z polisą obowiązkową, jak i ubezpieczeniami dobrowolnymi.

      Ile kosztuje ubezpieczenie budynków rolniczych?


      Cena ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uzależniona jest od ich liczby, rodzaju, wielkości, stanu technicznego, konstrukcji budynku(palne lub niepalne) oraz wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej.

      Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztowało Cię ubezpieczenie budynków rolniczych, skontaktuj się z naszym agentem ubezpieczeniowym.

      Przed czym chroni ubezpieczenie gospodarstwa rolnego?


      Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych obejmuje ochroną szkody w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powstałe wskutek m.in. pożaru, opadów deszczu, gradu i śniegu, powodzi, podtopienia, huraganu, uderzenia pioruna, osunięcia się ziemi czy eksplozji.

      W przypadku wystąpienia uwzględnionych w zakresie zdarzeń otrzymasz odszkodowanie, które umożliwi Ci pokrycie powstałych szkód.
      Warto pamiętać, że wypłata odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia rolnego ma miejsce wtedy, gdy uszkodzeniu ulegnie budynek. Jeśli chcesz aby stałe elementy budynków oraz mienie w nich przechowywane było również ubezpieczone, zakres umowy warto rozszerzyć o dobrowolne ubezpieczenie. Ubezpieczenie dobrowolne pozwoli również na objęcie ochroną wyposażenia gospodarstwa rolnego, maszyn, ruchomości domowych czy zwierząt gospodarskich. Zakres ochrony zostanie dopasowany do Twoich potrzeb i będzie zawarty w polisie.

      Przed czym chroni OC rolnika?


      Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Polisa zapewnia ochronę w zakresie szkód, których następstwem są:

      • uszkodzenie ciała;
      • rozstrój zdrowia;
      • śmierć;
      • zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

      Jaka jest maksymalna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku polisy OC? 5 210 000 EUR w przypadku szkód na osobie oraz 1 050 000 EUR w przypadku szkód na mieniu. Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolnika nie zostanie wypłacone. Mowa tu np. o szkodach powstałych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, niezwiązanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego czy z prowadzeniem agroturystyki. W takich sytuacjach warto posiadać OC w życiu prywatnym lub OC agroturystyczne, które stanowi dodatkową ochronę i pozwala zyskać poczucie bezpieczeństwa na co dzień.

      Obowiązkowe ubezpieczenie rolników – od kiedy?


      Kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolniczych? Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje z dniem wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Z kolei obowiązek ubezpieczenia nowych budynków powstaje w momencie pokrycia ich dachem.

      Warto pamiętać, że ubezpieczenie rolnicze obowiązuje przez rok, dlatego dopilnuj tej kwestii, gdy zbliżać się będzie koniec okresu ubezpieczenia wskazany w Twojej polisie.

      Kara za brak ubezpieczenia rolniczego


      W 2023 roku kary są wyższe niż w 2022 r., co wynika z wzrostu płacy minimalnej – z 3010 PLN do 3490 PLN.

      Niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia rolnika (OC) wiąże się w 2022 roku z karą w wysokości 1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 349 zł.

      Na jeszcze większe koszty mogą być narażeni właściciele gospodarstw, którzy nie ubezpieczyli swoich budynków rolniczych. Wysokość kary jest równowartością ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, czyli 873 PLN.

      Czy ubezpieczenie rolnicze odnawia się automatycznie?


      Tak, ubezpieczenie OC rolnika i budynków rolniczych odnawia się automatycznie po upłynięciu terminu obowiązywania polisy. Dzięki temu nie musisz pamiętać o przedłużeniu umowy u ubezpieczyciela i tym samym unikniesz kar za brak polisy.

      Jeżeli warunki Twojej obecnej umowy nie są wystarczająco atrakcyjne, warto sprawdzić zakres ochrony, jaki zapewnia Compensa. Oferujemy wiele satysfakcjonujących rozwiązań, które są dostosowane do potrzeb rolników.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large