• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

    Zboże

    Ubezpieczenia dobrowolne

    Dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym dla rolników, które stanowią rozszerzenie ochrony obowiązkowej.

    • Wszystkie ubezpieczenia w ramach jednej polisy razem z OC rolnika i ubezpieczeniem budynków rolnych.
    • Sumy Ubezpieczenia ustalane przez Ciebie.
    • W ramach ubezpieczeń dobrowolnych możesz ubezpieczyć m.in. ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody czy pojazdy wolnobieżne.

    Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dobrowolnych

    Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer.

    Sprawdź, co możesz ubezpieczyć

    Budynki

    od ognia i innych zdarzeń losowych.

    Ruchomości domowe

    od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, od rabunku.

    Sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy

    od ognia i innych zdarzeń losowych.

    Szyby i inne przedmioty

    od stłuczenia.

    Pomoc informatyczna

    dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

    Budowle

    od ognia i innych zdarzeń losowych.

    Zwierzęta gospodarskie

    od ognia i innych zdarzeń losowych.

    Pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze

    od ognia i innych zdarzeń losowych, kolizji, kradzieży, kradzieży z włamaniem.

    Sprzęt elektroniczny

    od uszkodzeń.

    Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

    za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, np. związanych z posiadaniem lub użytkowaniem budynków lub budowli nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

    Assistance medyczny w ramach ubezpieczenia rolnego

    Assistance medyczny

    Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu. Ubezpieczenie obejmuje:

    • transport medyczny do i ze szpitala
    • domowe wizyty pielęgniarki i lekarza
    • rehabilitację
    • dostęp do infolinii medycznej (telefoniczna rozmowa z lekarzem, informacja o działaniu leku, placówkach zdrowia, dyżurujących aptekach, diecie itd).

    Zakres Assistance medycznego

    Świadczenie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu

    Opis świadczenia: organizacja bądź organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów:

    Limit na zdarzenie powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych

    Wizyta lekarza albo pielęgniarki

    dojazdu i wizyty lekarza lub telekonsultacji medycznej albo dojazdu i wizyty pielęgniarki.

    800 zł

    Rehabilitacja

    rehabilitacji zaleconej przez lekarza w domu lub w poradni rehabilitacyjnej:
    1) wizyty rehabilitanta w domu,
    2) wizyty w poradni rehabilitacyjnej
    3) wypożyczenia i dowozu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca ubezpieczenia.

    1) 800 zł
    2) 800 zł
    3) 800 zł

    Transport medyczny

    transportu: z miejsca ubezpieczenia do szpitala, powrotnego ze szpitala do miejsca ubezpieczenia.

    1 500 zł

    Infolinia medyczna

    Informacje o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia; o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży; o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, o dyżurnych aptekach, o dietach i zdrowym żywieniu.

    Telefoniczna rozmowa z lekarzem Centrum Alarmowego (informacje nie mają charakteru diagnostycznego ani leczniczego).

    bez limitu

    Onkopensa w ramach ubezpieczenia rolnego

    Onkopensa

    Rodzinne ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Korzyści:

    • ochrona dla Ciebie i małżonka/partnera w wieku od 18 do 50 lat oraz dzieci (własnych lub przysposobionych) w wieku do 18 lat
    • Sumy Ubezpieczenia do wyboru: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł
    • brak ankiety o stanie zdrowia oraz brak konieczności wykonywania dodatkowym badań.

    Poznaj obowiązkowe ubezpieczenia dla rolnika

    Rolne

    OC Rolnika

    Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

    • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie
    • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, m.in. OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolnych i inne ubezpieczenia dobrowolne.

    Rolne

    Ubezpieczenie budynków rolniczych

    Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

    • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków stanowiących gospodarstwo rolne
    • możliwość ubezpieczenia w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
    • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i inne ubezpieczenia dobrowolne.

    Rolne

    OC Rolnika

    Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

    • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie
    • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, m.in. OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolnych i inne ubezpieczenia dobrowolne.

    Rolne

    Ubezpieczenie budynków rolniczych

    Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

    • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków stanowiących gospodarstwo rolne
    • możliwość ubezpieczenia w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
    • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i inne ubezpieczenia dobrowolne.
    Contrast icon
    Font size icon
    • Font size defualt
    • Font size large
    • Font size extra large