• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      pakiet medyczny

      Compensa Zdrowie

      Prywatna opieka medyczna dla pracowników Twojej firmy. Atrakcyjna forma benefitu pozapłacowego.

      • Szybki i bezgotówkowy dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych.
      • Opieka medyczna w placówkach grupy LUX MED i placówkach współpracujących.
      • Atrakcyjny i efektywny sposób wynagradzania pozapłacowego.
      • Kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.

      Skontaktuj się z nami

      Jesteś pracodawcą? Szukasz ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników? Zostaw numer. Oddzownimy
      Jesteś pracownikiem? Masz już ubezpieczenie zdrowotne w swojej firmie? Umów online wizytę w placówce.

      Poznaj korzyści dla pracodawcy i dla pracownika

      Zalety dla pracodawcy

      • lepszy stan zdrowia pracowników i zmniejszenie absencji chorobowej,
      • podniesienie atrakcyjności firmy i zmniejszenie fluktuacji kadrowej,
      • prosta i szybka procedura zawarcia ubezpieczenia,
      • bonus pozapłacowy przyciągający fachowców i najlepszych pracowników,
      • ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane przez pracodawcę jest kosztem uzyskania przychodu.

      Zalety dla pracownika

      • krótkie terminy oczekiwania na konsultacje podstawowe i specjalistyczne,
      • duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez limitów,
      • szeroki zakres badań diagnostycznych,
      • brak karencji,
      • brak ankiety medycznej,
      • możliwość włączenia do ubezpieczenia małżonka, partnera i dzieci.

      Zakres ubezpieczenia

      Lekarze specjaliści

      Nielimitowane konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów i krótki termin oczekiwania na wizytę.

      Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna

      • badania USG, EKG, RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego,
      • badania endoskopowe obejmujące gastroskopię, kolonoskopię, rektoskopię,
      • badania histopatologiczne, hormonalne, serologiczne, alergologiczne, bakteriologiczne,
      • markery nowotworowe, mammografia, biopsja cienkoigłowa,
      • nielimitowane badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem, badanie kału i moczu.

      Szczepienia

      • szczepienia przeciw grypie,
      • szczepienia przeciw WZW A i B,
      • anatoksyna przeciwtężcowa,
      • szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych,
      • szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce.

      Wsparcie medyczne w okresie ciąży

      Badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym.

      Interwencja karetki do miejsca wskazania

      Interwencja karetki w miejscu zdarzenia, w przypadku nagłych zachorowań i wypadków wymagających podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej i leczenia, bez limitu wyjazdów.

      Transport medyczny

      W przypadku wskazań medycznych do przewiezienia Ubezpieczonego pomiędzy Placówkami medycznymi lub do Placówki medycznej z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

      Konsylium medyczne

      Zorganizowanie dla Ubezpieczonego na terenie Polski Konsylium Medycznego złożonego z wybitnych przedstawicieli medycyny polskiej. Usługa jest dostępna wyłącznie z powodu skomplikowanych przypadków medycznych a jej celem (o ile to możliwe) będzie ustalenie dalszego postępowania diagnostyczno– terapeutycznego dla Ubezpieczonego. Honoraria uczestników Konsylium pokrywa Ubezpieczony z 30% rabatem.

      Badania diagnostyczne

      Badania laboratoryjne i obrazowe wykonywane na podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego.

      Zabiegi ambulatoryjne

      Zabiegi pielęgniarskie, ogólnolekarskie, chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, ortopedyczne, dermatologiczne, alergologiczne.

      Rehabilitacja

      Zabiegi rehabilitacyjne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

      Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

      Badania profilaktyczne dedykowane dla kobiet i mężczyzn, wykonywane raz w roku ubezpieczeniowym.

      Wyjazdowa opieka pielęgniarska

      W przypadku braku możliwości przybycia Ubezpieczonego do Placówki medycznej ze względu na stan zdrowia, na zlecenie Lekarza ww. placówki, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego.

      Druga Opinia Medyczna

      Od najlepszych na świecie lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny – potwierdzenie diagnozy i planu leczenia na podstawie dokumentacji medycznej bez konieczności opuszczania Polski oraz pomoc w organizacji ew. dalszego leczenia za granicą.

      Refundacja kosztów

      Refundacja kosztów poniesionych na świadczenie medyczne wykonane w placówkach spoza sieci Partnera Medycznego.

      Poznaj warianty ubezpieczenia

      Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym Compensa Zdrowie

      OPAL

      AGAT

      TURKUS

      SZAFIR

      SZMARAGD


      Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów


      Internista, pediatra, lekarz rodzinny


      tak


      tak


      tak


      tak


      tak

      Konsultacje specjalistyczne po 18 r.ż.


      6


      12


      19


      19


      37

      Konsultacje specjalistyczne dziecięce (do 18 r.ż.)


      5


      5


      14


      14


      26

      Konsultacje profesorskie


      tak

      Konsultacje dietetyka

      3 razy w roku


      bez limitu


      Konsultacje lekarzy dyżurnych


      Internista, pediatra, lekarz rodzinny


      tak


      tak


      tak


      tak


      tak

      Chirurg, ortopeda


      tak


      Diagnostyka i zabiegi ambulatoryjne


      Zabiegi ambulatoryjne


      46


      46


      46


      55


      106

      Panel badań laboratoryjnych bez skierowania (5 świadczeń)


      tak


      tak


      tak


      tak


      tak

      Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa


      52 badania


      264 badania


      264 badania


      459 badań


      841 badań


      Szczepienia


      Grypa      tak


      tak


      tak


      tak

      Anatoksyna przeciwtężcowa      tak


      tak


      tak


      tak

      WZW A i B, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, odra, świnka, różyczka

      tak


      tak


      Inne świadczenia


      Prowadzenie ciąży

      tak


      tak

      Wizyty domowe

      3 razy w roku


      bez limitu

      Rehabilitacja narządu ruchu

      10 zabiegów


      bez limitu

      Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia


      tak

      Interwencja karetki do miejsca wskazania


      tak

      Wyjazdowa opieka pielęgniarska (w miejscu zamieszkania)


      10 wizyt w roku

      Transport medyczny


      tak

      Druga opinia medyczna


      tak

      Konsylium medyczne (rabat 30%)


      tak

      Osobisty opiekun pacjenta VIP


      tak

      Sprawdź inne ubezpieczenia dla firm

      własny biznes

      Mój Biznes

      Elastyczny pakiet ubezpieczeń dla firm, których wartość majątku nie przekracza 1 000 000 złotych, a obroty są nie większe niż 5 000 000 zł. Korzyści:

      • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
      • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli i pracowników
      • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Compensa Firma

      Pakiet przystosowany do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 000 000 zł, a obrót jest nie większy niż 25 000 000 zł. Korzyści:

      • ubezpieczenie w formule all risk (ochrona od wszelkich zdarzeń)
      • najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb przedsiębiorstwa
      • brak ryzyk obowiązkowych
      • możliwość skorzystania z Asysty i Ochrony prawnej.
      leasing

      Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów

      Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla Twojej floty: OC, AC, Assistance, NNW, Ubezpieczenie szyb, opon, bagażu i GAP. Korzyści:

      • ubezpieczasz całą flotę w ramach jednej umowy
      • prosty sposób zawarcia ubezpieczenia
      • pomoc dedykowanego likwidatora do obsługi Twoich szkód.
      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Bezpieczna Grupa

      Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
      • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
      • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
      • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.

      Między Nami

      Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

      • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
      • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
      • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
      • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
      własny biznes

      Mój Biznes

      Elastyczny pakiet ubezpieczeń dla firm, których wartość majątku nie przekracza 1 000 000 złotych, a obroty są nie większe niż 5 000 000 zł. Korzyści:

      • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców
      • opcja rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
      • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli i pracowników
      • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      Compensa Firma

      Pakiet przystosowany do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 000 000 zł, a obrót jest nie większy niż 25 000 000 zł. Korzyści:

      • ubezpieczenie w formule all risk (ochrona od wszelkich zdarzeń)
      • najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb przedsiębiorstwa
      • brak ryzyk obowiązkowych
      • możliwość skorzystania z Asysty i Ochrony prawnej.
      leasing

      Ubezpieczenie flot samochodowych i leasingów

      Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla Twojej floty: OC, AC, Assistance, NNW, Ubezpieczenie szyb, opon, bagażu i GAP. Korzyści:

      • ubezpieczasz całą flotę w ramach jednej umowy
      • prosty sposób zawarcia ubezpieczenia
      • pomoc dedykowanego likwidatora do obsługi Twoich szkód.
      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Bezpieczna Grupa

      Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 3 pracowników
      • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
      • opcja dołączenia pracownika do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania
      • brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego oraz od spadków i darowizn od wypłacanych świadczeń.

      Między Nami

      Dobrowolne ubezpieczenie życia i zdrowia dla pracowników, ich rodzin oraz dowolnych osób. Korzyści:

      • możliwość rozszerzenia ochrony poprzez dobór ubezpieczeń dodatkowych
      • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, małżonka i dzieci
      • ochrona życia rodziców i teściów ubezpieczonego
      • ubezpieczenie dla osób między 18. a 55. rokiem życia.
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large