• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      grupowe-ubezpieczenia-na-zycie-11

      Grupowe ubezpieczenia na życie

      Sprawdź naszą bogatą ofertę grupowych ubezpieczeń na życie. Zapewnij swoim pracownikom nieoceniony benefit – możliwość ubezpieczenia tego, co dla nich najważniejsze.

      Z Compensą zyskujesz

      Elastyczna konstrukcja ubezpieczeń.

      Szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych.

      Ochrona życia i zdrowia pracowników oraz ich najbliższych.

      Poznaj nasze grupowe ubezpieczenia na życie

      Grupowe ubezpieczenie

      Compensa Firma Życie

      Grupowe ubezpieczenie umożliwiające ochronę życia i zdrowia pracodawcy oraz pracownika z rodziną. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego od 3 do 20 pracowników
      • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia
      • opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia w ramach pakietu VIP
      • zakres ochrony obejmuje pracownika wraz z małżonkiem/partnerem i pełnoletnich dzieci.

      Compensa Bezpieczna Grupa

      Ochrona życia i zdrowia dla pracowników oraz jego bliskich w ramach ubezpieczenia grupowego. Korzyści:

      • ubezpieczenie dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 15 pracowników
      • szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych
      • elastyczna konstrukcja ubezpieczenia, dostosowana do potrzeb pracowników
      • możliwość zbudowania kompleksowej ochrony na wypadek zdiagnozowania poważnych chorób lub pobytu w szpitalu

      Co to jest grupowe ubezpieczenie na życie?


      Grupowe ubezpieczenie na życie jest umową ubezpieczenia zawieraną na cudzy rachunek, oznacza to, że pracodawca zawiera umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a pracownicy (i ewentualnie członkowie ich rodzin) mogą przystąpić do tej umowy ubezpieczenia.

      Jak wskazuje nazwa, jest to ubezpieczenie, w którym w ramach jednej umowy ubezpieczenia, ubezpieczona jest grupa osób (np. pracownicy jednej firmy). Zwykle to pracownicy finansują składkę ubezpieczeniową, często pracodawcy partycypują w kosztach ochrony lub je samodzielnie finansują i wówczas takie ubezpieczenie traktowane jest jako część pakietu benefitów pracowniczych.

      Pracodawca jest ubezpieczającym, a pracownicy są ubezpieczonymi. W razie śmierci ubezpieczonego, świadczenie jest wypłacane wskazanym przez niego osobom (uposażonym) albo jego rodzinie.

      Na czym polega grupowe ubezpieczenie na życie?


      Grupowe ubezpieczenie na życie działa w następujący sposób. Pracodawca zawiera umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, oferując swoim pracownikom ubezpieczenie na życie, mogące stanowić część pakietu benefitów pracowniczych. Następnie, pracownicy mogą przystępować do zawartej umowy ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

      Przy tym rodzaju ubezpieczeń grupowych pracodawca przekazuje towarzystwu ubezpieczeniowemu składki ubezpieczeniowe (finansowane lub współfinansowane przez niego albo finansowane przez pracowników) należne z tytułu świadczenia ochrony na rzecz poszczególnych pracowników.
      W efekcie, w razie śmierci ubezpieczonego, świadczenie z tego tytułu wypłacane jest osobie/osobom wskazanym przez ubezpieczonego (uposażonym). Kwota wypłaty jest określona w umowie ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia innych zdarzeń ubezpieczeniowych, które zostały zawarte w umowie: np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, trwała utrata zdrowia, świadczenie jest wypłacane ubezpieczonemu.

      Warto podkreślić, że ubezpieczenie może być indywidualnie kontynuowane przez pracownika po zakończeniu pracy na rzecz danej firmy.

      Ubezpieczenie grupowe na życie jest korzystne dla obu stron: pracodawcy i pracowników. Pracodawcy mogą zaoferować swoim pracownikom dodatkową ochronę ubezpieczeniową, podczas gdy pracownicy mogą mieć dostęp do ubezpieczenia na życie w atrakcyjnej cenie.

      Co obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie?


      Grupowe ubezpieczenie na życie obejmuje ochronę życia ubezpieczonego. W przypadku śmierci ubezpieczonego, jego rodzina lub inne uprawnione do tego osoby (uposażeni wskazani przez ubezpieczonego) otrzymują świadczenie. Grupowe ubezpieczenie na życie może obejmować dodatkowe ubezpieczenia, stanowiące rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego. Mogą to być ubezpieczenia dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy, na wypadek choroby lub śmierci w wyniku wypadku. Wszystko to zależy od konkretnej umowy ubezpieczenia, skonstruowanej zgodnie z potrzebami ubezpieczonych.

      Jakie są plusy grupowej polisy na życie dla pracownika i dla pracodawcy?


      Grupowa polisa na życie wiąże się z wieloma korzyściami, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracownik, który dołączy do grupowego ubezpieczenia w pracy zyskuje m.in.:

      • Niższą składkę: ponieważ umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz grupy osób, składka należna z tytułu ochrony jednej osoby jest niższa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego (wysokość świadczeń jest adekwatna do wysokości należnej składki).
      • Łatwy sposób przystąpienia do umowy ubezpieczenia: formalności związane z grupowym ubezpieczeniem na życie i kształtowaniem warunków umowy ubezpieczenia pozostają po stronie pracodawcy – pracownicy mogą wyrazić chęć przystąpienia do niej w zakładzie pracy, bez konieczności kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym.
      • Pracodawca, który chce zadbać o swoich pracowników, zapewnia im możliwość dołączenia do grupowej polisy na życie i tym samym zyskuje:

       • Dodatkowy benefit dla pracowników: grupowa polisa na życie w zakładzie pracy to istotny benefit w procesach rekrutacyjnych oraz w działaniach wizerunkowych przedsiębiorstwa, które może się pozycjonować jako przyjazny i dbający o pracowników pracodawca.
       • Możliwość rozszerzenia o dodatkowe ryzyka: w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego, w Compensie istnieje możliwość rozszerzenia grupowego ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyka. W ten sposób kształtujemy umowę ubezpieczenia dostosowaną do potrzeb osób, które zostaną objęte ubezpieczeniem. Jako pracodawca jesteś zatem w stanie zapewnić swoim pracownikom kompleksową ochronę i ująć wszystkie aspekty, które mogą być dla nich ważne i stanowić dodatkowy benefit.
       • Kto może zostać ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie?


        To, kto może zostać ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, zależy od konkretnych warunków umowy ubezpieczenia, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Warto zwrócić uwagę na to, że często pracownik w ramach grupowej polisy na życie może ubezpieczyć nie tylko siebie, ale także swojego partnera/małżonka oraz dzieci.
        Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia na życie lub skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, zanim podejmie się decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia.

        Co z grupowym ubezpieczeniem na życie po odejściu z pracy?


        Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie. Jednak to, co się stanie z grupowym ubezpieczeniem na życie osoby, która przestanie być pracownikiem danego pracodawcy (np. po odejściu z pracy), zależy od warunków zawartej umowy ubezpieczenia.
        Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia i wymagania dotyczące indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie, aby wiedzieć, co się stanie po odejściu z pracy. Ponadto, warto skonsultować się z ubezpieczycielem lub agentem ubezpieczeniowym w celu uzyskania dodatkowych informacji i rozwiania wszelkich wątpliwości.

      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large