NNW w Compensie to uniwersalna ochrona w szkole i poza nią!
ubezpieczenie szkolne NNW

NNW szkolne

Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji. To potrzeby każdego rodzica w kwestii ubezpieczania NNW dla dzieci. NNW Szkolne w Compensie to ubezpieczenie dla dziecka i młodzieży, które jest najlepszą odpowiedzią na te wymagania. 

Takie ubezpieczenie ucznia, które przeznaczone jest również dla przedszkolaków, obejmuje ewentualne wypadki w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w czasie nauki zdalnej oraz w życiu prywatnym, poza szkołą. Ubezpieczenie szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała, czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. NNW szkolne to także pomoc w powrocie do zdrowia po poważnym zachorowaniu, nieszczęśliwym wypadku obejmująca zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację oraz pomoc psychologiczną.

Compensa NNW szkolne to indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka, które powstało we współpracy z placówkami oświaty. 

Infolinia 22 501 61 00