• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Zboże

     OC Rolnika

     Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego.

     • Kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie pozostałego mienia.
     • Możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki.

     Ubezpiecz to, co dla Ciebie ważne. Nie tylko to, co musisz.

     Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

     Dowiedz się więcej o OC Rolnika

     OC Rolnika – jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia?

     Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem:

     • śmierci,
     • uszkodzenia ciała,
     • rozstroju zdrowia,
     • uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

     Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

     Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli. Znajdziesz ją w plikach do pobrania.

     Kto jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia OC Rolnika?

     Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna:

     • rolnika,
     • osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
     • osób, które pracując w gospodarstwie rolnym, wyrządziły szkodę (w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego).

     Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu OC Rolnika

     Suma gwarancyjna w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika wynosi:

     • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro,
     • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro.

     Jest to suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

     Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony? Jakie jeszcze ubezpieczenia dla rolnika można wybrać?

     Wraz z umową ubezpieczenia OC rolnika, klient może zawrzeć w ramach jednej polisy:

     Więcej szczegółów w zakładkach: Ubezpieczenie budynków rolniczych oraz Ubezpieczenia dobrowolne – m.in. ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych, maszyn rolniczych, zwierząt.

     Inne ubezpiecznia dla rolnika

     Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

     Ubezpieczenie budynków rolniczych

     Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

     • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
     • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

     Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

     Ubezpieczenia dobrowolne

     Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

     • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

     Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

     Ubezpieczenie budynków rolniczych

     Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

     • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
     • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

     Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

     Ubezpieczenia dobrowolne

     Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

     • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large