• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Zboże

      OC Rolnika

      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego.

      • Kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie pozostałego mienia.
      • Możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki.

      Ubezpiecz to, co dla Ciebie ważne. Nie tylko to, co musisz.

      Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

      Dowiedz się więcej o OC Rolnika

      OC Rolnika – jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia?

      Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem:

      • śmierci,
      • uszkodzenia ciała,
      • rozstroju zdrowia,
      • uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

      Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

      Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli. Znajdziesz ją w plikach do pobrania.

      Kto jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia OC Rolnika?

      Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna:

      • rolnika,
      • osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
      • osób, które pracując w gospodarstwie rolnym, wyrządziły szkodę (w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego).

      Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu OC Rolnika

      Suma gwarancyjna w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika wynosi:

      • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro,
      • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro.

      Jest to suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

      Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ochrony? Jakie jeszcze ubezpieczenia dla rolnika można wybrać?

      Wraz z umową ubezpieczenia OC rolnika, klient może zawrzeć w ramach jednej polisy:

      Więcej szczegółów w zakładkach: ubezpieczenie budynków rolniczych oraz ubezpieczenia rolnicze– m.in. ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych, maszyn rolniczych, zwierząt.

      Inne ubezpiecznia dla rolnika

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

      • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne, Rolne

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Ubezpieczenie mienia będącego w posiadaniu rolnika oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Korzyści:

      • ubezpieczenia obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne w ramach jednej polisy,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • duży wybór ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, sprzętów i maszyn rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large