Compensa Kontakt 801 120 000
Ubezpiecz motocykl 
i szerokiej drogi.

Pakiet Motocykle

Compensa Motocykle to kompleksowy pakiet ubezpieczeń z szerokim zakresem ochrony, który obejmuje ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej, AC, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance. W ramach ubezpieczenia AC istnieje możliwość rozszerzenia jego zakresu o atrakcyjne opcje dodatkowe.

Infolinia 801 120 000