• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym, które stanowią rozszerzenie ochrony obowiązkowej.

      Znajdź agenta
      • W ramach ubezpieczeń dobrowolnych możesz ubezpieczyć m.in. ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy czy ziemiopłody.
      • Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) w ramach jednej polisy,
      • Możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia.

      Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dobrowolnych

      Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer.

      Szeroki zakres ochrony mienia w gospodarstwie rolnym – dostępne warianty

      W wariancie od ognia i innych zdarzeń losowych      Ruchomości domowe, budowle, OZE, wyposażenie gospodarstwa rolnego, materiały, zapasy, ziemiopłody


      W wariancie All Risk

      Ruchomości domowe, budowle

      ogień, powódź, grad, piorun, lawina, upadek statku powietrznego,
      trzęsienie ziemi, dym i sadza, fala uderzeniowa, zalanie, obsunięcie się ziemi spowodowane przez zapadanie się ziemi lub
      usuwanie się ziemi, upadek drzew i masztów, wandalizm, uderzenie pojazdu

       

      tak

      tak

      wiatr

       


      tak
      13 m/s czyli ok. 47 km/h


      tak
      niezależnie od prędkości wiatru

      podtopienie

       

      tak
      jako zalanie

      tak
      jako zalanie

      deszcz

       

      tak
      niezależnie od natężenia opadów

      tak
      niezależnie od natężenia opadów

      opady śniegu, lód

       

      tak
      jako zaleganie śniegu lub lodu

      tak
      jako zaleganie śniegu lub lodu

      eksplozja

       

      tak
      jako wybuch

      tak
      jako wybuch

      tąpnięcie

       

      tak
      w ramach trzęsienia ziemi

      tak
      w ramach trzęsienia ziemi

      zamarznięcie wody w instalacjach bądź urządzeniach

       

      tak
      (dotyczy tylko mienia w budynkach mieszkalnych)

      tak
      (dotyczy tylko mienia w budynkach mieszkalnych)

      przepięcia (piorunowe i elektryczne)

       

      tak
      100% SU budowli lub ruchomości domowych

      100% SU OZE, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych

      15% SU wyposażenia gospodarstwa rolnego, jednak nie mniej niż 200 zł

      tak
      100% SU (w odniesieniu do budowli oraz
      ruchomości domowych)

      graffiti

       

      tak

      zalanie przez niezamknięte okna w budynku mieszkalnym

       

      tak

      akty terroru

       

      tak

      rażące niedbalstwo

       

      tak

      stłuczenie lub pęknięcie szyb i innych stałych elementów budynku mieszkalnego

       

      dostępne po opłaceniu dodatkowej składki

      tak


      działanie zwierząt innych niż:
      a) zwierzęta domowe,
      b) krety, nornice, owady,
      c) zwierzęta gospodarskie będące w posiadaniu Ubezpieczonego

       

      tak

      Inne nagłe i nieprzewidywalne zdarzenia niewyłączone w owu

       

      tak

      Pozostałe ubezpieczenia dobrowolne:

      Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

       


      Od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczamy ruchomości domowe, stałe elementy budynków, budowli, zewnętrzne elementy OZE, materiały, zapasy i wyposażenie gospodarstwa rolnego.

      Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

       


      Ubezpieczamy zwierzęta gospodarskie od ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak ogień, porażenie prądem, powódź.

      Ubezpieczenie agrocasco – NOWOŚĆ!

       


      Ubezpieczamy maszyny rolnicze i pojazdy wolnobieżne w gospodarstwie rolnymi poza nim (np. podczas usługowego wykorzystywania przedmiotu ubezpieczenia). Maszyny rolnicze i pojazdy wolnobieżne możesz ubezpieczyć na dwa sposoby: grupowo lub indywidualnie.
      Więcej w zakładce agrocasco.

      OC w życiu prywatnym

       


      Obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. W zakresie są np. szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, posiadaniem i użytkowaniem konia rekreacyjnego, jazdą na rowerze, hulajnodze elektrycznej, deskorolce.

      OC osoby prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne

       

      Obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego, np. uszkodzenie mienia agroturystów

      Ubezpieczenie mienia firmowego

      Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie firmowe, użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, które wchodzi w skład majątku Twojej firmy. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub ubezpieczenie All Risk).

      Home Assistance

      W pakiecie Home Assistance świadczymy usługi z zakresu:

      – Atrakcyjnego Assistance domowego – w pakiecie oprócz pomocy specjalisty, również świadczenia związane m.in. z doradztwem rolniczym, doradztwem w sprawie dofinansowań do termomodernizacji, usługi deratyzacji i dezynsekcji

      Assistance medycznego dla wszystkich domowników – zapewniamy pomoc po nieszczęśliwym wypadku lub zachorowaniu, organizujemy wizytę lekarza lub pielęgniarki

      Pozostałe ubezpieczenia dobrowolne dla rolnika

      asisstance-medyczny-ubezpieczenia-rolnicze

      Assistance medyczny

      Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu. Ubezpieczenie obejmuje:

      • transport medyczny do i ze szpitala
      • domowe wizyty pielęgniarki i lekarza
      • rehabilitację
      • dostęp do infolinii medycznej (telefoniczna rozmowa z lekarzem, informacja o działaniu leku, placówkach zdrowia, dyżurujących aptekach, diecie itd).

      Poznaj zakres Medical Assistance

      Świadczenie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu

      Opis świadczenia: organizacja bądź organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów:

      Limit na zdarzenie powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych

      Wizyta lekarza albo pielęgniarki

      dojazdu i wizyty lekarza lub telekonsultacji medycznej albo dojazdu i wizyty pielęgniarki.

      800 zł

      Rehabilitacja

      rehabilitacji zaleconej przez lekarza w domu lub w poradni rehabilitacyjnej:
      1) wizyty rehabilitanta w domu,
      2) wizyty w poradni rehabilitacyjnej
      3) wypożyczenia i dowozu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca ubezpieczenia.

      1) 800 zł
      2) 800 zł
      3) 800 zł

      Transport medyczny

      transportu: z miejsca ubezpieczenia do szpitala, powrotnego ze szpitala do miejsca ubezpieczenia.

      1 500 zł

      Infolinia medyczna

      Informacje o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia; o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży; o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, o dyżurnych aptekach, o dietach i zdrowym żywieniu.

      Telefoniczna rozmowa z lekarzem Centrum Alarmowego (informacje nie mają charakteru diagnostycznego ani leczniczego).

      bez limitu

      Home Assistance w ramach ubezpieczenia rolnego

      Home Assistance

      Wsparcie w przypadku nagłej awarii w ubezpieczonym domu mieszkalnym i ruchomościach domowych znajdujących się w domu mieszkalnym. Ubezpieczenie obejmuje:

      • pomoc specjalisty w razie nieprawidłowego funkcjonowania przedmiotu ubezpieczenia (np. pomoc hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza),
      • pomoc ślusarza w przypadku zatrzaśnięcia drzwi do budynku mieszkalnego
      • dozór budynku mieszkalnego,
      • przewóz oraz przechowanie ruchomości domowych do przechowalni mebli lub magazynu.

      Poznaj zakres Home Assistance

      Opis świadczenia

      Obowiązujące
      limity

      Pomoc specjalisty

       

      pomoc hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza, serwisanta AGD/RTV/PC i urządzeń mobilnych (do 7 lat od roku produkcji) w razie awarii uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia (dojazd, robocizna)

      400 zł
      2 razy w roku

      Interwencja ślusarza

       

      interwencja ślusarza (dojazd, robocizna) w razie zatrzaśnięcia drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego będącego przedmiotem ubezpieczenia, bądź utraty kluczy lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta służących do zamykania drzwi wejściowych do ww. nieruchomości

      400 zł
      2 razy w roku

      Dozór mienia

       

      dozór budynku mieszkalnego będącego przedmiotem ubezpieczenia przez profesjonalną firmę ochroniarską w przypadku zajścia w miejscu ubezpieczenia zdarzenia mieszczącego się w zakresie ubezpieczenia

      48 godzin
      1 200 zł

      Przewóz oraz przechowywanie mienia

       

      transport ruchomości domowych z miejsca ubezpieczenia do najbliższej miejscu ubezpieczenia przechowalni mebli lub magazynu oraz przechowania ruchomości domowych w ww. miejscu, jeśli wskutek zdarzenia objętego OWU, budynek mieszkalny będący przedmiotem ubezpieczenia nie nadaje się do zamieszkiwania

      600 zł

      Deratyzacja lub dezynsekcja w budynku mieszkalnym

       

      Zakres świadczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów profesjonalnej usługi w zakresie deratyzacji, dezynsekcji oraz usunięcia gniazd os lub szerszeni, wraz z pokryciem kosztów dojazdu firmy z zakresu DDD.

      1 raz w roku
      600 zł

      Konsultacja w sprawie dofinansowania w ramach programów rządowych

       

      Konsultacja w formie online (rozmowa wideo lub rozmowa telefoniczna) sprawy związanej z pozyskaniem dofinansowania z programów rządowych programów m.in.:
      – na termomodernizację, wymianę okien, drzwi, dachu;
      – pozyskania dofinansowania do zakupu i montażu fotowoltaiki i pomp ciepła oraz do wymiany pieca;
      – uzyskania dopłat do ogrzewania
      Konsultacja odbywa się w formie wideorozmowy lub porady telefonicznej.
      Świadczenie w ramach niniejszej usługi obejmuje na wniosek klienta: ustalenie czy Klient spełnia wymogi programu, przekazanie informacji jak wygląda proces ubiegania się o dopłaty, ustalenie jak wypełnić wniosek, udzielenie informacji jak odwołać się od decyzji odmownej, udzielenie informacji jak przygotować się do ewentualnej kontroli.

      2 razy w roku
      600 zł

      Konsultacja w zakresie wystawiania świadectw energetycznych

       

      Przygotowanie wzoru świadectwa energetycznego, udzielenie informacji dotyczącej wystawiania świadectw energetycznych, informacje o podmiotach wystawiających świadectwa energetyczne.

      2 porady w roku

      Doradztwo rolnicze

      Konsultacja w formie online (teleporada lub porada mailowa) w formie usługi doradczej z zakresu rolnictwa.
      Zakres usług doradczych obejmuje następujące obszary:
      1) płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników);
      2) inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (m.in. rolnictwo precyzyjne, produkcja ekologiczna, zwiększanie dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprzedaży bezpośredniej));
      3) inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej;
      4) inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF;
      5) rozwój małych gospodarstw;
      6) premie dla młodych rolników;
      7) dostępność dotacji dla rolnika na dany rok wg przyjętego harmonogramu naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27;
      8) ekoschematy (obszary z roślinami miododajnymi, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji rolnej, biologiczna ochrona upraw, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, dobrostan zwierząt);
      9) interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne (ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach i poza obszarami Natura 2000, ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie, bioróżnorodność na gruntach ornych);
      10) rolnictwo ekologiczne;
      11) zalesianie gruntów rolnych;
      12) tworzenie zadrzewień śródpolnych;
      13) zakładanie systemów rolno-leśnych.

      Podczas konsultacji Ubezpieczony może dowiedzieć się: czy są dostępne dotacje/dofinansowania w danym roku w temacie porady, o który pyta osoba ubezpieczona, kiedy są planowane nabory w tym temacie, jakie są zasady programu, czy spełnia kryteria dostępu do programu, jak wygląda proces ubiegania się o dotacje w danym zakresie, jakie są dostępne dotacje lub dofinansowania dla rolnika na dany rok wg przyjętego harmonogramu naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27.

      2 porady w roku

      Sprawdź inne ubezpieczenia dla rolnika

      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large