• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

      W czym możemy pomóc?

      Twoje dane

      Zgody i oświadczenie

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym, które stanowią rozszerzenie ochrony obowiązkowej.

      Znajdź agenta
      • W ramach ubezpieczeń dobrowolnych możesz ubezpieczyć m.in. ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody czy pojazdy wolnobieżne,
      • Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) w ramach jednej polisy,
      • Możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia.

      Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dobrowolnych

      Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer.

      Szeroki zakres ochrony mienia w gospodarstwie rolnym – dostępne warianty

      W wariancie od ognia i innych zdarzeń losowych      Ruchomości domowe, budowle, OZE, wyposażenie gospodarstwa rolnego, materiały, zapasy, ziemiopłody


      W wariancie All Risk

      Ruchomości domowe, budowle

      ogień, powódź, grad, piorun, lawina, upadek statku powietrznego,
      trzęsienie ziemi, dym i sadza, fala uderzeniowa, zalanie, obsunięcie się ziemi spowodowane przez zapadanie się ziemi lub
      usuwanie się ziemi, upadek drzew i masztów, wandalizm, uderzenie pojazdu

       

      tak

      tak

      wiatr

       


      tak
      13 m/s czyli ok. 47 km/h


      tak
      niezależnie od prędkości wiatru

      podtopienie

       

      tak
      jako zalanie

      tak
      jako zalanie

      deszcz

       

      tak
      niezależnie od natężenia opadów

      tak
      niezależnie od natężenia opadów

      opady śniegu, lód/span>

       

      tak
      jako zaleganie śniegu lub lodu

      tak
      jako zaleganie śniegu lub lodu

      eksplozja

       

      tak
      jako wybuch

      tak
      jako wybuch

      tąpnięcie

       

      tak
      w ramach trzęsienia ziemi

      tak
      w ramach trzęsienia ziemi

      zamarznięcie wody w instalacjach bądź urządzeniach

       

      tak
      (dotyczy tylko mienia w budynkach mieszkalnych)

      tak
      (dotyczy tylko mienia w budynkach mieszkalnych)

      przepięcia (piorunowe i elektryczne)

       

      tak
      100% SU budowli lub ruchomości domowych

      100% SU OZE, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych

      15% SU wyposażenia gospodarstwa rolnego, jednak nie mniej niż 200 zł

      tak
      100% SU (w odniesieniu do budowli oraz
      ruchomości domowych)

      graffiti

       

      tak

      zalanie przez niezamknięte okna w budynku mieszkalnym

       

      tak

      akty terroru

       

      tak

      rażące niedbalstwo

       

      tak

      stłuczenie lub pęknięcie szyb i innych stałych elementów budynku mieszkalnego

       

      dostępne po opłaceniu dodatkowej składki

      tak


      działanie zwierząt innych niż:
      a) zwierzęta domowe,
      b) krety, nornice, owady,
      c) zwierzęta gospodarskie będące w posiadaniu Ubezpieczonego

       

      tak

      Inne nagłe i nieprzewidywalne zdarzenia niewyłączone w owu

       

      tak

      Pozostałe ubezpieczenia dobrowolne:

      Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

       


      Od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczamy ruchomości domowe, stałe elementy budynków, budowli, zewnętrzne elementy OZE, materiały, zapasy i wyposażenie gospodarstwa rolnego.

      Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

       


      Ubezpieczamy zwierzęta gospodarskie od ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak ogień, porażenie prądem, powódź.

      Ubezpieczenie agrocasco – NOWOŚĆ!

       


      Ubezpieczamy maszyny rolnicze i pojazdy wolnobieżne w gospodarstwie rolnymi poza nim (np. podczas usługowego wykorzystywania przedmiotu ubezpieczenia). Maszyny rolnicze i pojazdy wolnobieżne możesz ubezpieczyć na dwa sposoby: grupowo lub indywidualnie.
      Więcej w zakładce agrocasco.

      OC w życiu prywatnym

       


      Obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. W zakresie są np. szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, posiadaniem i użytkowaniem konia rekreacyjnego, jazdą na rowerze, hulajnodze elektrycznej, deskorolce.

      OC osoby prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne

       

      Obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego, np. uszkodzenie mienia agroturystów

      Ubezpieczenie mienia firmowego

      Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie firmowe, użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej, które wchodzi w skład majątku Twojej firmy. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub ubezpieczenie All Risk).

      Home Assistance

      W pakiecie Home Assistance świadczymy usługi z zakresu:

      – Atrakcyjnego Assistance domowego – w pakiecie oprócz pomocy specjalisty, również świadczenia związane m.in. z doradztwem rolniczym, doradztwem w sprawie dofinansowań do termomodernizacji, usługi deratyzacji i dezynsekcji

      Assistance medycznego dla wszystkich domowników – zapewniamy pomoc po nieszczęśliwym wypadku lub zachorowaniu, organizujemy wizytę lekarza lub pielęgniarki

      Pozostałe ubezpieczenia dobrowolne dla rolnika

      asisstance-medyczny-ubezpieczenia-rolnicze

      Assistance medyczny

      Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu. Ubezpieczenie obejmuje:

      • transport medyczny do i ze szpitala
      • domowe wizyty pielęgniarki i lekarza
      • rehabilitację
      • dostęp do infolinii medycznej (telefoniczna rozmowa z lekarzem, informacja o działaniu leku, placówkach zdrowia, dyżurujących aptekach, diecie itd).

      Poznaj zakres Medical Assistance

      Świadczenie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu

      Opis świadczenia: organizacja bądź organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów:

      Limit na zdarzenie powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych

      Wizyta lekarza albo pielęgniarki

      dojazdu i wizyty lekarza lub telekonsultacji medycznej albo dojazdu i wizyty pielęgniarki.

      800 zł

      Rehabilitacja

      rehabilitacji zaleconej przez lekarza w domu lub w poradni rehabilitacyjnej:
      1) wizyty rehabilitanta w domu,
      2) wizyty w poradni rehabilitacyjnej
      3) wypożyczenia i dowozu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca ubezpieczenia.

      1) 800 zł
      2) 800 zł
      3) 800 zł

      Transport medyczny

      transportu: z miejsca ubezpieczenia do szpitala, powrotnego ze szpitala do miejsca ubezpieczenia.

      1 500 zł

      Infolinia medyczna

      Informacje o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia; o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży; o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, o dyżurnych aptekach, o dietach i zdrowym żywieniu.

      Telefoniczna rozmowa z lekarzem Centrum Alarmowego (informacje nie mają charakteru diagnostycznego ani leczniczego).

      bez limitu

      Home Assistance w ramach ubezpieczenia rolnego

      Home Assistance

      Wsparcie w przypadku nagłej awarii w ubezpieczonym domu mieszkalnym i ruchomościach domowych znajdujących się w domu mieszkalnym. Ubezpieczenie obejmuje:

      • pomoc specjalisty w razie nieprawidłowego funkcjonowania przedmiotu ubezpieczenia (np. pomoc hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza),
      • pomoc ślusarza w przypadku zatrzaśnięcia drzwi do budynku mieszkalnego
      • dozór budynku mieszkalnego,
      • przewóz oraz przechowanie ruchomości domowych do przechowalni mebli lub magazynu.

      Poznaj zakres Home Assistance

      Opis świadczenia

      Obowiązujące
      limity

      Pomoc specjalisty

       

      pomoc hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza, serwisanta AGD/RTV/PC i urządzeń mobilnych (do 7 lat od roku produkcji) w razie awarii uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia (dojazd, robocizna)

      400 zł
      2 razy w roku

      Interwencja ślusarza

       

      interwencja ślusarza (dojazd, robocizna) w razie zatrzaśnięcia drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego będącego przedmiotem ubezpieczenia, bądź utraty kluczy lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta służących do zamykania drzwi wejściowych do ww. nieruchomości

      400 zł
      2 razy w roku

      Dozór mienia

       

      dozór budynku mieszkalnego będącego przedmiotem ubezpieczenia przez profesjonalną firmę ochroniarską w przypadku zajścia w miejscu ubezpieczenia zdarzenia mieszczącego się w zakresie ubezpieczenia

      48 godzin
      1 200 zł

      Przewóz oraz przechowywanie mienia

       

      transport ruchomości domowych z miejsca ubezpieczenia do najbliższej miejscu ubezpieczenia przechowalni mebli lub magazynu oraz przechowania ruchomości domowych w ww. miejscu, jeśli wskutek zdarzenia objętego OWU, budynek mieszkalny będący przedmiotem ubezpieczenia nie nadaje się do zamieszkiwania

      600 zł

      Deratyzacja lub dezynsekcja w budynku mieszkalnym

       

      Zakres świadczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów profesjonalnej usługi w zakresie deratyzacji, dezynsekcji oraz usunięcia gniazd os lub szerszeni, wraz z pokryciem kosztów dojazdu firmy z zakresu DDD.

      1 raz w roku
      600 zł

      Konsultacja w sprawie dofinansowania w ramach programów rządowych

       

      Konsultacja w formie online (rozmowa wideo lub rozmowa telefoniczna) sprawy związanej z pozyskaniem dofinansowania z programów rządowych programów m.in.:
      – na termomodernizację, wymianę okien, drzwi, dachu;
      – pozyskania dofinansowania do zakupu i montażu fotowoltaiki i pomp ciepła oraz do wymiany pieca;
      – uzyskania dopłat do ogrzewania
      Konsultacja odbywa się w formie wideorozmowy lub porady telefonicznej.
      Świadczenie w ramach niniejszej usługi obejmuje na wniosek klienta: ustalenie czy Klient spełnia wymogi programu, przekazanie informacji jak wygląda proces ubiegania się o dopłaty, ustalenie jak wypełnić wniosek, udzielenie informacji jak odwołać się od decyzji odmownej, udzielenie informacji jak przygotować się do ewentualnej kontroli.

      2 razy w roku
      600 zł

      Konsultacja w zakresie wystawiania świadectw energetycznych

       

      Przygotowanie wzoru świadectwa energetycznego, udzielenie informacji dotyczącej wystawiania świadectw energetycznych, informacje o podmiotach wystawiających świadectwa energetyczne.

      2 porady w roku

      Doradztwo rolnicze

      Konsultacja w formie online (teleporada lub porada mailowa) w formie usługi doradczej z zakresu rolnictwa.
      Zakres usług doradczych obejmuje następujące obszary:
      1) płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników);
      2) inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (m.in. rolnictwo precyzyjne, produkcja ekologiczna, zwiększanie dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprzedaży bezpośredniej));
      3) inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej;
      4) inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF;
      5) rozwój małych gospodarstw;
      6) premie dla młodych rolników;
      7) dostępność dotacji dla rolnika na dany rok wg przyjętego harmonogramu naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27;
      8) ekoschematy (obszary z roślinami miododajnymi, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji rolnej, biologiczna ochrona upraw, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, dobrostan zwierząt);
      9) interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne (ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach i poza obszarami Natura 2000, ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie, bioróżnorodność na gruntach ornych);
      10) rolnictwo ekologiczne;
      11) zalesianie gruntów rolnych;
      12) tworzenie zadrzewień śródpolnych;
      13) zakładanie systemów rolno-leśnych.

      Podczas konsultacji Ubezpieczony może dowiedzieć się: czy są dostępne dotacje/dofinansowania w danym roku w temacie porady, o który pyta osoba ubezpieczona, kiedy są planowane nabory w tym temacie, jakie są zasady programu, czy spełnia kryteria dostępu do programu, jak wygląda proces ubiegania się o dotacje w danym zakresie, jakie są dostępne dotacje lub dofinansowania dla rolnika na dany rok wg przyjętego harmonogramu naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27.

      2 porady w roku

      Sprawdź inne ubezpieczenia dla rolnika

      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Zboże

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      OC Rolnika

      Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

      Ubezpieczenie budynków rolniczych

      Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

      • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
      • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
      • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
      • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.

      Ubezpieczenia dobrowolne

      Agrocasco

      Kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

      • odpowiadamy za szkody w ziemiopłodach przewożonych w maszynie lub pojeździe,
      • umożliwiamy włączenie opcji stałej sumy ubezpieczenia,
      • płacimy m.in. za szkody związane z kradzieżą lub uszkodzeniem maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
      • gwarantujemy ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i prac rolnych zapewniając maszynę zastępczą w wariancie indywidualnym
      Contrast icon
      Font size icon
      • Font size defualt
      • Font size large
      • Font size extra large