• Wybór ubezpieczonych
 • Wybór ubezpieczenia
 • Wybór zakresu
Kogo chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Moje dobra
Pracowników firmy
Siebie
Siebie i bliskich
Co chcesz ubezpieczyć?

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Podróż
Zdrowie i życie
Wybierz zakres ubezpieczenia do: Zdrowie i życie

Możesz wybrać kilka ubezpieczeń

Konsultacje medyczne
Opieka ginekologiczna
Rehabilitacja
Świadczenie operacyjne
Wizyty domowe
Zasiłek szpitalny
Polecane ubezpieczenie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

Co chcesz ubezpieczyć?

Zdrowie i życie

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Kiedy możemy do Ciebie zadzwonić?

  Data

  Godzina

  8:00 - 11:0011:00 - 13:0013:00 - 15:0015:00 - 18:00

  Twoje dane

  Zgoda

  Oświadczenie

   Naruszenia

    Opinie i sugestie

    Dane kontatkowe

     Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Dopuszczalny format: .jpg, .png, .bmp, .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf.

     Ubezpieczenia dobrowolne

     Dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym, które stanowią rozszerzenie ochrony obowiązkowej.

     • W ramach ubezpieczeń dobrowolnych możesz ubezpieczyć m.in. ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody czy pojazdy wolnobieżne,
     • Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe (OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych) w ramach jednej polisy,
     • Możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia.

     Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dobrowolnych

     Skontaktuj się z nami. Znajdź agenta lub zostaw swój numer.

     Sprawdź, co możesz ubezpieczyć

     Budynki

     od ognia i innych zdarzeń losowych.

     Ruchomości domowe

     od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, od rabunku.

     Sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy

     od ognia i innych zdarzeń losowych.

     Szyby i inne przedmioty

     od stłuczenia.

     Pomoc informatyczna

     dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

     Budowle

     od ognia i innych zdarzeń losowych.

     Zwierzęta gospodarskie

     od ognia i innych zdarzeń losowych.

     Pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze

     od ognia i innych zdarzeń losowych, kolizji, kradzieży, kradzieży z włamaniem.

     Sprzęt elektroniczny

     od uszkodzeń.

     Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

     za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, np. związanych z posiadaniem lub użytkowaniem budynków lub budowli nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

     Assistance medyczny w ramach ubezpieczenia rolnego

     asisstance-medyczny-ubezpieczenia-rolnicze

     Assistance medyczny

     Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu. Ubezpieczenie obejmuje:

     • transport medyczny do i ze szpitala
     • domowe wizyty pielęgniarki i lekarza
     • rehabilitację
     • dostęp do infolinii medycznej (telefoniczna rozmowa z lekarzem, informacja o działaniu leku, placówkach zdrowia, dyżurujących aptekach, diecie itd).

     Zakres Medical Assistance

     Świadczenie po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu

     Opis świadczenia: organizacja bądź organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów:

     Limit na zdarzenie powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych

     Wizyta lekarza albo pielęgniarki

     dojazdu i wizyty lekarza lub telekonsultacji medycznej albo dojazdu i wizyty pielęgniarki.

     800 zł

     Rehabilitacja

     rehabilitacji zaleconej przez lekarza w domu lub w poradni rehabilitacyjnej:
     1) wizyty rehabilitanta w domu,
     2) wizyty w poradni rehabilitacyjnej
     3) wypożyczenia i dowozu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca ubezpieczenia.

     1) 800 zł
     2) 800 zł
     3) 800 zł

     Transport medyczny

     transportu: z miejsca ubezpieczenia do szpitala, powrotnego ze szpitala do miejsca ubezpieczenia.

     1 500 zł

     Infolinia medyczna

     Informacje o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia; o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży; o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, o dyżurnych aptekach, o dietach i zdrowym żywieniu.

     Telefoniczna rozmowa z lekarzem Centrum Alarmowego (informacje nie mają charakteru diagnostycznego ani leczniczego).

     bez limitu

     Home Assistance w ramach ubezpieczenia rolnego

     Home Assistance

     Wsparcie w przypadku nagłej awarii w ubezpieczonym domu mieszkalnym i ruchomościach domowych znajdujących się w domu mieszkalnym. Ubezpieczenie obejmuje:

     • pomoc specjalisty w razie nieprawidłowego funkcjonowania przedmiotu ubezpieczenia (np. pomoc hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza),
     • pomoc ślusarza w przypadku zatrzaśnięcia drzwi do budynku mieszkalnego,
     • dozór budynku mieszkalnego,
     • przewóz oraz przechowanie ruchomości domowych do przechowalni mebli lub magazynu.

     Zakres Home Assistance

     Zakres świadczenia Home Assistance obejmuje wezwanie pomocy w przypadku nagłej awarii objętej ochroną w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania

     Opis świadczenia

     Obowiązujące
     limity

     Pomoc specjalisty

     pomoc hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza (dojazd, robocizna) w razie
     nieprawidłowego funkcjonowania uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia

     400 zł
     2 razy w roku

     Interwencja ślusarza

     interwencja ślusarza (dojazd, robocizna) w razie zatrzaśnięcia drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego
     będącego przedmiotem ubezpieczenia, bądź utraty kluczy lub innych urządzeń przewidzianych przez
     producenta służących do zamykania drzwi wejściowych do ww. nieruchomości

     400 zł
     2 razy w roku

     Dozór mienia

     dozór ubezpieczonego budynku mieszkalnego przez profesjonalną firmę ochroniarską w przypadku powstania zdarzenia objętego OWU

     48 godzin
     1 200 zł

     Przewóz oraz przechowywanie mienia

     transport ruchomości domowych do najbliższej przechowalni mebli lub magazynu oraz ich przechowanie w ww. miejscu, jeśli wskutek zdarzenia objętego OWU, ubezpieczony budynek mieszkalny nie nadaje się do zamieszkiwania

     600 zł

     Onkopensa w ramach ubezpieczenia rolnego

     Onkopensa

     Rodzinne ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Korzyści:

     • ochrona dla Ciebie i małżonka/partnera w wieku od 18 do 50 lat oraz dzieci (własnych lub przysposobionych) w wieku do 18 lat
     • Sumy Ubezpieczenia do wyboru: 50 000 zł, 100 000 zł, 150 000 zł
     • brak ankiety o stanie zdrowia oraz brak konieczności wykonywania dodatkowym badań.

     Poznaj obowiązkowe ubezpieczenia dla rolnika

     Zboże

     Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

     OC Rolnika

     Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

     Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

     Ubezpieczenie budynków rolniczych

     Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

     • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
     • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.
     Zboże

     Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

     OC Rolnika

     Obowiązkowe ubezpieczenie każdego rolnika (osoby fizycznej, która posiada gospodarstwo rolne). Korzyści:

     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy: OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolniczych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia dobrowolne.

     Ubezpieczenia obowiązkowe, Rolne

     Ubezpieczenie budynków rolniczych

     Obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie każdego rolnika, który posiada gospodarstwo rolne. Korzyści:

     • ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia albo uszkodzenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
     • dwie formy płatności składki: jednorazowo lub ratalnie,
     • możliwość ubezpieczenia budynków w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
     • kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy, także OC rolnika i ubezpieczenia dobrowolne.
     Contrast icon
     Font size icon
     • Font size defualt
     • Font size large
     • Font size extra large