Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-10-2019 13.55 0.13 6.32 20.61 18.49 35.48 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 01-07-2019 57.65 0.17 2.69 3.11 -12.16 -42.35 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-10-2019 35.52 0.55 4.26 14.38 24.16 255.21 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 12-11-2019 350.89 0.19 0.05 7.52 -9.06 8.85 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 12-11-2019 112.70 -0.73 12.61 12.71 17.78 -17.76 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 12-11-2019 89.69 -0.13 1.31 15.55 -73.16 -83.92 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 11-11-2019 31.23 -1.29 17.96 52.60 53.76 93.07 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 12-11-2019 1,002.56 0.22 -0.49 8.77 4.34 33.13 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 12-11-2019 108.83 -0.02 1.82 14.78   7.22 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 12-11-2019 829.15 0.13 3.71 7.22 6.00 46.32 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 12-11-2019 136.08 -0.18 4.74 11.75 10.34 36.00 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 12-11-2019 350.89 0.19 0.05 7.52 -9.06 -18.94 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-11-2019 34.62 0.82 1.20 9.48 -12.09 175.91 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 12-11-2019 56.28 0.55 7.73 19.09 16.69 -46.50 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 12-11-2019 255.01 -0.02 13.50 21.32 38.22 70.74 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 01-07-2019 153.13 0.26 0.07 13.89 5.50 47.31 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 12-11-2019 33.50 -0.06 1.42 11.41 -0.59 1.64 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 12-11-2019 259.42 0.11 -12.74 -1.17 -9.66 50.57 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 12-11-2019 207.56 -0.20 0.38 9.94 -0.50 28.29 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 12-11-2019 218.43 0.06 2.74 9.12 11.26 105.89 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 12-11-2019 163.04 0.00 2.05 10.16 10.05 17.11 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 12-11-2019 847.30 0.17 6.24 5.75 15.57 29.03 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 12-11-2019 198.89 -0.07 7.09 9.82 14.85 29.12 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 12-11-2019 119.64 -0.07 8.88 14.61   19.47 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 12-11-2019 130.21 -0.13 0.99 0.66 -0.92 12.11 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-11-2019 16.37 0.21 0.83 2.79 1.81 53.97 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 12-11-2019 184.62 0.03 5.62 11.08 15.14 58.55 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 12-11-2019 326.26 0.12 6.42 13.46 15.74 24.67 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-10-2019 52.42 0.34 2.75 8.83 11.88 424.23 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 01-07-2019 127.85 -0.03 2.24 6.20 11.30 27.16 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 01-07-2019 147.21 0.02 1.72 10.78 10.54 47.24 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 12-11-2019 22.58 0.09 3.63 8.82 8.30 16.87 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 12-11-2019 32.33 0.00 3.72 10.15 4.59 51.78 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 01-07-2019 19.32 -0.05 -0.87 -0.82 -2.13 103.37 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 01-07-2019 14.16 0.00 1.29 4.04 6.55 41.60 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 12-11-2019 30.49 0.01 0.48 1.52 3.47 49.58 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 12-11-2019 139.29 -0.05 1.73 10.47 9.76 -6.64 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 12-11-2019 794.95 0.15 3.77 0.31 2.37 58.97 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 12-11-2019 192.15 -0.09 4.42 4.01   1.06 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 12-11-2019 106.28 -0.08 6.20 6.64   6.04 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 12-11-2019 212.92 0.33 3.52 1.48 -14.35 -22.22 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-11-2019 24.71 0.44 0.76 5.62 -3.57 115.90 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 01-07-2019 145.17 0.12 1.22 10.97 6.82 45.20 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 12-11-2019 30.84 -0.10 3.56 11.50 3.52 25.72 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-10-2019 51.95 0.26 4.03 12.48 14.51 419.49 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 01-07-2019 26.08 0.08 0.35 8.31 3.62 174.53 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zatwierdził zamknięcie z dniem 02 maja 2019 r. Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

 • UFK Europejski;
 • UFK Dolarowy;
 • UFK Obligacji Modelowy;
 • UFK Zrównoważony Modelowy;
 • UFK Akcji Dużych Przedsiębiorstw;
 • UFK Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • UFK Akcji Rynków Wschodzących,
 • UFK Rynku Surowców, Żywności i Energii.


„Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka z dniem 01.04.2019 r. UFK Rockbridge Rynków Surowcowych oferowany w następujących produktach: „mSAVER PLUS”, „MULTISAVER PLUS”, „MOJE LEPSZE JUTRO”