Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 26-03-2019 74.68 -1.23 -8.31 -2.66 -17.21 -25.29 Dzienna PLN .csv
Akcji E 28-02-2019 13.69 -0.32 -0.25 32.85 17.63 36.91 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 26-03-2019 111.67 -0.69 -7.92 2.95 -2.28 11.33 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 26-03-2019 75.17 -1.26 -8.46 4.10 6.98 -23.93 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 26-03-2019 57.01 -0.78 -4.57 -1.74 -13.19 -42.54 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 28-02-2019 35.24 -0.16 0.23 22.25 28.77 252.39 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 20-03-2019 358.00 -0.10 -4.75 7.88 -7.20 11.05 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 20-03-2019 105.17 -0.36 -9.86 6.72 20.90 -23.25 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 20-03-2019 91.93 -0.20 -0.84 19.92 -71.23 -83.52 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 20-03-2019 29.62 -0.61 0.52 72.72 61.59 83.13 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 20-03-2019 996.45 0.08 -2.31 12.69 14.94 32.32 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 20-03-2019 106.60 0.17 -2.33 14.12   5.02 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 20-03-2019 795.31 -0.07 -5.36 4.12 7.14 40.35 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 20-03-2019 129.36 0.05 -6.25 5.47 10.18 29.28 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 20-03-2019 358.00 -0.10 -4.75 7.88 -7.20 -17.30 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-03-2019 35.67 -1.71 -6.38 13.89 -11.68 184.32 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 20-03-2019 53.75 -0.30 0.49 16.65 11.75 -48.90 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 20-03-2019 230.42 -0.64 11.08 21.57 43.09 54.27 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 26-03-2019 151.67 -0.79 -3.73 9.92 5.57 47.07 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 26-03-2019 70.14 -1.50 -10.21 3.83 -3.96 -29.40 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 20-03-2019 35.35 0.11 -1.23 17.87 9.04 7.25 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 20-03-2019 320.10 -0.56 -2.35 29.58 10.87 85.79 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 20-03-2019 216.26 -0.56 -3.11 15.41 11.71 33.67 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 20-03-2019 214.74 0.01 1.56 6.62 15.16 102.41 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 20-03-2019 162.77 -0.10 0.29 10.53 14.77 16.92 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 20-03-2019 813.39 0.02 2.87 8.49 19.63 23.86 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 20-03-2019 189.93 0.11 1.27 8.23 17.72 23.31 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 20-03-2019 112.88 0.10 2.81 12.01   12.72 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 20-03-2019 128.75 0.06 -2.84 -1.73 3.97 10.85 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-03-2019 16.27 -0.32 0.52 1.72 2.22 53.06 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 20-03-2019 180.51 -0.01 2.55 18.85 13.98 55.02 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 20-03-2019 311.79 0.10 2.65 8.28 17.65 19.14 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 28-02-2019 51.31 -0.32 2.06 7.24 17.92 413.10 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 26-03-2019 106.25 0.02 -2.22 -4.79 -3.90 5.49 Dzienna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 26-03-2019 126.63 0.06 1.55 6.42 12.44 25.88 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 26-03-2019 145.46 -0.26 -0.52 8.91 10.61 45.87 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 20-03-2019 22.22 0.00 1.97 5.36 12.91 15.01 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 20-03-2019 32.32 0.03 -0.15 9.08 10.99 51.74 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 26-03-2019 19.32 0.00 -1.13 -0.77 -1.93 103.37 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 26-03-2019 14.12 0.00 1.36 4.13 6.89 41.20 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 20-03-2019 30.39 0.00 0.48 1.59 4.58 49.11 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 20-03-2019 140.85 -0.11 -1.01 12.44 14.87 -5.59 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 20-03-2019 774.15 0.01 -4.02 0.75 5.47 54.81 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 20-03-2019 186.46 0.09 -5.31 1.02   -1.93 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 20-03-2019 101.98 0.10 -3.78 3.11   1.75 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 20-03-2019 210.39 -0.05 -1.71 -6.76 -15.75 -23.15 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-03-2019 24.93 -0.88 -2.28 6.61 -3.42 117.83 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 26-03-2019 143.16 -0.55 -1.99 8.24 6.49 43.98 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 20-03-2019 31.19 0.00 0.19 12.11 12.15 27.15 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 28-02-2019 51.14 -0.18 1.40 13.99 18.53 411.45 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 26-03-2019 26.11 0.00 -1.62 5.37 2.96 174.84 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 26-03-2019 90.42 -0.81 -5.02 -3.21 -10.01 -9.42 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 26-03-2019 16.30 -0.24 6.38 3.94 17.30 72.00 Dzienna PLN .csv
Europejski** 26-03-2019 5.07 -0.78 -1.54 -2.29 -3.04 -46.21 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-12-2018 1,211.91 0.02 -1.00 4.72 16.58 21.19 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


„Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka z dniem 01.04.2019 r. UFK Rockbridge Rynków Surowcowych oferowany w następujących produktach: „mSAVER PLUS”, „MULTISAVER PLUS”, „MOJE LEPSZE JUTRO”


W związku ze zmianą 7 września 2018 r. nazwy BZ WBK TFI na Santander TFI oraz zmianie nazw funduszy zarządzanych przez Santander TFI (d. BZ WBK TFI) zmianie uległy nazwy UFK zgodnie z poniższą tabelą. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.

Stara nazwa UFK

Nowa pełna nazwa UFK

Arka BZ WBK Akcji Polskich

Santander Akcji Polskich

Arka BZ WBK Zrównoważony

Santander Zrównoważony

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Santander Stabilnego Wzrostu

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Santander Obligacji Skarbowych