Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-01-2021 14.02 0.01 2.99 2.15 36.05 40.20 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 31-01-2021 38.49 1.28 7.64 9.47 33.51 284.88 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 24-02-2021 392.63 -0.05 25.22 0.10 21.97 21.79 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 24-02-2021 113.66 -0.84 13.20 -5.10 19.34 -17.05 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 24-02-2021 82.80 1.00 11.59 -13.61 12.61 0.71 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 24-02-2021 35.03 -0.65 20.12 15.04 139.27 116.55 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 24-02-2021 1,198.02 -1.29 21.63 16.31 31.81 59.09 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 24-02-2021 124.95 -1.52 17.63 12.78 34.94 23.10 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 24-02-2021 994.06 -0.93 21.02 18.27 27.94 75.43 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 24-02-2021 156.72 -0.92 17.61 12.34 28.53 56.63 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 24-02-2021 392.63 -0.05 25.22 0.10 21.97 -9.30 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-02-2021 31.15 -2.01 -6.41 -18.25 -0.54 148.28 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 24-02-2021 59.55 0.48 10.55 -4.09 5.16 -40.45 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 24-02-2021 67.89 0.65 27.52 24.32 51.27 -35.46 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 24-02-2021 254.43 0.84 8.92 16.16 38.07 70.35 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 24-02-2021 161.49 0.78 16.61 -1.97 22.76 55.36 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 24-02-2021 34.28 0.94 21.95 -7.82 18.13 4.00 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 24-02-2021 294.36 1.04 26.03 -13.22 23.21 70.85 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 24-02-2021 208.66 1.03 15.79 -10.90 16.77 28.97 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 24-02-2021 226.99 -0.11 2.78 7.99 13.26 113.96 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 24-02-2021 161.94 0.25 5.51 -0.86 11.81 16.32 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 24-02-2021 890.56 0.06 1.89 13.75 16.11 35.61 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 24-02-2021 198.62 -0.14 -1.99 5.77 13.35 28.95 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 24-02-2021 120.12 -0.14 -1.90 9.39 19.44 19.95 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 24-02-2021 128.80 -0.57 -0.88 -3.05 -1.66 10.89 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-02-2021 16.58 -0.12 1.32 2.40 3.62 55.91 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 24-02-2021 19.11 -0.02 -0.66 -2.49 -1.77 103.11 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 24-02-2021 197.37 0.03 7.00 11.35 36.11 69.50 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 24-02-2021 352.66 -0.06 5.95 16.43 23.17 34.76 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-01-2021 54.70 0.25 3.84 8.79 14.32 446.97 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 24-02-2021 133.10 -0.02 2.24 7.00 12.45 32.39 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 24-02-2021 156.29 0.26 7.53 5.23 19.62 56.32 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 24-02-2021 23.99 -0.17 5.36 10.76 13.97 24.17 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 24-02-2021 34.57 0.17 11.80 6.08 18.35 62.30 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Fundusz Gwarantowanej Strategii 24-02-2021 14.28 -0.00 0.14 2.63 5.32 42.78 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 24-02-2021 30.55 0.00 0.07 1.05 2.16 49.91 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 24-02-2021 135.36 0.45 8.03 -6.24 10.71 -9.27 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 24-02-2021 911.78 -0.52 13.41 13.61 16.14 82.33 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 24-02-2021 212.09 -0.69 10.37 7.05 15.22 11.55 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 24-02-2021 116.81 -0.70 9.38 9.66 18.52 16.54 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 24-02-2021 237.97 0.18 19.48 7.94 9.40 -13.07 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 24-02-2021 25.33 0.11 1.13 -6.30 4.05 169.34 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-02-2021 24.56 -1.03 1.07 -3.71 5.04 114.63 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 24-02-2021 155.03 0.53 12.08 3.20 20.77 55.06 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 24-02-2021 32.30 0.50 15.52 1.64 18.71 31.68 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-01-2021 55.63 0.82 6.15 10.29 23.98 456.28 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 24-02-2021 10.30 0.10 4.25     3.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 24-02-2021 10.32 0.29 6.83     3.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 24-02-2021 10.33 0.49 9.43     3.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 24-02-2021 10.30 0.49 9.11     3.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 24-02-2021 10.27 0.69 10.91     2.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 24-02-2021 10.29 0.68 11.24     2.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 24-02-2021 10.21 0.69 11.34     2.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 24-02-2021 10.32 0.68 12.17     3.20 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


 Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.pl


Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.