Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 21-05-2018 79.46 -0.71 -10.05 -13.37 -7.92 -20.93 Dzienna PLN .csv
Akcji E 30-04-2018 13.65 3.90 -1.28 13.15 41.03 36.45 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 21-05-2018 119.92 -0.33 -8.17 0.28 23.82 19.12 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 21-05-2018 81.19 0.23 -0.11 -2.85 -8.84 -19.06 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 21-05-2018 58.76 -0.47 -6.45 -12.09 -8.61 -40.96 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 30-04-2018 35.34 2.00 2.40 18.69 36.82 253.44 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 17-05-2018 35.84 -0.50 -4.09 -1.51 10.18 8.74 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 17-05-2018 28.38 -0.42 19.16 30.49 37.77 75.44 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 17-05-2018 1,058.31 0.12 6.45 1.69 23.00 40.54 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 17-05-2018 111.95 0.52 5.10     10.30 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 17-05-2018 852.73 -0.09 5.54 1.07 15.06 50.48 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 17-05-2018 139.29 0.25 4.87 0.43 22.33 39.21 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 17-05-2018 380.79 -0.32 -4.95 -5.30 8.47 -12.04 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04     2.80 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-05-2018 36.51 1.44 -5.87 -10.36 7.01 191.00 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 17-05-2018 55.35 -0.18 4.32 7.00 20.20 -47.38 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 17-05-2018 226.69 0.08 2.48 4.58 44.11 51.77 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych 17-05-2018 107.09 0.57 9.14 -1.44 -21.09 -27.35 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 21-05-2018 83.03 0.57 5.09 18.35 8.42 -18.15 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 17-05-2018 327.61 -0.66 -0.71 5.28 18.31 90.15 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 17-05-2018 227.05 0.27 -1.49 2.45 23.94 40.34 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 17-05-2018 21.67 -0.14 2.60 4.03 9.83 12.16 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 17-05-2018 32.28 -0.28 1.03 2.41 9.35 51.55 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 17-05-2018 803.52 -0.25 1.89 5.27   22.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 17-05-2018 187.79 0.12 0.07 1.05   21.92 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 17-05-2018 110.23 0.13 1.47     10.08 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 17-05-2018 132.00 0.14 -0.19 -7.46 7.35 13.65 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-05-2018 16.30 0.21 2.20 1.19 2.59 53.33 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 17-05-2018 176.89 -0.03 1.00 9.29 17.22 51.92 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 17-05-2018 304.10 -0.07 2.89 8.06 13.97 16.21 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-04-2018 50.56 0.21 3.90 7.74 15.97 405.58 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 21-05-2018 107.35 -0.15 -0.21 -4.74 -5.03 6.76 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 21-05-2018 19.49 0.00 0.62 -1.52 -0.71 105.16 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 21-05-2018 13.96 0.00 1.38 3.71 8.13 39.60 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 17-05-2018 30.27 0.00 0.48 1.92 6.27 48.51 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 17-05-2018 31.12 -0.35 -1.39 0.16 10.12 26.87 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 17-05-2018 814.36 -0.37 2.16 -2.22 12.92 62.85 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 17-05-2018 196.40 0.01 0.58     3.30 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 17-05-2018 105.99 0.01 1.28     5.75 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 17-05-2018 216.77 -0.06 -2.22 -14.84 -8.95 -20.81 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.79 0.43 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 1.50 2.04 8.17 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-05-2018 25.20 0.70 -1.09 -3.12 4.82 120.20 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60   8.17 15.86 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -1.05 0.85 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 30-04-2018 50.67 1.26 2.48 9.91 24.15 406.70 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 21-05-2018 26.28 -0.23 -0.94 -0.15 7.95 177.26 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 21-05-2018 93.38 -0.51 -7.06 -8.77 -6.20 -6.74 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 21-05-2018 16.03 0.12 -1.72 -1.23 12.51 68.53 Dzienna PLN .csv
Europejski** 21-05-2018 5.44 0.37 -0.55 -3.56 6.69 -42.95 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 30-04-2018 1,226.54 0.08 1.83 8.48   22.65 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian


W związku ze zmianą 7 maja 2018 r. nazwy funduszu Rockbridge Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Rynków Surowcowych zmianie ulegnie nazwa UFK Rockbridge Globalny Żywności i Surowców na UFK Rockbridge Rynków Surowcowych. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.