Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 30-06-2021 16.41 -0.40 36.38 26.17 62.39 64.11 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 30-06-2021 41.04 -0.17 17.32 18.82 41.06 310.37 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 26-07-2021 420.32 0.00 28.92 9.52 29.76 30.38 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 26-07-2021 120.20 0.28 26.57 9.93 21.44 -12.28 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 26-07-2021 96.62 0.02 26.85 3.27 26.80 17.51 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 26-07-2021 35.63 -1.20 23.40 29.65 79.35 120.28 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 26-07-2021 1,272.37 0.80 33.26 21.56 36.16 68.96 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 26-07-2021 131.12 0.61 29.94 18.01 35.33 29.18 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 26-07-2021 1,038.75 0.70 28.03 24.91 31.71 83.31 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 26-07-2021 165.44 0.49 29.77 21.67 33.13 65.34 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 26-07-2021 420.32 0.00 28.92 9.52 29.76 -2.91 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-07-2021 36.71 -1.34 41.91 8.38 21.42 192.60 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 26-07-2021 63.66 -0.02 12.60 8.68 10.02 -36.34 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 26-07-2021 73.18 -0.30 18.32 20.64 56.33 -30.43 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 26-07-2021 276.45 -0.10 25.80 20.97 39.73 85.09 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 26-07-2021 176.29 0.14 22.74 9.82 25.42 69.59 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 26-07-2021 40.14 0.00 37.89 12.63 37.00 21.78 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 26-07-2021 338.15 0.04 25.28 0.24 35.84 96.27 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 26-07-2021 240.36 0.17 29.33 6.83 31.66 48.56 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Dłużne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 26-07-2021 224.17 0.06 -0.09 5.84 10.82 111.30 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 26-07-2021 908.49 0.44 7.71 13.74 15.17 38.34 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 26-07-2021 199.87 0.14 4.31 6.93 10.85 29.76 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 26-07-2021 121.03 0.14 4.52 9.95 16.85 20.86 Dzienna PLN .csv
Fundusz Bezpieczny 01-07-2021 16.33 -0.15 -1.63 0.62 2.37 53.56 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Gwarantowanej Strategii 26-07-2021 14.27 -0.00 0.09 2.01 4.90 42.74 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 26-07-2021 30.55 0.00 0.03 0.84 1.96 49.91 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 26-07-2021 200.47 0.02 9.30 12.55 22.72 72.17 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 26-07-2021 352.73 0.05 1.89 15.18 21.13 34.79 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-06-2021 54.29 -0.01 0.63 7.19 12.81 442.94 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 26-07-2021 133.28 0.00 1.31 6.26 10.23 32.56 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 26-07-2021 23.87 0.08 0.76 9.40 12.59 23.55 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Mieszane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 26-07-2021 170.60 -0.04 9.07 4.72 15.49 22.54 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 26-07-2021 147.45 -0.08 14.54 3.49 17.63 -1.17 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 26-07-2021 955.43 0.51 20.16 20.46 19.32 91.06 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 26-07-2021 219.59 0.32 17.91 14.70 16.19 15.49 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 26-07-2021 120.99 0.32 16.90 16.76 19.17 20.71 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 26-07-2021 264.23 0.14 27.58 20.64 25.16 -3.48 Dzienna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 26-07-2021 18.85 -0.02 -2.47 -3.19 -3.18 100.34 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 26-07-2021 25.69 -0.02 1.65 -2.50 5.98 173.08 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-07-2021 26.31 -0.72 17.28 7.85 14.29 129.91 Miesieczna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 26-07-2021 161.17 0.05 8.64 9.01 18.77 61.20 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 26-07-2021 163.66 0.10 14.81 10.65 20.90 63.69 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 26-07-2021 36.12 -0.03 12.31 12.03 22.15 69.58 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 26-07-2021 34.84 -0.09 19.64 12.10 26.97 42.03 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-06-2021 57.97 -0.12 10.82 15.77 29.20 479.74 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 26-07-2021 10.55 0.09 5.92     5.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 26-07-2021 10.86 0.09 11.84     8.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 26-07-2021 11.17 0.09 17.58     11.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 26-07-2021 11.13 0.09 17.53     11.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 26-07-2021 11.34 0.09 21.28     13.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 26-07-2021 11.38 0.09 20.42     13.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 26-07-2021 11.30 0.09 20.60     13.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 26-07-2021 11.41 0.09 21.25     14.10 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.plInformujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.