Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 02-05-2019 75.92 -0.03 2.29 3.73 -15.59 -24.99 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-08-2019 13.27 -4.76 -5.05 20.19 21.63 32.70 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 02-05-2019 114.27 -0.02 0.69 7.19 2.60 13.13 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 02-05-2019 76.56 -0.03 0.05 6.39 -4.86 -23.50 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 01-07-2019 57.65 0.17 2.69 3.11 -12.16 -42.35 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-08-2019 35.12 -1.68 -0.89 15.33 24.78 251.17 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 18-09-2019 355.20 0.64 -4.74 7.09 -12.02 10.18 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 18-09-2019 111.68 0.59 6.88 11.69 15.85 -18.50 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 18-09-2019 88.26 0.44 -3.26 14.36 -73.98 -84.18 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 18-09-2019 29.67 0.55 13.00 39.64 33.29 83.41 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 18-09-2019 1,009.30 0.53 -3.02 10.75 7.07 34.03 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 18-09-2019 107.50 0.19 -2.51 11.89   5.91 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 18-09-2019 835.01 0.43 0.82 8.46 6.70 47.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 18-09-2019 134.42 0.17 -0.49 8.61 6.67 34.34 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 18-09-2019 355.20 0.64 -4.74 7.09 -12.02 -17.95 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-09-2019 34.40 -4.10 -6.77 9.33 -10.62 174.20 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 18-09-2019 54.76 -0.22 -7.56 11.82 12.37 -47.94 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 18-09-2019 244.36 0.06 5.20 22.61 32.64 63.60 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 01-07-2019 153.13 0.26 0.07 13.89 5.50 47.31 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 02-05-2019 70.64 -0.01 -8.83 -7.60 -9.16 -29.97 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 18-09-2019 33.43 0.39 -2.79 10.62 -3.47 1.43 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 18-09-2019 274.12 -0.39 -16.27 4.87 -8.18 59.10 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 18-09-2019 209.77 0.10 -3.47 10.12 -2.98 29.66 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 18-09-2019 218.07 0.08 2.81 7.22 12.00 105.55 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 18-09-2019 161.79 0.17 0.14 8.74 8.91 16.21 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 18-09-2019 858.02 0.26 7.26 10.08 20.90 30.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 18-09-2019 198.34 -0.09 6.41 9.68 16.89 28.77 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 18-09-2019 118.71 -0.08 7.89 14.06   18.54 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 18-09-2019 130.40 0.08 0.03 0.08 0.04 12.27 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-09-2019 16.36 0.04 0.63 2.56 1.78 53.84 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 18-09-2019 185.42 0.02 3.03 11.54 14.68 59.24 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 18-09-2019 326.29 0.18 6.65 11.32 17.47 24.69 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-08-2019 52.21 0.49 2.74 7.94 14.00 422.13 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 02-05-2019 106.15 -0.02 0.14 -4.61 -5.67 5.41 Dzienna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 01-07-2019 127.85 -0.03 2.24 6.20 11.30 27.16 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 01-07-2019 147.21 0.02 1.72 10.78 10.54 47.24 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 18-09-2019 22.54 0.09 3.21 5.92 9.36 16.67 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 18-09-2019 32.23 0.19 1.38 7.65 4.37 51.31 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 01-07-2019 19.32 -0.05 -0.87 -0.82 -2.13 103.37 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 01-07-2019 14.16 0.00 1.29 4.04 6.55 41.60 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 18-09-2019 30.47 0.00 0.48 1.58 3.70 49.47 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 18-09-2019 138.15 0.28 -1.16 9.17 7.86 -7.40 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 18-09-2019 804.06 0.42 2.01 2.75 5.08 60.79 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 18-09-2019 191.39 0.07 1.03 2.18   0.66 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 18-09-2019 105.48 0.09 2.64 4.63   5.24 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 18-09-2019 213.48 0.45 1.67 0.55 -16.91 -22.02 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-09-2019 24.67 -1.45 -2.27 5.57 -2.87 115.59 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 01-07-2019 145.17 0.12 1.22 10.97 6.82 45.20 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 18-09-2019 30.68 0.29 0.79 9.61 2.54 25.07 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-08-2019 51.54 -0.77 0.86 11.69 17.18 415.42 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 01-07-2019 26.08 0.08 0.35 8.31 3.62 174.53 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 02-05-2019 91.49 -0.02 2.79 -0.31 -9.78 -9.09 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 02-05-2019 16.79 0.00 3.13 2.44 17.74 76.74 Dzienna PLN .csv
Europejski** 02-05-2019 5.19 0.00 -2.63 -1.70 -3.53 -45.37 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-12-2018 1,211.91 0.02 0.15 3.12 9.29 21.19 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zatwierdził zamknięcie z dniem 02 maja 2019 r. Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

 • UFK Europejski;
 • UFK Dolarowy;
 • UFK Obligacji Modelowy;
 • UFK Zrównoważony Modelowy;
 • UFK Akcji Dużych Przedsiębiorstw;
 • UFK Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • UFK Akcji Rynków Wschodzących,
 • UFK Rynku Surowców, Żywności i Energii.


„Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka z dniem 01.04.2019 r. UFK Rockbridge Rynków Surowcowych oferowany w następujących produktach: „mSAVER PLUS”, „MULTISAVER PLUS”, „MOJE LEPSZE JUTRO”