Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 22-03-2023 22.23 0.52 -17.76 2.75 -23.10 37.46 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 22-03-2023 1,106.02 1.01 -17.39 28.00 9.46 46.87 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 22-03-2023 122.65 1.31 -11.61 38.78 13.19 20.84 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 22-03-2023 317.22 -0.30 -12.87 20.75 -14.62 -26.72 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-03-2023 31.49 -1.11 -3.68 6.89 -17.36 150.97 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 22-03-2023 60.15 -0.91 -7.40 26.31 15.03 -42.82 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 22-03-2023 315.47 -0.79 2.89 62.96 50.17 111.21 Dzienna PLN .csv
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 22-03-2023 305.16 -0.17 0.81     -7.78 Dzienna PLN .csv
PKO Akcji Plus 22-03-2023 90.25 -0.42 -7.98     -15.69 Dzienna PLN .csv
PKO Technologii i Innowacji Globalny 22-03-2023 379.91 -0.81 -6.03     -15.15 Dzienna PLN .csv
RS Portfel Agresywny 22-03-2023 182.88 -0.55 -3.51 37.22 12.26 74.63 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 22-03-2023 34.74 -0.60 -8.22 50.19 -1.05 5.40 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 22-03-2023 281.27 -0.66 -7.57 38.62 -12.47 63.25 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 22-03-2023 206.15 -0.49 -10.56 32.98 -5.90 27.42 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT Akcji 22-03-2023 85.28 -0.28 -7.12     -14.89 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT Global Growth Trends 22-03-2023 86.66 -0.39 -7.51     -14.14 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT GreenStars ESG 22-03-2023 95.57 0.27 -1.89     -4.42 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Dłużne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 22-03-2023 881.87 -0.44 -5.75 5.67 11.62 34.29 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 22-03-2023 189.85 -0.17 -4.87 3.29 1.12 23.26 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 22-03-2023 123.19 -0.15 0.80 11.26 12.05 23.02 Dzienna PLN .csv
Fundusz Bezpieczny 01-03-2023 15.22 -0.03 -0.74 -7.36 -6.02 43.11 Miesieczna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 22-03-2023 31.33 0.01 2.46 2.58 3.58 53.71 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 22-03-2023 185.43 0.30 -2.00 15.98 5.36 59.25 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 22-03-2023 330.74 -0.03 6.07 -1.17 8.86 26.39 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 01-03-2023 51.38 0.09 0.71 -2.78 2.19 413.76 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny 22-03-2023 133.66 0.01 5.41 3.66 7.20 32.95 Dzienna PLN .csv
RS Portfel Konserwatywny 22-03-2023 135.82 0.04 5.94 5.91 10.24 35.82 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 22-03-2023 22.47 -0.04 9.18 -1.96 2.93 16.30 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 22-03-2023 102.21 -0.14 0.90     2.22 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT Konserwatywny 22-03-2023 104.44 0.13 6.51     4.86 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT Obligacji 22-03-2023 94.96 -0.01 5.42     -1.02 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych 22-03-2023 104.83 0.08 6.21     5.10 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Aktywnej alokacji

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 22-03-2023 965.44 0.36 -9.30 25.18 15.85 70.37 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 22-03-2023 168.70 0.73 0.05 42.33 22.85 68.60 Dzienna PLN .csv
VIG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 22-03-2023 100.13 0.60       0.13 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Mieszane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Aktywny C 01-03-2023 38.70 0.03 1.25 13.52 10.08 287.03 Miesieczna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 22-03-2023 904.85 0.04 -9.13 17.85 12.58 80.95 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 22-03-2023 206.77 0.31 -6.76 18.61 5.17 8.75 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 22-03-2023 122.01 0.34 -1.16 26.13 15.27 21.73 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-03-2023 23.71 -0.61 -2.14 2.37 -7.04 107.20 Miesieczna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu 22-03-2023 157.20 -0.19 2.03 12.39 7.63 57.23 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania 22-03-2023 92.35 -0.20 -3.92     -7.65 Dzienna PLN .csv
RS Portfel Stabilnego Wzrostu 22-03-2023 167.37 -0.15 3.77 16.59 14.20 67.37 Dzienna PLN .csv
RS Portfel Zrównoważony 22-03-2023 170.80 -0.26 0.66 27.84 15.13 70.80 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 22-03-2023 31.99 -0.19 0.57 10.31 -0.56 50.19 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 22-03-2023 30.65 -0.45 -4.37 23.24 -0.49 24.95 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 01-03-2023 54.63 0.12 1.25 7.25 8.32 446.32 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Fundusze Zdefiniowanej Daty

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 22-03-2023 9.65 -0.10 1.37 0.84   -3.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 22-03-2023 9.88 -0.20 -0.80 8.69   -1.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 22-03-2023 10.13 -0.30 -2.78 17.11   1.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 22-03-2023 10.09 -0.20 -2.79 17.05   0.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 22-03-2023 10.19 -0.29 -5.03 23.82   1.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 22-03-2023 10.23 -0.29 -4.93 24.15   2.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 22-03-2023 10.12 -0.30 -5.07 23.87   1.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 22-03-2023 10.19 -0.20 -5.12 23.82   1.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2065 22-03-2023 8.48 -0.35 -7.63     -15.20 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:


Uprzejmie informujemy o połączeniu:

 • subfunduszu Santander Akcji Polskich (Subfundusz przejmujący);
 • subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmowany).

Szczegóły zmiany znajdziesz pod linkiem

Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.plInformujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.