Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-12-2020 14.02 7.35 2.59 0.84 33.45 40.19 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 31-12-2020 38.00 3.68 6.30 8.60 30.73 280.00 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 12-01-2021 390.76 -0.29 8.86 -6.95 27.87 21.21 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 12-01-2021 116.38 0.34 -1.35 -5.17 30.28 -15.07 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 12-01-2021 84.77 -1.14 -3.30 -16.96 19.99 3.10 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 12-01-2021 36.16 0.79 5.56 20.04 161.29 123.54 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 12-01-2021 1,190.12 0.33 17.33 11.59 27.54 58.04 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 12-01-2021 123.80 0.13 10.87 8.08 31.07 21.97 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 12-01-2021 975.41 0.70 14.98 12.53 24.89 72.13 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 12-01-2021 152.96 0.12 9.38 7.16 25.71 52.86 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 12-01-2021 390.76 -0.29 8.86 -6.95 27.87 -9.73 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-01-2021 31.79 0.00 -6.80 -19.76 0.19 153.38 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 12-01-2021 60.32 -0.57 6.17 -5.42 7.54 -39.68 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 12-01-2021 67.14 -0.06 14.91 18.94 54.91 -36.17 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 12-01-2021 249.66 0.53 -4.85 9.41 38.83 67.15 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 12-01-2021 159.03 -0.23 0.54 -7.57 22.53 52.99 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 12-01-2021 34.76 -0.86 4.04 -11.91 23.79 5.46 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 12-01-2021 307.15 -1.09 15.17 -14.75 31.40 78.28 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 12-01-2021 212.39 -0.88 2.41 -13.54 23.10 31.28 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 12-01-2021 227.33 0.02 4.41 8.50 13.88 114.28 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 12-01-2021 163.87 -0.39 1.39 -1.46 14.10 17.71 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 12-01-2021 885.74 0.25 3.82 11.83 15.83 34.88 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 12-01-2021 196.75 -0.02 -2.72 3.61 13.23 27.73 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 12-01-2021 118.99 -0.02 -2.44 7.36 19.43 18.82 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 12-01-2021 127.27 0.06 -3.25 -5.86 -3.29 9.57 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-01-2021 16.60 0.00 1.30 2.90 3.84 56.10 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 12-01-2021 19.09 0.00 -0.70 -1.85 -2.03 102.94 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 12-01-2021 195.32 -0.11 3.24 8.86 36.29 67.74 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 12-01-2021 353.36 0.06 8.61 17.20 24.84 35.03 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-12-2020 54.56 0.26 3.91 9.21 14.94 445.60 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 12-01-2021 133.03 -0.00 2.80 7.08 12.56 32.32 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 12-01-2021 155.09 -0.04 2.81 2.83 19.23 55.11 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 12-01-2021 24.09 0.08 6.92 11.48 14.99 24.69 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 12-01-2021 34.56 -0.20 6.73 4.44 19.79 62.25 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Fundusz Gwarantowanej Strategii 12-01-2021 14.26 0.04 0.15 2.65 5.29 42.64 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 12-01-2021 30.55 0.00 0.13 1.10 2.22 49.91 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 12-01-2021 137.73 -0.67 0.31 -7.89 14.79 -7.68 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 12-01-2021 896.94 0.19 11.65 9.39 13.74 79.37 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 12-01-2021 207.76 -0.03 5.85 2.68 13.00 9.27 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 12-01-2021 114.54 0.03 5.19 5.40 16.54 14.28 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 12-01-2021 236.66 -0.19 7.98 2.51 11.12 -13.55 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 12-01-2021 25.46 -0.19 -0.98 -6.51 5.06 170.73 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-01-2021 24.82 0.00 0.96 -3.97 5.65 116.86 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 12-01-2021 153.56 -0.15 2.85 -0.51 20.00 53.59 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 12-01-2021 32.34 -0.37 5.10 -1.58 21.17 31.84 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-12-2020 55.17 2.42 5.63 9.63 23.13 451.74 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 12-01-2021 10.37 -0.19 2.57     3.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 12-01-2021 10.40 -0.38 2.87     4.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 12-01-2021 10.43 -0.48 3.06     4.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 12-01-2021 10.40 -0.48 2.87     4.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 12-01-2021 10.38 -0.67 2.67     3.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 12-01-2021 10.42 -0.57 3.17     4.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 12-01-2021 10.34 -0.58 3.40     3.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 12-01-2021 10.42 -0.57 4.20     4.20 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


 Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.pl


Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.