Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-05-2021 16.48 8.99 39.73 22.50 57.75 64.78 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 31-05-2021 41.11 3.43 19.20 16.78 39.95 311.06 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 15-06-2021 403.67 -0.91 30.33 11.19 25.94 25.22 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 15-06-2021 120.91 -1.09 23.76 14.73 24.16 -11.76 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 15-06-2021 95.48 -0.89 28.54 7.94 30.40 16.13 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 15-06-2021 37.07 0.11 41.35 42.52 106.68 129.19 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 15-06-2021 1,237.35 0.69 32.97 16.39 35.87 64.31 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 15-06-2021 128.83 0.17 32.57 14.85 39.17 26.93 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 15-06-2021 1,030.33 0.74 29.02 21.28 31.86 81.83 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 15-06-2021 165.49 0.22 32.90 20.00 37.04 65.39 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 15-06-2021 403.67 -0.91 30.33 11.19 25.94 -6.75 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-06-2021 37.21 9.69 46.09 8.58 19.02 196.59 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 15-06-2021 63.39 -0.50 13.38 10.12 13.27 -36.61 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 15-06-2021 71.10 -0.42 19.26 20.08 54.40 -32.41 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 15-06-2021 273.62 0.21 23.05 21.53 45.09 83.20 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 15-06-2021 172.83 -0.31 23.62 8.41 27.71 66.27 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 15-06-2021 39.77 -1.00 39.06 17.59 39.74 20.66 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 15-06-2021 336.34 -1.20 30.20 7.76 41.44 95.22 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 15-06-2021 238.05 -0.79 29.81 12.30 35.32 47.14 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Dłużne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 15-06-2021 223.80 -0.02 0.53 5.76 11.65 110.95 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 15-06-2021 895.48 0.73 6.91 9.84 13.35 36.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 15-06-2021 199.57 0.06 6.03 5.23 12.55 29.57 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 15-06-2021 120.83 0.07 6.28 8.42 18.61 20.66 Dzienna PLN .csv
Fundusz Bezpieczny 01-06-2021 16.35 -0.48 -1.36 0.63 2.42 53.80 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Gwarantowanej Strategii 15-06-2021 14.28 0.00 0.13 2.13 5.02 42.75 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 15-06-2021 30.55 0.00 0.03 0.90 2.01 49.91 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 15-06-2021 200.19 0.02 11.04 12.93 26.76 71.93 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 15-06-2021 350.11 0.07 1.56 14.75 21.69 33.79 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-05-2021 54.30 -0.81 0.74 7.47 13.38 443.00 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 15-06-2021 132.95 0.00 1.57 6.34 10.83 32.24 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 15-06-2021 23.79 0.13 1.49 9.28 13.39 23.14 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Mieszane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 15-06-2021 170.14 -0.34 10.53 6.26 17.55 22.21 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 15-06-2021 147.11 -0.50 16.62 6.42 20.84 -1.39 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 15-06-2021 943.28 0.61 20.56 16.15 18.37 88.63 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 15-06-2021 219.14 0.05 20.90 12.40 18.66 15.26 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 15-06-2021 120.72 0.06 19.83 14.58 21.53 20.44 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 15-06-2021 251.29 -1.03 26.11 21.10 18.73 -8.20 Dzienna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 15-06-2021 18.89 -0.01 -2.47 -3.09 -2.28 100.82 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 15-06-2021 25.79 -0.24 2.06 -0.92 7.72 174.20 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-06-2021 26.50 4.26 18.84 8.00 13.61 131.58 Miesieczna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 15-06-2021 160.00 -0.04 9.15 8.90 20.35 60.02 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 15-06-2021 161.76 -0.17 15.80 10.06 23.34 61.79 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 15-06-2021 35.79 -0.31 12.90 12.65 23.07 68.03 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 15-06-2021 34.24 -0.55 18.93 13.75 27.43 39.58 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-05-2021 58.05 2.06 11.95 14.87 28.75 480.45 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 15-06-2021 10.48 -0.19 5.65     4.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 15-06-2021 10.75 -0.28 10.94     7.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 15-06-2021 11.02 -0.45 16.61     10.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 15-06-2021 10.98 -0.45 16.56     9.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 15-06-2021 11.16 -0.53 20.26     11.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 15-06-2021 11.19 -0.62 19.81     11.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 15-06-2021 11.11 -0.63 20.24     11.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 15-06-2021 11.22 -0.53 20.78     12.20 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.plInformujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.