Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-12-2019 13.66 0.78 3.27 15.83 25.38 36.64 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 20-01-2020 56.84 0.02 0.38 -5.70 -9.15 -43.16 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-12-2019 35.75 0.26 2.90 12.42 24.58 257.47 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 20-01-2020 360.13 0.09 -1.26 2.60 -3.98 11.71 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 20-01-2020 119.11 0.44 15.26 9.83 18.41 -13.08 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 20-01-2020 87.76 -0.03 -4.77 2.92   6.74 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 20-01-2020 34.35 -0.50 22.53 53.65 70.63 112.38 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 20-01-2020 1,027.92 1.08 7.93 6.68 -1.40 36.50 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 20-01-2020 112.77 0.86 10.89 12.19   11.10 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 20-01-2020 859.64 0.97 10.13 8.67 2.88 51.70 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 20-01-2020 141.17 0.72 10.92 12.45 8.13 41.09 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 20-01-2020 360.13 0.09 -1.26 2.60 -3.98 -16.81 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-01-2020 34.11 0.00 -4.46 3.75 -11.20 171.85 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 20-01-2020 58.62 0.70 13.91 18.95 18.62 -44.27 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 20-01-2020 264.03 -0.02 21.18 20.52 32.47 76.77 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 20-01-2020 158.77 0.29 6.14 1.99 9.13 52.74 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 20-01-2020 33.48 0.09 -4.04 -0.39 -0.03 1.58 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 20-01-2020 268.28 0.80 -13.58 -7.75 -3.59 55.71 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 20-01-2020 208.33 0.17 -2.58 0.18 -0.34 28.77 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 20-01-2020 217.43 -0.02 1.38 8.81 9.29 104.95 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 20-01-2020 161.63 0.00 -0.60 5.83 7.91 16.10 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 20-01-2020 857.62 0.35 8.35 6.13 10.83 30.60 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 20-01-2020 202.57 0.11 9.54 9.44 11.27 31.51 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 20-01-2020 122.17 0.11 11.26 14.24   22.00 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 20-01-2020 131.74 0.11 3.01 0.43 -5.39 13.42 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-01-2020 16.38 0.00 0.30 2.95 1.77 54.10 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 20-01-2020 189.34 0.02 7.96 10.05 21.14 62.61 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 20-01-2020 325.10 0.02 4.30 13.20 12.78 24.23 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-12-2019 52.51 -0.08 2.14 9.07 11.90 425.08 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 20-01-2020 129.44 0.04 2.58 4.96 10.02 28.75 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 20-01-2020 151.07 0.12 4.68 5.10 12.33 51.09 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 20-01-2020 22.51 -0.04 1.35 9.17 6.13 16.51 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 20-01-2020 32.39 0.03 0.93 6.93 4.08 52.07 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 20-01-2020 19.22 -0.00 -1.08 -0.13 -2.31 104.29 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 20-01-2020 14.24 0.01 1.09 3.95 6.20 42.44 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 20-01-2020 30.52 0.00 0.48 1.46 3.21 49.72 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 20-01-2020 137.34 0.01 -2.38 3.19 7.37 -7.94 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 20-01-2020 810.81 0.67 7.00 0.91 -2.48 62.14 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 20-01-2020 197.38 0.43 8.09 4.21   3.81 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 20-01-2020 109.44 0.37 9.85 6.97   9.19 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 20-01-2020 219.85 0.11 4.56 3.27 -10.11 -19.69 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-01-2020 24.58 0.00 -1.70 3.40 -3.18 114.81 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 20-01-2020 149.66 0.16 5.41 3.67 9.81 49.68 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 20-01-2020 30.81 0.07 -0.48 4.80 2.80 25.60 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-12-2019 52.23 0.21 3.01 11.52 16.66 422.34 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 20-01-2020 25.72 0.01 -2.86 1.68 1.57 173.40 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 20-01-2020 10.11 0.00       1.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 20-01-2020 10.11 0.00       1.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 20-01-2020 10.12 0.00       1.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 20-01-2020 10.11 0.00       1.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 20-01-2020 10.11 0.00       1.10 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 20-01-2020 10.10 0.00       1.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 20-01-2020 10.00 0.00         Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 20-01-2020 10.00 0.00         Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.