Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 13-11-2018 75.32 -0.24 -14.36 -6.55 -21.92 -25.58 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-10-2018 12.74 -6.75 -9.41 15.17 11.34 27.43 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 13-11-2018 107.63 0.22 -14.86 -5.54 -9.13 6.55 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 13-11-2018 73.71 -0.16 -10.94 -3.06 -7.63 -26.35 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 13-11-2018 56.73 -0.25 -9.23 -5.72 -17.76 -43.27 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-10-2018 34.07 -2.66 -2.41 14.60 28.78 240.70 Miesieczna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 06-11-2018 26.97 -0.91 -0.75 60.66 36.90 66.71 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 08-11-2018 1,003.65 0.12 -3.97 3.36 17.20 33.28 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 08-11-2018 106.71 0.51 -3.53     5.13 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 08-11-2018 795.78 -0.18 -5.34 2.00 8.48 40.43 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 08-11-2018 129.49 0.20 -5.44 2.68 13.32 29.41 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 08-11-2018 360.50 0.32 -10.59 5.85 -12.48 -16.72 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-11-2018 34.21 -5.92 -14.47 1.08 -15.85 172.62 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 08-11-2018 54.36 -0.98 0.59 12.24 2.90 -48.32 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 08-11-2018 228.05 0.09 3.49 12.82 40.56 52.68 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 13-11-2018 150.66 -0.29 -10.05 6.60 2.34 44.94 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych 08-11-2018 93.23 -0.20 -7.19 3.60 -31.35 -36.75 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 13-11-2018 71.68 -0.21 -11.63 14.01 -5.39 -28.94 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 08-11-2018 33.89 -0.03 -10.06 8.94 -4.35 2.82 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 08-11-2018 313.69 -0.66 -8.64 19.75 -0.69 82.07 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 08-11-2018 208.09 0.08 -11.59 9.42 -0.23 28.62 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 08-11-2018 789.29 -0.66 -2.11 3.98 19.86 20.19 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 08-11-2018 184.22 -0.28 -3.26 3.07 17.40 19.60 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 08-11-2018 108.99 -0.27 -1.62     8.84 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 08-11-2018 128.51 -0.06 -4.15 -4.44 5.33 10.64 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-11-2018 16.24 -0.02 1.06 1.66 2.05 52.70 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 08-11-2018 177.51 0.02 0.44 16.44 15.99 52.45 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 08-11-2018 306.83 -0.15 2.96 7.80 16.77 17.25 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-10-2018 51.02 0.25 2.35 7.10 17.89 410.19 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 13-11-2018 105.65 -0.02 -2.13 -5.42 -4.21 4.92 Dzienna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 13-11-2018 125.52 -0.03 1.54 6.21 13.00 24.85 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 13-11-2018 144.59 -0.14 -2.80 8.03 9.44 44.62 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 08-11-2018 21.82 -0.14 1.92 4.05 12.01 12.94 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 08-11-2018 31.50 -0.10 -1.99 5.21 5.78 47.89 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 13-11-2018 19.42 0.00 -0.31 -0.15 -1.42 104.42 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 13-11-2018 14.06 0.00 1.44 3.92 7.08 40.60 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 08-11-2018 30.34 0.00 0.48 1.65 5.23 48.85 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 08-11-2018 759.98 -0.47 -6.62 -3.69 6.28 51.98 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 08-11-2018 182.96 -0.09 -7.51     -3.77 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 08-11-2018 99.51 -0.07 -6.38     -0.72 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 08-11-2018 208.10 0.10 -7.34 -5.73 -21.96 -23.98 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-11-2018 24.52 -2.17 -5.29 1.96 -5.25 114.28 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 13-11-2018 142.67 -0.17 -5.92 6.03 4.26 42.70 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 08-11-2018 30.24 -0.10 -5.08 6.29 4.02 23.28 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-10-2018 49.94 -1.70 -1.17 9.76 16.88 399.37 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 13-11-2018 26.06 -0.12 -3.41 5.21 1.96 174.32 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 13-11-2018 89.84 -0.29 -9.69 -6.28 -13.61 -10.73 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 13-11-2018 16.21 0.43 0.62 -2.05 16.03 70.63 Dzienna PLN .csv
Europejski** 13-11-2018 5.06 -0.20 -6.64 -8.99 -3.25 -46.74 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-10-2018 1,211.32 0.04 -1.23 5.58   21.13 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.


Wyceny funduszy będących wcześniej w ofercie Polisy-Życie


W związku ze zmianą 7 maja 2018 r. nazwy funduszu Rockbridge Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Rynków Surowcowych zmianie ulegnie nazwa UFK Rockbridge Globalny Żywności i Surowców na UFK Rockbridge Rynków Surowcowych. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.


W związku ze zmianą 7 września 2018 r. nazwy BZ WBK TFI na Santander TFI oraz zmianie nazw funduszy zarządzanych przez Santander TFI (d. BZ WBK TFI) zmianie uległy nazwy UFK zgodnie z poniższą tabelą. Zasady funkcjonowania funduszu pozostają bez zmian.

Stara nazwa UFK

Nowa pełna nazwa UFK

Arka BZ WBK Akcji Polskich

Santander Akcji Polskich

Arka BZ WBK Zrównoważony

Santander Zrównoważony

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Santander Stabilnego Wzrostu

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Santander Obligacji Skarbowych