Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-03-2020 10.07 -16.12 -27.61 -23.20 -13.64 0.69 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 03-04-2020 50.93 0.19 -11.45 -19.22 -22.26 -49.07 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-03-2020 32.20 -5.56 -9.35 -4.81 9.48 221.96 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 03-04-2020 267.86 0.29 -24.82 -29.01 -31.82 -16.91 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 03-04-2020 87.25 2.19 -16.58 -22.86 -14.41 -36.33 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 03-04-2020 61.96 0.49 -32.60 -32.11   -24.64 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 03-04-2020 21.49 0.20 -28.39 -9.95 -0.04 32.85 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 03-04-2020 870.68 -0.06 -14.09 -9.86 -16.89 15.62 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 03-04-2020 88.64 0.14 -18.30 -14.43   -12.67 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 03-04-2020 775.26 -0.25 -3.91 -2.04 -9.15 36.81 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 03-04-2020 118.76 -0.19 -9.95 -8.78 -15.26 18.69 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 03-04-2020 267.86 0.29 -24.82 -29.01 -31.82 -38.12 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-04-2020 23.60 -19.88 -33.48 -33.79 -39.60 88.12 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 03-04-2020 47.72 1.04 -11.87 -11.12 -5.45 -54.63 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 03-04-2020 194.10 -1.00 -17.15 -15.06 -11.12 29.95 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 03-04-2020 121.50 0.04 -21.24 -26.14 -19.46 16.88 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 03-04-2020 23.49 0.77 -34.20 -35.47 -33.76 -28.73 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 03-04-2020 206.45 0.93 -34.79 -35.98 -31.39 19.83 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 03-04-2020 154.60 0.39 -28.96 -31.30 -28.27 -4.44 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 03-04-2020 218.84 0.07 1.87 7.87 10.37 106.28 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 03-04-2020 142.49 0.01 -12.43 -9.75 -6.15 2.35 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 03-04-2020 847.70 -0.14 2.84 7.38 8.47 29.09 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 03-04-2020 185.81 0.09 -3.46 -0.59 -3.87 20.63 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 03-04-2020 112.00 0.06 -2.09 3.62   11.84 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 03-04-2020 123.03 -0.02 -4.75 -6.77 -15.47 5.92 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-04-2020 16.40 -0.15 0.78 2.82 1.61 54.25 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 03-04-2020 159.45 -0.31 -12.34 -8.12 -1.00 36.94 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 03-04-2020 336.04 0.29 7.51 14.49 17.58 28.41 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-03-2020 53.10 0.48 3.18 9.42 11.96 430.98 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 03-04-2020 128.76 0.01 1.59 4.57 8.36 28.07 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 03-04-2020 139.16 -0.13 -5.01 -4.75 1.22 39.18 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 03-04-2020 22.98 0.31 3.33 9.53 8.40 18.94 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 03-04-2020 29.10 0.28 -10.46 -7.71 -8.17 36.62 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 03-04-2020 19.31 0.02 -0.13 0.13 -2.50 105.22 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 03-04-2020 14.24 -0.01 0.73 3.58 5.87 42.43 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 03-04-2020 30.55 0.00 0.48 1.46 2.99 49.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 03-04-2020 112.22 0.17 -20.18 -19.56 -14.85 -24.78 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 03-04-2020 774.31 -0.29 -0.94 -2.72 -8.48 54.84 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 03-04-2020 174.97 -0.06 -7.08 -9.80   -7.97 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 03-04-2020 97.08 -0.10 -5.79 -6.65   -3.14 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 03-04-2020 176.21 -0.09 -16.71 -19.35 -30.31 -35.63 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-04-2020 21.35 -7.81 -14.15 -13.32 -16.53 86.59 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 03-04-2020 127.15 0.03 -12.24 -14.78 -9.55 27.17 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 03-04-2020 25.15 0.60 -19.96 -18.79 -18.74 2.53 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-03-2020 49.21 -3.39 -4.55 1.16 6.93 392.13 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 03-04-2020 24.69 0.12 -5.62 -6.34 -5.27 162.50 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 03-04-2020 9.58 0.10       -4.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 03-04-2020 9.11 0.11       -8.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 03-04-2020 8.67 0.12       -13.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 03-04-2020 8.65 0.23       -13.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 03-04-2020 8.26 0.24       -17.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 03-04-2020 8.27 0.24       -17.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 03-04-2020 8.20 0.24       -18.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 03-04-2020 8.25 0.24       -17.50 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.