Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 31-07-2020 12.12 0.71 -13.02 -12.52 5.91 21.19 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 11-08-2020 56.76 0.55 0.01 -10.76 -9.47 -43.24 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-07-2020 35.34 1.04 -1.05 2.19 18.79 253.42 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 11-08-2020 328.70 -0.79 -4.11 -17.44 -9.76 1.96 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 11-08-2020 94.96 2.32 -9.86 -18.97 -2.89 -30.70 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 11-08-2020 76.74 1.01 -8.00 -20.25 -4.75 -6.67 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 11-08-2020 28.84 1.29 2.03 11.23 62.85 78.27 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 11-08-2020 978.80 -1.12 -1.23 -2.05 -3.79 29.98 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 11-08-2020 103.60 -1.03 -0.69 -0.95   2.07 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 11-08-2020 821.59 -0.71 -0.36 0.34 -0.26 44.99 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 11-08-2020 129.44 -0.56 -1.05 -2.74 -3.28 29.36 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 11-08-2020 328.70 -0.79 -4.11 -17.44 -9.76 -24.07 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-08-2020 26.32 1.72 -26.64 -32.17 -28.49 109.74 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 11-08-2020 62.71 -1.09 17.24 16.26 29.35 -40.38 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 11-08-2020 224.73 0.54 -1.85 3.75 8.66 50.46 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 11-08-2020 145.03 -0.23 -2.53 -12.06 -0.94 39.52 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 11-08-2020 29.51 1.44 -7.81 -21.74 -12.15 -10.47 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 11-08-2020 270.22 0.68 1.62 -19.89 -5.76 56.84 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 11-08-2020 189.11 1.14 -5.59 -19.43 -7.55 16.89 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 11-08-2020 224.47 -0.09 2.25 9.01 13.85 111.58 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 11-08-2020 156.64 0.26 -1.74 -3.32 4.98 12.51 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 11-08-2020 850.42 -0.16 -2.20 4.83 11.96 29.50 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 11-08-2020 193.53 -0.07 -2.78 2.41 6.92 25.64 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 11-08-2020 116.95 -0.08 -1.69 6.63   16.79 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 11-08-2020 122.28 0.00 -6.29 -7.50 -12.00 5.28 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-08-2020 16.63 0.19 1.71 3.75 3.54 56.40 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 11-08-2020 185.37 0.16 1.56 5.34 19.20 59.20 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 11-08-2020 346.89 -0.03 5.65 16.41 22.91 32.56 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-07-2020 54.12 0.31 4.16 10.02 15.13 441.19 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 11-08-2020 131.59 -0.00 2.39 7.28 11.60 30.89 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 11-08-2020 148.99 -0.07 1.69 1.36 10.22 49.01 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 11-08-2020 23.75 -0.17 4.63 12.08 13.85 22.93 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 11-08-2020 32.35 0.40 0.90 0.75 5.82 51.88 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 11-08-2020 19.30 -0.00 -0.09 -0.32 -1.83 105.19 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 11-08-2020 14.26 0.00 0.60 3.24 5.69 42.62 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 11-08-2020 30.55 0.00 0.31 1.28 2.59 49.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 11-08-2020 129.07 0.56 -4.17 -10.74 0.58 -13.49 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 11-08-2020 803.83 -0.50 -0.22 -0.97 -1.49 60.75 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 11-08-2020 188.59 -0.40 -0.72 -3.11   -0.81 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 11-08-2020 104.81 -0.40 0.31 0.36   4.57 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 11-08-2020 208.08 -0.50 1.21 -6.41 -10.95 -23.99 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-08-2020 22.66 1.02 -9.48 -11.19 -9.10 98.04 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 11-08-2020 143.52 -0.19 0.28 -4.04 4.41 43.55 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 11-08-2020 29.35 0.82 -1.87 -7.70 -0.78 19.65 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 31-07-2020 52.56 0.47 1.18 5.59 15.61 425.59 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 11-08-2020 25.29 0.18 -2.01 -5.72 -1.07 168.91 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 11-08-2020 9.97 0.00 -0.30     -0.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 11-08-2020 9.73 0.21 -2.70     -2.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 11-08-2020 9.54 0.42 -4.60     -4.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 11-08-2020 9.52 0.42 -4.80     -4.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 11-08-2020 9.42 0.64 -5.80     -5.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 11-08-2020 9.51 0.63 -4.90     -4.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 11-08-2020 9.44 0.64 -5.60     -5.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 11-08-2020 9.48 0.64 -5.20     -5.20 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.