Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 30-09-2021 17.32 -1.35 43.66 26.71 56.38 73.15 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 30-09-2021 41.95 -0.86 18.34 19.86 35.79 319.54 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 19-10-2021 423.26 0.15 28.66 19.38 28.10 31.30 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 19-10-2021 135.95 0.32 55.16 36.98 33.36 -0.79 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 19-10-2021 105.36 -0.38 50.13 20.65 36.69 28.14 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 19-10-2021 36.86 0.38 27.98 41.82 67.41 127.90 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 19-10-2021 1,303.74 0.31 24.12 30.20 38.49 73.13 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 19-10-2021 134.04 -0.10 25.07 25.97 35.68 32.06 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 19-10-2021 1,060.71 0.56 20.09 33.03 35.48 87.19 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 19-10-2021 169.36 0.06 24.01 30.45 34.89 69.26 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 19-10-2021 423.26 0.15 28.66 19.38 28.10 -2.23 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-10-2021 38.45 -2.34 50.50 5.75 25.48 206.43 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 19-10-2021 66.33 -0.20 23.22 17.92 13.20 -33.67 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 19-10-2021 75.13 0.40 18.28 40.90 54.08 -28.58 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 19-10-2021 286.41 0.22 28.02 27.87 40.60 91.76 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 30-09-2021 176.27 0.14 22.91 18.59 22.72 69.58 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 19-10-2021 43.59 -0.50 56.12 32.65 43.67 32.25 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 19-10-2021 368.10 -0.83 40.21 22.88 39.72 113.65 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 19-10-2021 264.55 -0.36 47.28 29.31 37.21 63.51 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Dłużne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 19-10-2021 216.71 0.01 -3.96 1.91 6.80 104.27 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 19-10-2021 905.78 0.41 3.60 13.92 13.65 37.93 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 19-10-2021 198.85 -0.13 3.65 7.17 8.19 29.10 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 19-10-2021 120.50 -0.12 3.96 9.86 13.87 20.33 Dzienna PLN .csv
Fundusz Bezpieczny 01-10-2021 16.24 -0.39 -2.11 -0.00 1.94 52.73 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Gwarantowanej Strategii 19-10-2021 14.26 0.00 -0.02 1.58 4.46 42.64 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 19-10-2021 30.55 0.00 0.02 0.73 1.81 49.91 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 19-10-2021 199.46 0.07 6.95 12.43 17.84 71.30 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 19-10-2021 342.73 0.06 -1.87 11.65 17.18 30.97 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-09-2021 54.11 -0.61 -0.16 6.32 12.04 441.06 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 19-10-2021 131.99 -0.02 -0.16 5.28 8.24 31.28 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 19-10-2021 22.80 0.09 -4.64 4.44 7.60 18.01 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Mieszane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 19-10-2021 173.53 -0.10 13.84 9.12 16.79 24.64 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 19-10-2021 152.12 -0.10 23.68 12.01 20.45 1.96 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 19-10-2021 963.59 0.45 13.41 25.88 21.42 92.69 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 19-10-2021 220.85 -0.09 14.62 19.85 16.96 16.16 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 19-10-2021 121.71 -0.08 13.64 21.54 19.62 21.43 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 19-10-2021 266.97 0.11 29.89 30.87 26.17 -2.48 Dzienna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 19-10-2021 18.69 0.14 -2.74 -3.77 -3.49 98.67 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 19-10-2021 26.24 0.04 6.18 1.21 7.23 178.94 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-10-2021 26.86 -1.53 20.33 7.15 16.23 134.70 Miesieczna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 19-10-2021 161.43 0.08 7.90 12.44 17.60 61.46 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania 19-10-2021 99.97 0.25       -0.03 Dzienna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 30-09-2021 163.71 0.07 14.16 16.05 19.38 63.73 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 19-10-2021 35.84 0.00 12.60 14.95 19.87 68.26 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 19-10-2021 35.67 -0.14 26.35 20.30 27.26 45.41 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-09-2021 58.45 -0.49 11.17 15.07 26.74 484.55 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 19-10-2021 10.54 0.00 6.36     5.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 19-10-2021 11.05 0.00 15.47     10.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 19-10-2021 11.58 -0.09 24.52     15.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 19-10-2021 11.53 -0.09 24.38     15.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 19-10-2021 11.95 -0.08 32.19     19.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 19-10-2021 11.99 -0.08 31.76     19.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 19-10-2021 11.92 -0.08 30.70     19.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 19-10-2021 12.02 -0.08 31.37     20.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2065 19-10-2021 9.99 0.00       -0.10 Dzienna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group realizuje standard Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online pod patronatem GPW i PFR Portal PPK. Wierzymy, że przejrzystość danych na temat oferowanych Funduszy Zdefiniowanej Daty (PPK) jest kluczowe dla prezentacji zasad funkcjonowania i polityki inwestycyjnej funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:


Uprzejmie informujemy o połączeniu:

 • subfunduszu Santander Akcji Polskich (Subfundusz przejmujący);
 • subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmowany).

Szczegóły zmiany znajdziesz pod linkiem

Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.plInformujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.


Z dniem 18 czerwca nastąpiło połączenie funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Parasolowego i PZU Akcji Rynków Wschodzących wydzielony w ramach PZU FIO Globalnych Inwestycji W wyniku połączenia PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy przejął PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Globalnych Inwestycji i powstał nowy UFK o nazwie PZU Akcji Rynków Wschodzących FIO Parasolowy. Wszystkie środki zainwestowane w łączone fundusze zostały przekazane do UFK PZU Akcji Rynków Wschodzących. Cena jednostki uczestnictwa w nowo powstałym funduszu została ustalona na 50 zł. Liczba jednostek została przeliczona proporcjonalnie do nowej ceny j.u. 


Jednocześnie podkreślamy, że powyższa zmiana w żaden sposób nie wpływa na wartość środków uczestników wskazanych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Wszelkie dyspozycje (np. konwersje, sprzedaż) zrealizowane od dnia 18 czerwca są raportowane zgodnie z nową wyceną jednostek uczestnictwa.