Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 30-09-2020 12.05 -3.26 -10.92 -15.36 9.73 20.53 Miesieczna PLN .csv
Aktywny C 30-09-2020 35.45 -1.17 0.35 0.83 19.81 254.52 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 16-10-2020 332.36 1.08 -4.18 -16.60 -5.55 3.10 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 16-10-2020 86.80 1.02 -20.26 -27.37 -14.42 -36.66 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 16-10-2020 70.79 1.10 -19.36 -28.11 -12.45 -13.90 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 16-10-2020 28.45 0.48 -6.51 2.84 62.08 75.91 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 16-10-2020 1,052.11 0.10 6.53 2.21 9.55 39.71 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 16-10-2020 107.66 -0.74 0.68 -1.45   6.07 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 16-10-2020 888.03 -0.05 8.16 5.99 12.77 56.71 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 16-10-2020 137.45 -0.82 2.10 0.22 8.86 37.37 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 16-10-2020 332.36 1.08 -4.18 -16.60 -5.55 -23.22 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-10-2020 25.55 -5.28 -25.60 -34.90 -25.26 103.61 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Aktywnej Strategii 16-10-2020 54.08 0.78 -4.64 -14.57 -11.93 -45.92 Dzienna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 16-10-2020 63.77 0.66 18.86 15.69 33.33 -39.38 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 16-10-2020 226.58 0.36 -7.37 1.52 11.13 51.70 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 16-10-2020 144.78 0.76 -3.99 -14.84 3.64 39.28 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 16-10-2020 28.14 1.41 -14.60 -26.68 -13.15 -14.62 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 16-10-2020 266.09 2.17 1.10 -23.30 -4.44 54.44 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 16-10-2020 180.65 0.91 -11.77 -24.52 -8.05 11.66 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 16-10-2020 225.66 -0.02 3.06 9.23 13.60 112.71 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 16-10-2020 152.96 0.39 -5.46 -6.34 2.49 9.87 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 16-10-2020 875.01 0.68 3.85 8.37 13.98 33.25 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 16-10-2020 192.60 -0.19 -2.46 0.92 7.50 25.04 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 16-10-2020 116.36 -0.20 -1.93 4.90   16.20 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 16-10-2020 121.89 -0.01 -6.04 -9.06 -9.79 4.94 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-10-2020 16.59 0.07 1.54 3.38 3.81 56.02 Miesieczna PLN .csv
Fundusz Stabilnej Strategii 16-10-2020 19.22 -0.01 -0.37 -1.00 -1.78 104.32 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 16-10-2020 186.07 0.10 0.92 4.25 20.25 59.80 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 16-10-2020 349.34 0.01 6.64 16.97 22.85 33.49 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-09-2020 54.19 0.24 3.73 9.42 14.44 441.94 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 16-10-2020 132.22 0.02 2.46 7.17 11.99 31.51 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 16-10-2020 150.17 0.22 1.62 0.61 12.99 50.20 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 16-10-2020 23.88 -0.08 5.71 11.85 14.09 23.60 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 16-10-2020 31.93 0.50 -0.81 -1.21 5.34 49.91 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Fundusz Gwarantowanej Strategii 16-10-2020 14.27 0.00 0.41 3.02 5.54 42.66 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 16-10-2020 30.55 0.00 0.22 1.20 2.41 49.87 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 16-10-2020 123.69 0.64 -10.09 -15.33 -3.79 -17.09 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 16-10-2020 851.70 0.25 7.69 4.39 6.45 70.32 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 16-10-2020 193.87 -0.58 1.58 -2.32   1.97 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 16-10-2020 107.75 -0.57 2.19 1.10   7.50 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 16-10-2020 207.08 0.58 -0.96 -7.30 -7.28 -24.35 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważonej Strategii 16-10-2020 24.77 0.18 -4.29 -8.32 -1.53 163.33 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-10-2020 22.32 -2.30 -9.26 -13.05 -7.54 95.05 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 16-10-2020 144.40 0.52 -0.23 -5.43 8.18 44.42 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 16-10-2020 28.40 0.89 -7.04 -11.75 -2.37 15.78 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-09-2020 52.58 -0.69 1.48 4.23 16.31 425.82 Miesieczna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 16-10-2020 9.93 0.20 -0.70     -0.70 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 16-10-2020 9.61 0.31 -3.90     -3.90 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 16-10-2020 9.35 0.54 -6.50     -6.50 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 16-10-2020 9.32 0.54 -6.80     -6.80 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 16-10-2020 9.10 0.66 -9.00     -9.00 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 16-10-2020 9.17 0.77 -8.30     -8.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 16-10-2020 9.18 0.77 -8.20     -8.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 16-10-2020 9.21 0.77 -7.90     -7.90 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.


 Informujemy, że z dniem 15.10.2020 Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group zamyka UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR). Z dniem zamknięcia funduszu, środki z funduszu są przenoszone są do UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) lub UFK Gwarantowany Compensa. Jeżeli chcesz, aby Twoje środki były alokowane w innym funduszu, możesz zgłosić taką dyspozycję na portalu mojacompensa.pl


Informujemy, że z dniem 22.09.2020 zmianie uległy nazwy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 • Fundusz Zrównoważony zmienia nazwę na Fundusz Zrównoważonej Strategii
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu zmienia nazwę na Fundusz Stabilnej Strategii
 • Fundusz Gwarantowanego Zysku  zmienia nazwę na Fundusz Gwarantowanej Strategii
 • Fundusz Aktywnego Inwestowania zmienia nazwę na Fundusz Aktywnej Strategii

Wszystkie warunki uczestnictwa w/w UFK oraz ich strategie inwestowania pozostają bez zmian.