Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - PPK
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji E 30-04-2020 11.20 11.24 -19.95 -18.96 -5.96 12.01 Miesieczna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 26-05-2020 54.57 1.54 -4.15 -13.93 -17.36 -45.43 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 30-04-2020 33.75 4.82 -5.43 -2.22 13.11 237.48 Miesieczna PLN .csv
Compensa ESALIENS Akcji**** 26-05-2020 306.63 -0.18 -12.86 -22.43 -22.22 -4.88 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI NOWA EUROPA**** 26-05-2020 96.85 1.70 -3.60 -14.48 -5.99 -29.32 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO AKCJI PLUS**** 26-05-2020 70.79 2.73 -18.80 -24.80   -13.90 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 26-05-2020 24.38 3.94 -15.56 1.02 16.18 50.70 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 26-05-2020 945.12 0.57 -3.54 -5.99 -10.73 25.51 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 26-05-2020 97.68 0.82 -6.84 -9.56   -3.76 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 26-05-2020 785.88 0.19 -1.18 -3.76 -7.98 38.69 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 26-05-2020 120.90 0.33 -5.90 -9.98 -13.15 20.82 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 26-05-2020 306.63 -0.18 -12.86 -22.43 -22.22 -29.17 Dzienna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-05-2020 25.36 7.44 -29.54 -34.62 -35.60 102.11 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 26-05-2020 56.42 0.36 6.94 5.16 10.78 -46.36 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 26-05-2020 217.28 1.24 -4.48 -2.02 1.13 45.47 Dzienna PLN .csv
Portfel Agresywny*** 26-05-2020 136.76 0.83 -8.48 -16.97 -11.11 31.57 Dzienna PLN .csv
Santander Akcji Polskich 26-05-2020 26.92 2.75 -19.30 -27.63 -24.25 -18.33 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 26-05-2020 253.02 1.70 -12.56 -23.50 -16.45 46.86 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 26-05-2020 177.38 1.47 -15.15 -22.67 -18.28 9.64 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH**** 26-05-2020 221.51 -0.05 2.81 7.90 13.76 108.79 Dzienna PLN .csv
Compensa PKO STABILNEGO WZROSTU**** 26-05-2020 150.59 0.89 -6.16 -6.23 -0.29 8.17 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 26-05-2020 845.49 0.00 2.18 7.34 8.70 28.75 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 26-05-2020 188.06 0.26 -2.42 -0.14 0.48 22.09 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 26-05-2020 113.54 0.26 -1.06 4.15   13.38 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 26-05-2020 122.72 0.00 -4.42 -7.58 -14.23 5.66 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-05-2020 16.53 0.78 1.65 3.61 2.91 55.44 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 26-05-2020 175.29 1.48 -3.05 -0.14 8.26 50.54 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 26-05-2020 342.08 -0.10 8.66 15.25 22.02 30.72 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 30-04-2020 53.41 0.59 3.73 9.76 14.48 434.10 Miesieczna PLN .csv
Portfel Konserwatywny*** 26-05-2020 130.37 -0.01 2.47 6.31 10.22 29.67 Dzienna PLN .csv
Portfel Stabilnego Wzrostu*** 26-05-2020 145.52 0.20 -0.09 -0.60 5.47 45.55 Dzienna PLN .csv
Santander Obligacji Skarbowych 26-05-2020 23.27 -0.04 4.26 9.76 12.20 20.45 Dzienna PLN .csv
Santander Stabilnego Wzrostu 26-05-2020 31.03 0.98 -2.79 -3.09 -0.48 45.68 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 26-05-2020 19.33 0.02 0.15 0.00 -1.87 105.49 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 26-05-2020 14.25 -0.00 0.68 3.52 5.85 42.51 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 26-05-2020 30.55 0.00 0.41 1.38 2.83 49.86 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa PKO ZRÓWNOWAŻONY**** 26-05-2020 122.07 1.47 -10.99 -14.41 -7.52 -18.18 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 26-05-2020 777.00 0.19 0.14 -2.98 -8.02 55.38 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 26-05-2020 178.17 0.45 -4.46 -9.61   -6.29 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 26-05-2020 99.00 0.45 -3.17 -6.21   -1.23 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 26-05-2020 198.31 0.04 -4.31 -10.34 -20.86 -27.56 Dzienna PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-05-2020 22.20 3.97 -11.17 -12.87 -13.28 93.99 Miesieczna PLN .csv
Portfel Zrównoważony*** 26-05-2020 137.64 0.49 -3.46 -7.70 -3.09 37.66 Dzienna PLN .csv
Santander Zrównoważony 26-05-2020 27.77 1.72 -8.38 -11.95 -9.25 13.21 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony B 30-04-2020 50.76 3.15 -1.82 2.67 11.03 407.63 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 26-05-2020 25.07 0.52 -3.04 -6.11 -3.81 166.49 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pracownicze Plany Kapitałowe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Compensa 2025 26-05-2020 9.84 0.61       -1.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2030 26-05-2020 9.57 0.95       -4.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2035 26-05-2020 9.26 1.42       -7.40 Dzienna PLN .csv
Compensa 2040 26-05-2020 9.24 1.43       -7.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2045 26-05-2020 9.04 1.80       -9.60 Dzienna PLN .csv
Compensa 2050 26-05-2020 9.07 1.80       -9.30 Dzienna PLN .csv
Compensa 2055 26-05-2020 8.98 1.81       -10.20 Dzienna PLN .csv
Compensa 2060 26-05-2020 9.01 1.69       -9.90 Dzienna PLN .csv

 


* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny
** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.
*** Dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK Portfele Modelowe i indywidualnego ubezpieczenia na życie Portfele Funduszowe, oferowane dla klientów mBank.
**** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.