Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 24-04-2018 81.23 -0.55 -7.75 -10.44 -0.26 -19.30 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-03-2018 13.13 -4.31 0.16 12.64 34.84 31.33 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 24-04-2018 120.68 -0.08 -7.31 2.91 37.58 19.57 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 24-04-2018 81.29 -0.44 1.94 -2.20 -3.84 -18.42 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 24-04-2018 59.76 -0.47 -4.56 -9.84 -3.04 -39.96 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-03-2018 34.65 -1.44 2.44 17.82 35.33 246.50 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 18-04-2018 36.56 0.36 -0.92 1.13 17.90 10.92 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 18-04-2018 28.62 1.80 19.87 29.92 38.88 76.93 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 18-04-2018 994.66 0.43 2.81 -4.61 20.29 32.09 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 18-04-2018 108.05 0.29 5.11     6.45 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 18-04-2018 822.60 0.24 2.94 -3.22 16.18 45.17 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 18-04-2018 137.74 0.18 5.49 -1.05 24.31 37.65 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 18-04-2018 380.94 0.23 -0.62 -5.34 15.15 -12.00 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04     7.57 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-04-2018 35.99 -5.54 0.97 -7.90 3.52 186.86 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 18-04-2018 54.45 0.24 2.64 8.90 24.00 -48.24 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 18-04-2018 216.05 -0.11 -4.47 -1.23 43.18 44.65 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 18-04-2018 105.16 1.67 8.11 -2.64 -23.09 -28.66 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 24-04-2018 81.51 -0.13 2.81 16.83 12.35 -19.08 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 18-04-2018 333.73 0.22 2.43 8.47 26.46 93.70 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 18-04-2018 225.30 0.09 -0.91 2.61 28.51 39.25 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 18-04-2018 21.94 0.09 4.28 4.13 11.09 13.56 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 18-04-2018 32.73 0.21 3.31 3.15 12.82 53.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 18-04-2018 781.72 0.25 -2.13 1.17   19.04 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 18-04-2018 188.01 0.11 0.50 -2.29   22.06 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 18-04-2018 110.20 0.12 1.78     10.05 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 18-04-2018 131.82 0.05 0.08 -9.66 9.26 13.49 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-04-2018 16.27 0.49 2.00 0.79 2.70 53.01 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 18-04-2018 178.27 -0.01 2.53 10.32 19.33 53.10 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 18-04-2018 305.36 0.17 3.47 7.76 14.58 16.69 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-03-2018 50.45 0.35 3.96 6.37 18.26 404.51 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 24-04-2018 108.82 -0.13 1.31 -4.32 -3.49 8.20 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 24-04-2018 19.52 -0.05 1.24 -1.36 -0.31 105.58 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 24-04-2018 13.94 0.00 1.38 3.64 8.31 39.40 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 18-04-2018 30.26 0.00 0.48 1.98 6.48 48.45 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 18-04-2018 31.60 0.25 1.09 1.44 15.33 28.82 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 18-04-2018 793.28 0.25 -1.40 -5.63 12.75 58.64 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 18-04-2018 196.42 0.11 1.26     3.31 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 18-04-2018 105.84 0.12 1.68     5.60 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 18-04-2018 216.09 0.36 -1.75 -15.50 -5.04 -21.06 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 0.43 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 1.50 1.05 12.83 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-04-2018 25.02 -1.90 1.59 -2.17 3.45 118.67 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60   8.47 15.66 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -1.61 0.98 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-03-2018 50.04 -0.79 2.86 8.72 24.39 400.39 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 24-04-2018 26.51 -0.04 0.49 0.80 9.95 179.16 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 24-04-2018 95.17 -0.50 -4.99 -6.86 -1.39 -4.96 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 24-04-2018 15.22 -0.07 -9.67 -7.30 11.17 60.32 Dzienna PLN .csv
Europejski** 24-04-2018 5.22 0.19 -3.87 -6.13 7.42 -45.16 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 30-03-2018 1,225.57 0.12 2.15 8.71   22.56 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian